Malované srubové stavby z Čičman

Název modelu: Malované srubové stavby z Čičman
Autor: Richard VyškovskýNo_PCs1
Vydavatel:
ABC č. 23 / roč. 22 (vyšlo 7. 8. 1978)
Reedice:
– ABC č. 24/28 (23. 8. 1984),
– Zlatá kniha vystřihovánek arch. Richarda Vyškovského (3. 5. 2007),
– samostatný výtisk s názvem Prízemný a poschodový zrubový dom z Čičmian vydal na Slovensku Mgr. Štefan Pösinger SVAP, Trnava (únor 2017)
Autorský kód: Neuveden
Měřítko: cca 1:150
Rozsah: 2 str. A4
Počet dílů: 59 číslovaných / 92 fyzických papírových + 31 ks dřevěných trámků a sloupků
Informace o předloze:
– Doprovodný článek Malovaná vesnice z ABC č. 23/22: str. 1 a str. 2,
– text Čím jsou slavné Čičmany? z ABC č. 24/28
Lepeno: z originálu z 2. vydání z ABC č. 24/28 v říjnu 2022 – březnu 2023, dokončeno 7. 3. 2023 (-StF-)

Kdo by ty slavné perníkové chaloupky ze slovenských Čičman neznal! Papírový Skansen ABC tvořený velmi pohlednými modely arch. Richarda Vyškovského jistě nemohl pominout tento přírůstek do sbírky barvité československé lidové architektury. V ábíčku vyšel model dvakrát, pak ještě v autorově kompilační Zlaté knize a dokonce oficiální fanouškovský výtisk byl vydán na Slovensku:

Malované srubové stavby z Čičman

Kolega Michal E. mne upozornil na zajímavý fakt, že čičmanské chalupy patří mezi vůbec nejoblíbenější a nejvydávanější předlohy vystřihovánek ze slovenské architektury. Má pravdu – a není se co divit, ona pověstná zdobnost tamních stavení velmi zvyšuje atraktivitu i jejich papírových zmenšenin, které jsou následně efektními ozdobami vitrínek s modely.
Ukázky dalších vystřihovánek s tematikou Čičman:

První vydání čičmanských stavení od arch. Vyškovského v ABC č. 23/22 doprovází zevrubný, dvoustránkový text (náhled 1, náhled 2), který připravili autor vystřihovánek s redaktorem Martinem Pilným. Ti se, v rámci poctivé přípravy na vydání modelu, do vzdálených Čičman neváhali vypravit vyzbrojeni fotoaparátem a poznámkovým blokem; navštívili zdejší muzeum, popovídali si s usedlíky a budoucí článek podpořili informacemi z odborné literatury.

Z jejich textu se dovíme, jak se to v onom kraji, velmi složitém pro živobytí, vlastně seběhlo, že se tamní chalupy zdobí, a že současné Čičmany jsou novodobou výstavbou vzniklou po ničivém požáru v roce 1922, čili dnes můžeme navštívit a spatřit řekněme „obtisk“ starých a dávno zaniklých Čičman.
Oba akční autoři rozhodně nepodléhají nějaké nekritické turistické okouzlenosti ze všech těch pohádkově malovaných stavení – plně oceňují kulturní význam této oblasti a že tradice unikátního vnějšího zdobení vůbec přežila katastrofy a existuje dodnes, zároveň si však neodpustí věcnou kritiku směřovanou k tamním obyvatelům, nazvaným poněkud příkře Čičmaňáky:

… Stěny se staly jedním velkým „hřištěm“ pro ruku se štětcem namočeným do vápna nebo hlinky. Mnohde vzory sklouzly od tradičních ornamentů k nevkusné slátanině. (…) Domníváme se však, že původní skromnější projev byl půvabnější i výtvarně působivější. Ten současný připomíná spíše perníkové chaloupky. (…) Čičmaňákům pak doporučujeme: méně znamená více a průčelí štítu s malbou stylizovaného jihoamerického orla kráse nepřidá. …

Vystřihovánka pak přináší modely dvou staveb, které se liší architektonicky i výzdobou – a dle slov autorů článku tak máme možnost porovnat, které lidové krášlení je hezčí, zda:

 • Patrový dům se starším typem zdobení, nebo
 • přízemní chalupa s novějším způsobem malby.

… ovšem mám subjektivně zabarvený a předpojatý dojem, že budou hezké oba modely 😉 .
Nuže, lepmež – hurá do Čičman!

Malované srubové stavby z Čičman – stavba modelu

1. Patrové gazdovství – obytné stavení s hospodářskou částí (se starším typem zdobení)

Stavím z originálu druhého vydání z ABC č. 24/28 – má o chlup lepší tisk než to premiérové, a tak prvotní výtisk z ábíčka č. 23/22 může nadále spočívat v archivu, celý rozradostněn, že ušel popravě mečem, čímž zůstal zachován i komiks Pifovy příhody, který je na rubu vystřihovánky… ovšem tak jsem musel obětovat kreslený příběh se Spořínkem, který je z opačné strany druhého vydání. Čili duel Pif vs. Spořínek je zatím 1:0 😎 .

Celá vystřihovánka se vyznačuje množstvím trámků a sloupků – jsou tří druhů:

 • kompletně z papíru (vystřihovánkového dílu),
 • kompletně ze dřeva (ze zápalek nebo lépe z modelářské lišty),
 • a v kombinaci obojího – z třístranného vystřihovánkového dílu s dřevěnou výplní uvnitř.

Trámky kladou určité nároky na trpělivost a přesnost modeláře, čímž je tato vystřihovánka předurčena již trošku pokročilým stavitelům.
Miniaturní trámky 5 jsou všechny označeny jediným číslem dílu 5, ovšem pozor, liší se a není jedno, kam se některé z nich nalepí.

Uzavření velkého dílu 1, čili obvodových stěn – je zde drobná chybka u přečnívající stěny: uzavírací chlopeň překrývá otvor pro trámek 10 ⇒ nutno ji zastřihnout.

Jako výplň třístranných trámků 6–11 a 40–42 se výborně hodí dřevěná modelářská lišta 2×2 mm.
U dlouhého trámu 6 (u toho, který bude pod pavlačí 12+13) není nutno zamalovávat horní dřevěnou stranu – na modelu nebude pod pavlačí vidět a není nutno zbytečně zvyšovat riziko prohnutí dlouhého dílu od vlhké barvy. Druhý trám 6 pod stříškou 14 je nutno opatrně dobarvit.

Dlouhou stříšku 14 podlepuji páskem pevnějšího papíru.

Střecha 15+16+17 je podlepena kartonem.
Návod opomněl zmínit přilepení dřevěných sloupků 24 – trošku mate, že u dvou ze šesti těchto sloupků musíme zauvažovat, kde přesně přijdou nalepit, a sice na podélné straně budovy, nad pavlačí: ani na dlouhém trámu 7, ani na podhledu střechy 15, ani na vnitřní straně zábradlí 12 nejsou naznačena místa pro přilepení sloupků 24 ⇒ nezbývá než se orientovat jen návodnou kresbou:

Stěny stavení zpevňuji kartonem. U celodřevěných trámků 22+23 pod střechou 15 a u trámků 23 pod stříškou 14 jsem namaloval na jejich čela bílé křížky – obdobně, jako mají krajní trámy z vystřihovánkového dílu.

Tím je efektní patrová část domu hotova a pokračujeme hospodářskou sekcí, která je vzadu přifařena k obytné budově a která coby ryze hospodářská není nijak ozdobena.

Vikýř 32+33+34: stříška 34 je namalována chybně – nesedí úhel sešikmení se sklonem velké střechy 31 ⇒ stříšku 34 je nutno přistřihnout. Odstřihuji i dvě chlopně, které měly stříšku přilepit zevnitř ke střeše 31 a vlepuji tam dvě náhradní pomocné chlopně:

A tím je patrové gazdovství i s hospodářskou částí hotovo. Poslední drobnost: terénní rohová spojka 27 má ve vystřihovánce chybné číslo 28.

2. Přízemní chalupa (s novějším způsobem malby)

Pětice miniaturních trámků 44 je docela výzva pro dětské pršteky, resp. moje pazury 😉 . Jeden z nich má na spodní straně jinou výzdobu než ostatní: místo řady teček má klikatou čáru. Stejně tak jeden trámek 43 má zespodu křížky a nikoli tečky… to asi jen Čičmaňanka provádějící výzdobu (kterážto činnost přináležela z valné většiny ženám) popila příliš mnoho Tatranského čaje 😉 . Nechávám to tak, kresbu neopravuji, zespodu to stejně prakticky nebude možno spatřit:

Poměrně náročným krokem je vlepení složitě zalamovaného štítu 38 do střechy 39.
Drobné opomenutí v psaném návodu: máme zpracovat pavlač, ale není uvedeno číslo příslušného dílu: 45.
U třístranných trámů 40, 41 a 42 není nutno zamalovávat jejich dřevěnou stranu, jelikož se touto stranou trámy přilepují k domu. Drobná chybka je na trámku 40 – na nalepovacích místech jsou přehozena čísla nalepovaných dlouhých trámů: místo 41 tam má být 42 a naopak.

Trámy 41 a 42 jsou velmi dlouhé: 132 mm… pokud bych tento model lepil ve svém útlém mládí, kdy vyšel poprvé, asi bych docela zápasil s úkolem tyto předlouhé trámky vyplnit odpovídajícím kusem rovné dřevěné výplně… určitě jsem tehdy neměl po ruce dokonalou modelářskou lištu 2×2 mm jako dnes. Asi bych to nějak pytlíkoval ze zabroušené špejle…?

Stěny stavení i střechu jistěže podlepuji pevnějším kartonem a – hrubý model jest hotov:

Zbývá obě budovy bacit na decentní podložku. Volím svůj oblíbený, nenákladný koláč z několika vrstev kartonu; celý sendvič je polepen silnějším barevným papírem. K tomu jeden stromek zn. NOCH:

Po přilepení budov na podložku už přidávám jen drobné chomáčky molitanových trsů trávy, dále pak jeden trám z plochého párátka pokládám ke stěně patrového stavení – na místo, kde je takový trám nakreslen autorem, plus ještě tradiční tři klády z větviček čaje Kukicha zezadu přízemního stavení:

Obě budovy jsem přilepil na podložku v rovnoběžné kompozici, stojící u pomyslné hlavní štěrkové cesty – čili ještě v době předasfaltové 😉 .

A to jest vše, malované srubové stavby z Čičman považuji za hotové:

Malované srubové stavby z Čičman
Malované srubové stavby z Čičman

Malované srubové stavby z Čičman Malované srubové stavby z Čičman

Malované srubové stavby z Čičman

Malované srubové stavby z Čičman Malované srubové stavby z Čičman

Malované srubové stavby z Čičman

Malované srubové stavby z Čičman Malované srubové stavby z Čičman

Co říci závěrem:

Stavba se mi velmi páčila 😎 .
Přes nepatrné chybičky se celý model lepí velmi dobře a prakticky vše hezky sedí – prostě klasická vyškovánka, i když tento model bych nedoporučil dětem či začínajícím modelářům kvůli velkému množství trámků a několika náročnějším krokům během stavby.

Pánové Pilný a Vyškovský nás ve svém článku Malovaná vesnice vyzývají, že můžeme porovnat, co je hezčí, zda patrový dům se starším typem zdobení, nebo přízemní chalupa s novějším způsobem malby. Jako by nám trošku podsouvali, že ta patrová stavba se staršími a prostšími ornamenty má být pěknější. No, asi je, ale spíše díky své zajímavé kompozici s pavlačí a celkově větší členitosti.
Patrové gazdovství je v podání arch. Vyškovského ozdobeno šipečkami, vlnovkami, křížky a prostými čárkami, celkově je pak našňořeno o něco méně než přízemní dům. Na něm můžeme spatřit křížky, srdíčka, rozličné obloučky a vlnky kulaté i lomené, řady teček i čárek… a autor se snažil tento dům ve zdobení poněkud přeplácat, zjevně se vzkazem: méně znamená více, což také koresponduje s doprovodným článkem.

Ovšem Richard Vyškovský má – měl – ten velký dar, že jeho ruční kresba je líbivá, v čistě kladném smyslu tohoto slova, vysloveně pohledná, oku příjemná. Takže i na poněkud přezdobenou přízemní chalupu se v jeho podání kouká velmi dobře (i toho jihoamerického orla bych na štítu domu určitě snesl, kdyby tam byl 😎 ).

Malované srubové stavby z Čičman Malované srubové stavby z Čičman

A tak mu závěrem musím vyseknout (kolikátou už?) poklonu, jelikož právě tímto modelem nezlomně demonstruje starou pravdu, a sice že tradiční vystřihovánka je především grafickým, výtvarným dílem, podepřeným prostorovým zpracováním a technickou konstrukcí. V tomto světle, při vší úctě k současným autorům, se právě čičmanské stavby vzpírají moderní počítačové tvorbě. Jen si představme udřenou selku, jak prostou rukou namáčí štětec do vápna a maluje na svou tmavou chalupu křížky, vlnovky… no, kam se na něco takového hrabou studené grafické programy!

Mistře RV, můžete odpočívat klidně – Vaše dílo nebude jen tak lehce překonáno.

-StF-

Galerie modelu je na svém místě v sekci Fotogalerie.
Malované srubové stavby z Čičman

2 komentáře u „Malované srubové stavby z Čičman

 1. Karel Novotný

  Krásná práce! Kartonem podlepujete až dodatečně nakonec? Jakým způsobem ho prosím lepíte?

  1. -StF- Autor příspěvku

   Děkuji, Karle. Ano, kartonem stěny podlepuji až jako jeden z posledních kroků – chaloupku nejprve opatrně sestavím z původního tenkého papíru a pak ji zevnitř zpevním. Anebo též – podlepuji v té chvíli, kdy ta stěna již je hotová a nic se na ni zevnitř již nebude lepit.
   Karton lepím Herkulesem – ale nenatírám v celé ploše. Lepidlo nanáším jen bodově, sem-tam troška, aby nedošlo ke zvlnění stěny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..