V. Hynek, J. Suk

Jiří SukMěli jsme to štěstí, že jsme se mohli několikrát setkat s panem Jiřím Sukem a popovídat si o jeho práci, o jeho koníčcích a vystřihovánkách pro ABC.

Jiří Suk (*1953) je ilustrátor, malíř a spoluautor vystřihovánek, jehož dílo, především miniaturní bojovou techniku v měřítku 1:87, lodě a letadélka, znáte z časopisu ABC, kde publikoval v tandemu s ing. Vladimírem Hynkem (1928–1985).

Jiří Suk se narodil a žije v Praze (rodilý Dejvičan), vystudoval strojní průmyslovou školu a pokračoval jako konstruktér v podniku Aritma Praha v Praze 6 – Vokovicích. Vždy ho bavilo kreslení, zajímal se o lodě a také si stavěl neplovoucí makety lodí v měřítku 1:60.
Do časopisu ABC se dostal s pomocí redakčního výtvarníka Jaroslava Drahokoupila, od něhož obdržel nabídku na kreslení pro ábíčko – ilustroval zde články a vědeckotechnické Obrazové školy připravované ing. Janem Tůmou (*1930). Jeho první prací pro ABC byla kresba k článku o výzkumu sopek v čísle 9/23 z ledna 1979:

Jiří Suk

Tvůrci série malé bojovky v M1:87

S Vladimírem Hynkem vytvořili tvůrčí dvojici na základě doporučení z redakce ABC – V. Hynek měl velký archiv bojové techniky s dokumentací ke zbraním, tankům i lodím, což byl výtečný zdroj podkladů pro jejich modely; nastínil též konstrukci a rozkreslení dílů. Jiří Suk pak provedl přesné překreslení a vybarvení anilínovými barvami, sestavil i bílý pracovní model budoucí vystřihovánky. Drobné měřítko 1:87 si pro svou bojovou techniku zvolili, aby korespondovala se železničními modely H0.

Hynek Suk

Ovšem pod vůbec první vystřihovánkou v ABC, kterou byl těžký sovětský tank T-35A, je podepsán ještě pouze ing. Vladimír Hynek – vyšla v ABC č. 5/24 v listopadu 1979. Až pod dalšími dvěma sovětskými samochodkami SU-76 M a SU-85 z ABC č. 8/24 z prosince téhož roku jsou poprvé podepsáni oba noví autoři.
Několik vystřihovánek známých z ABC vydali oba autoři v roce 1981 ve vydavatelství Naše vojsko, pro Vojenský historický ústav – Vojenské muzeum. Jsou to archy formátu A3, které se patrně překládaly v půli na A4, takže vystřihovánky jsou ve stejné velikosti a měřítku jako v ABC. Odlišují se ale barevností:

  • Samohybné dělo povstalců – původně vyšlo v ABC č. 17/24 (květen 1980, jako Povstalecký tank) a sovětské samohybné dělo SU-76 M – původně v ABC č. 8/24 (prosinec 1979),
  • sovětský tank T-34/85 – původně v ABC č. 17/24 (květen 1980),
  • československé dopravní letadlo AERO A-10 – původně v ABC č. 4/25 (říjen 1980),
  • československé stíhací letadlo AVIA B-21 – to je unikátem z dílny ing. Hynka: výtvarně se na vystřihovánce nepodílel Jiří Suk, ale Pavel Landík, známý a soused ing. Hynka (podílel se i na ilustracích v prvním svazku Válečných lodí – viz dále). Zajímavostí modelu je, že jej lze postavit ve dvou verzích – s podvozkem kolovým nebo s lyžemi. Tato vystřihovánka v ABC nevyšla:

Naše vojsko

Naše vojsko Naše vojsko

Pohlednou sérii miniaturní papírové bojové techniky obou autorů tvoří celkem 17 vystřihovánek, na třinácti z nich se podílel Jiří Suk. Dále zmiňme šestici letadel a stejný počet plavidel.
Fanouškům ábíčkovských kreslených příběhů jistě nemohl uniknout model vzducholodi RX-1 Vysočina, který zhmotnil tento působivý stroj figurující v komiksu Druhá výprava do Ztraceného světa. Vysočina vyšla aktuálně v srpnu 1980, na konci 24. ročníku ABC, ve kterém byl příběh Vlastislava Tomana a ilustrátora Františka Kobíka publikován. Efektní model se dočkal reedice zároveň s komiksem ve velkém letním ABC Speciálu 88.

Celkový účet v ABC činí 32 vystřihovánky, z toho 25 podepsali pánové Hynek a Suk, zbylé pak ing. Hynek sám nebo s dalšími dvěma spoluautory, ing. Zdeňkem Tůmou a Přemyslem Kubelou.
Poslední vystřihovánkou autorské dvojice Hynek-Suk je legendární zemědělský letoun Z-37 Čmelák z ABC č. 10/28 z ledna 1984. Naposledy pak vidíme vystřihovánku podepsanou inženýry Hynkem a Tůmou v ABC č. 9/32 z ledna 1988, kde vyšel zároveň poslední přírůstek do řady malé bojovky v M1:87, sovětský lehký tank T-26. Jak vidno, Vladimír Hynek se vydání této vystřihovánky již nedočkal, což platí i pro model sovětské oceánografické lodi Vítěz z velkého Speciálu ABC zima’87 a, což je zvlášť smutné, pro jeho mohutné knižní dílo, jmenovitě 2. a 3. díl encyklopedie Válečné lodě.

Pokud jde o jejich vystřihovánkové počiny mimo ABC, víme (jen) o čtyřech listech pro Naše vojsko, které jsou zobrazeny výše.

Jiří Suk – malíř a ilustrátor

Jiří SukJiří Suk mj. ilustroval první tři svazky díla Válečné lodě (vyd. Naše vojsko, 1985, 1986, 1988), jejímiž autory byli parťák Vladimír Hynek, Petr Klučina a u 3. svazku též ing. Evžen Škňouřil (i jeho jméno známe z ABC, byl podepsán pod články o lodích a pod celkem pěti sadami kartiček Technického atlasu ABC); u 1. dílu připravil některé ilustrace (kresby map) Pavel Landík.

Sám tvůrce k tomu dnes dodává: „S panem Hynkem byla vždy velice zajímavá a podnětná spolupráce plná poučných informací i zajímavých vyprávění různých příhod. Hodně jsem se toho dozvěděl, jak v oblasti vystřihovánek pro ABC, tak právě v první trojici dílů knížek o válečných lodích pro vydavatelství Naše vojsko.“
Za svou ilustrátorskou práci na této encyklopedii obdržel v Bratislavě v březnu 1986 čestné uznání v soutěži Najkrajšie knihy 1985. A není jen výtečným ilustrátorem, umí nádherně malovat skutečné obrazy.

Jiří Suk Jiří Suk

Po náhlém úmrtí ing. Hynka v září 1985 se Jiří Suk již přestal vystřihovánkami zabývat. „Vystřihovací éra“ obou tvůrců tak nebyla, bohužel, příliš dlouhá, za to je dodnes zajímavá, inspirativní a zábavná pro modeláře bez rozdílu věku.
Kompletní přehled jejich vystřihovánek v časopise ABC najdete v sekci Seznamy.

Tento profil vznikl v březnu 2023, kdy pan Suk oslavil 70. narozeniny – přejeme stálé zdraví a životní pohodu!

-StF- (za spolupráci velice děkuji panu Sukovi a kolegům M. Erbenovi, J. Kropáčkovi a R. Pavelkovi)

Hynek Suk