Stavby – ostatní

Fotogalerie – stavby – ostatní modely architektury

Řazení v přehledu galerií je chronologické, dle prvního vydání modelu:

Modely z časopisu ABC:

Název modelu Vydavatel Reedice Autor Stavba Info
Motorest Jednota (1) ABC č. 18/12 Vladimír Procházka
Stavby k autodráze Europa Cup ABC č. 21/12 Vladimír Procházka
Kiosek Jednota ABC č. 18/16 V. Šorel a F. Kobík
Budova oborového ředitelství Unichem v Pardubicích ABC č. 3/17 Jiří Bouda (pravděpodobně) Stavba Info
Prodejna Jednoty ABC č. 20/17 V. Šorel a F. Kobík
Hotel „Jednota“ ABC č. 24/17 V. Šorel a F. Kobík
Motorest Jednota (2) ABC č. 8/18 V. Šorel a F. Kobík
Depo k autodráze ABC č. 13-15/19 R. Vyškovský a P. Blecha
Vilka z let 1920-1930 ABC č. 12+13/20 č. 10+11/39 R. Vyškovský a P. Blecha
Moderní domek ABC č. 13/20 č. 10/39 R. Vyškovský a P. Blecha
Malá městská památková rezervace (MPR) ABC č. 19/20, 4/21, 7/21 a 18/21 R. Vyškovský a P. Blecha
Kamenný most (1) ABC č. 22/21 R. Vyškovský a P. Blecha
Nádraží Ostrava-Vítkovice ABC č. 6/22 Déčka 6, Vítkovický zpravodaj č. 10/24 Richard Vyškovský Stavba Info
Nádraží Borkovice ABC č. 2/25 Déčka 6, ABC č. 12/40 Richard Vyškovský
Výtopna parních lokomotiv ABC č. 5/31 Déčka 6, ABC č. 18/40 Richard Vyškovský
Kamenný most (2) Déčka 3 Richard Vyškovský
Patricijský dům z antického Říma ABC č. 18/36 Richard Vyškovský
Kolos rhodský ABC č. 7/38 Richard Vyškovský
Vodárna pro parní lokomotivy ABC č. 12/38 Michal Antonický a Pavel Skokan
Pyramidy a sfinga ABC č. 20/38 Richard Vyškovský
Vodojem z Nejdku ABC č. 3/39 Michal Antonický a Pavel Skokan
Maják na ostrově Faros ABC č. 6+7/39 Richard Vyškovský
Mauzoleum v Halikarnassu ABC č. 14+15/39 Richard Vyškovský
Semiramidiny zahrady ABC č. 8-10/40 GPM, Polsko, 1998 Richard Vyškovský
Diův chrám a socha v Olympii ABC č. 23+24/40, 1/41 GPM, Polsko, 1998 Richard Vyškovský
Artemidin chrám v Efesu ABC č. 14-16/42 Richard Vyškovský
Tower Bridge ABC č. 20-24/45, 1-6/47 ERKOtyp Richard Vyškovský
Pisa – šikmá věž ABC č. 2-9/48 Richard Vyškovský
Sazka Arena ABC č. 8/49 Propagační výtisk, duben 2004 Michal Dudáš

Modely dalších vydavatelů:

Název modelu Vydavatel Reedice Autor Stavba Info
Nádraží Horusice Albatros, 1972 Jiří Bouda
Obchodní dům Kotva Pionýrská stezka č. 4/75-6, 1975 Kája Saudek
Hradlo 1 Stavby do kolejiště, Albatros, 1990 Drážní stavby, ERKOtyp, 2000 Richard Vyškovský Info
Gotický dom E+Z č. 10/1991 Fifík Feb’08; MiGas+MED, 2014 Marián Hlaváč Stavba Info
Altneu-Synagoge, Prag Verlag J. F. Schreiber, 1992 Richard Vyškovský
Pražské kulturní památky na pohlednicích ERKOtyp, 1995, 2000 Richard Vyškovský Stavba
Liberecká radnice z roku 1603 s kašnou E+Z č. 4/1997 ABC č. 6/44; Město Liberec, 2004 Ladislav Badalec Info
Zasněžené domečky Fifík Dec’2000 ABC č. 6+7/49 Marián Hlaváč
Bílá věž, Hradec Králové WDS, 2004 Milan Weiner
Vila z rok 1901 v Petrovicích ERKOtyp, 2011 Richard Vyškovský
Historické nádraží Ríšov a vlak z počátku 20. stol. Papírová archeologie 2, 2016 Richard Vyškovský
Název modelu Vydavatel Reedice Autor Stavba Info