V. Hynek, J. Suk

Jiří SukAutorská dvojice Hynek-Suk byla ve své době známou a oblíbenou značkou pro drobné modely bojové techniky. Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli několikrát setkat s panem Jiřím Sukem a popovídat si o jeho práci, o jeho koníčcích a vystřihovánkách pro ABC.

Jiří Suk (1953–2024) byl ilustrátor, malíř a spoluautor vystřihovánek, jehož dílo, především miniaturní bojovou techniku v měřítku 1:87, lodě a letadélka, znáte z časopisu ABC, kde publikoval v tandemu s ing. Vladimírem Hynkem (1928–1985).

Jiří Suk se narodil a žil v Praze (rodilý Dejvičan), vystudoval strojní průmyslovou školu a pokračoval jako konstruktér v podniku Aritma Praha v Praze 6 – Vokovicích. Vždy ho bavilo kreslení, zajímal se o lodě a také si stavěl neplovoucí makety lodí v měřítku 1:60.
Do časopisu ABC se dostal s pomocí redakčního výtvarníka Jaroslava Drahokoupila, od něhož obdržel nabídku na kreslení pro ábíčko – ilustroval zde články a vědeckotechnické Obrazové školy připravované ing. Janem Tůmou (*1930). Jeho první prací pro ABC byla kresba k článku o výzkumu sopek v čísle 9/23 z ledna 1979:

Jiří Suk

Tvůrci série malé bojovky v M1:87

S Vladimírem Hynkem vytvořili tvůrčí dvojici na základě doporučení z redakce ABC – inženýr Hynek měl velký archiv bojové techniky s dokumentací ke zbraním, tankům i lodím, což byl výtečný zdroj podkladů pro jeho články do ábíčka z vojenské a lodní historie

… pro kartičky Technických atlasů ABC, ke kterým psal texty,…

… a stejně tak pro jejich papírové modely (některé jejich předlohy najdete na kartičkách Technického atlasu výše); nastínil též konstrukci a rozkreslení dílů. Jiří Suk pak provedl přesné překreslení a vybarvení anilínovými barvami, sestavil i bílý pracovní model budoucí vystřihovánky. Drobné měřítko 1:87 si pro svou bojovou techniku zvolili, aby korespondovala se železničními modely H0.

Hynek Suk

Ovšem pod vůbec první vystřihovánkou v ABC, kterou byl těžký sovětský tank T-35A, je podepsán ještě pouze ing. Vladimír Hynek – vyšla v ABC č. 5/24 v listopadu 1979. Až pod dalšími dvěma sovětskými samochodkami SU-76 M a SU-85 z ABC č. 8/24 z prosince téhož roku jsou poprvé podepsáni oba noví autoři.
Několik vystřihovánek známých z ABC vydali oba autoři v roce 1981 ve vydavatelství Naše vojsko, pro Vojenský historický ústav – Vojenské muzeum. Jsou to archy formátu A3, které se patrně překládaly v půli na A4, takže vystřihovánky jsou ve stejné velikosti a měřítku jako v ABC. Odlišují se ale barevností:

  • Samohybné dělo povstalců – původně vyšlo v ABC č. 17/24 (květen 1980, jako Povstalecký tank) a sovětské samohybné dělo SU-76 M – původně v ABC č. 8/24 (prosinec 1979),
  • sovětský tank T-34/85 – původně v ABC č. 17/24 (květen 1980),
  • československé dopravní letadlo AERO A-10 – původně v ABC č. 4/25 (říjen 1980),
  • československé stíhací letadlo AVIA B-21 – to je unikátem z dílny ing. Hynka: výtvarně se na vystřihovánce nepodílel Jiří Suk, ale Pavel Landík, známý a soused ing. Hynka (podílel se i na ilustracích v prvním svazku Válečných lodí – viz dále). Zajímavostí modelu je, že jej lze postavit ve dvou verzích – s podvozkem kolovým nebo s lyžemi. Tato vystřihovánka v ABC nevyšla:

Naše vojsko

Naše vojsko Naše vojsko

Pohlednou sérii miniaturní papírové bojové techniky obou autorů tvoří celkem 17 vystřihovánek, na třinácti z nich se podílel Jiří Suk. Dále zmiňme šestici letadel a stejný počet plavidel.
Fanouškům ábíčkovských kreslených příběhů jistě nemohl uniknout model vzducholodi RX-1 Vysočina, který zhmotnil tento působivý stroj figurující v komiksu Druhá výprava do Ztraceného světa. Vysočina vyšla aktuálně v srpnu 1980, na konci 24. ročníku ABC, ve kterém byl příběh Vlastislava Tomana a ilustrátora Františka Kobíka publikován. Efektní model se dočkal reedice zároveň s komiksem ve velkém letním ABC Speciálu 88.

Celkový účet v ABC činí 32 (*34?) vystřihovánky, z toho 25 podepsali pánové Hynek a Suk, zbylé pak ing. Hynek sám nebo s dalšími dvěma spoluautory, ing. Zdeňkem Tůmou a Přemyslem Kubelou (*dvě nesou podpis jen ing. Tůmy).
Poslední vystřihovánkou autorské dvojice Hynek-Suk je legendární zemědělský letoun Z-37 Čmelák z ABC č. 10/28 z ledna 1984. Naposledy pak vidíme vystřihovánku podepsanou inženýry Hynkem a Tůmou v ABC č. 9/32 z ledna 1988, kde vyšel zároveň poslední přírůstek do řady malé bojovky v M1:87, sovětský lehký tank T-26. Jak vidno, Vladimír Hynek se vydání této vystřihovánky již nedočkal, což platí i pro model sovětské oceánografické lodi Vítěz z velkého Speciálu ABC zima’87 a, což je zvlášť smutné, pro jeho mohutné knižní dílo, jmenovitě 2. a 3. díl encyklopedie Válečné lodě.

*K počtu vystřihovánek 32 či 34: Po smrti Vladimíra Hynka v roce 1985 se ábíčko s tímto autorem rozloučilo drobným smutečním rámečkem (najdete jej na konci textu), ve kterém je zmíněn již nedokončený model tryskového požárnického člunu. A právě takový v ABC nakonec vyšel – člun Prométheus najdeme v ABC č. 13/31 z března 1987. Je pod ním podepsán již jen ing. Zdeněk Tůma. To by byla vystřihovánka 33.
A poslední třicátá čtvrtá: V ABC č. 12/32 z února 1988 je plastický obrázek bitvy u Hampton Roads s loděmi Monitor a Merrimac. Když se podíváme na návodnou kresbu a princip otáčení věže na čepu u lodi Monitor, poznáváme okamžitě konstrukční styl Vladimíra Hynka z jeho malých tanků. I pod touto vystřihovánkou je podepsán pouze ing. Zdeněk Tůma.
Než se nám podaří tato skutečnost ověřit, domníváme se, že obě vystřihovánky ing. Tůma dokončil po zesnulém kolegovi – obě jsou s touto poznámkou přidány do seznamu jejich vystřihovánek.

Pokud jde o jejich vystřihovánkové počiny mimo ABC, víme (jen) o čtyřech listech pro Naše vojsko, které jsou zobrazeny výše.

Vladimír Hynek – archivář a spisovatel, Jiří Suk – malíř a ilustrátor

Spolupráce znalého archiváře-spisovatele a vynikajícího ilustrátora přineslo své ovoce i v podobě modelářských monografií s lodní tematikou, které vycházely po určitou dobu v časopise ABC:

Jiří SukTato tvorba nakonec dospěla k mohutné knižní realizaci: Jiří Suk ilustroval první tři svazky díla Válečné lodě (vyd. Naše vojsko, 1985, 1986, 1988), jejímiž autory byli parťák Vladimír Hynek, Petr Klučina a u 3. svazku též ing. Evžen Škňouřil (i jeho jméno známe z ABC, byl podepsán pod články o lodích a pod celkem pěti sadami kartiček Technického atlasu ABC); u 1. dílu připravil některé ilustrace (kresby map) Pavel Landík.

Sám tvůrce k tomu dnes dodává: „S panem Hynkem byla vždy velice zajímavá a podnětná spolupráce plná poučných informací i zajímavých vyprávění různých příhod. Hodně jsem se toho dozvěděl, jak v oblasti vystřihovánek pro ABC, tak právě v první trojici dílů knížek o válečných lodích pro vydavatelství Naše vojsko.“
Za svou ilustrátorskou práci na této encyklopedii obdržel v Bratislavě v březnu 1986 čestné uznání v soutěži Najkrajšie knihy 1985. A není jen výtečným ilustrátorem, umí nádherně malovat skutečné obrazy.

Jiří Suk Jiří Suk

Ing. Vladimír Hynek zemřel náhle v září 1985, uprostřed rozdělané práce: začalo vycházet jeho velké knižní encyklopedické dílo Válečné lodě; v onom smutném září mu ábíčko otisklo článek o ponorce Nautilus; v témže listopadovém ABC, ve kterém se s autorem redakce rozloučila, je další list jeho Technického atlasu s tanky (byť je podepsán jen ilustrátorkou Lenkou Volmutovou); čtyři vystřihovánky vyšly v ABC až po jeho smrti (dvě nesou podpis V. Hynka a u dvou se domníváme, že je dokončil Z. Tůma).

Jiří Suk se poté již přestal vystřihovánkami zabývat. „Vystřihovací éra“ obou tvůrců tak nebyla, bohužel, příliš dlouhá, za to je dodnes zajímavá, inspirativní a zábavná pro modeláře bez rozdílu věku.
Kompletní přehled jejich vystřihovánek v časopise ABC najdete v sekci Seznamy.

Tento profil vznikl v březnu 2023, kdy pan Jiří Suk oslavil 70. narozeniny.

Dne 11. 1. 2024 jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že pan Suk zemřel – děkujeme za veškerou tvorbu a za milá setkávání, nezapomeneme!

-StF- (za spolupráci velice děkuji panu Sukovi a kolegům M. Erbenovi, J. Kropáčkovi a R. Pavelkovi)

Hynek Suk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..