Jaromír Svoboda

Jaromír SvobodaJaromír Svoboda a jeho zápaďácký svět z papíru

Ing. arch. Jaromír Svoboda je jedním z nejzajímavějších tvůrců původních českých vystřihovánek. Narodil se v roce 1945, vystudoval fakultu architektury ČVUT, žije v Praze a od klukovských let si pro sebe kreslil a skládal papírové modely. Ovšem tato stručnost není na místě – byla to neuvěřitelně koncepční a cílevědomá práce. Ze své mimořádně bohaté domácí tvorby vydal tiskem jen zlomek – a dnes jde vesměs o velmi vzácné výtisky.

Fotografie z mládí Jaromíra Svobody přinášejí úžasná svědectví a tají se nad nimi dech. Vidíme na nich hocha, jak si vyrábí velkou řadu dvoupatrových městských autobusů, double-deckerů, a ohromný komplex města. Ne ledajakého města, je to pravé západní velkoměsto, patrně londýnské City, plné limuzín a reklam. Že se píše konec 50. let a zdejší režim plný červených hvězd a bojů o zrno vládne pevnou rukou, není z jeho domácích papírových kreací vůbec znát. U něj na stole kypí životem… nefalšovaný Západ.

Sen přetavený v papírovou skutečnost – Londýn

Jaromír Svoboda

Mladý Jaromír Svoboda s řadou svých modelů. Velmi si oblíbil londýnské městské patrové autobusy – double-deckery – a pro výrobu modelů získal dokonce originální nákresy vozu! O jeho ohromném zápalu pro věc svědčí, že napsal dopis do londýnského městského dopravního podniku London Transport s prosbou o materiály. Stalo se neuvěřitelné (bylo to počátkem 60. let) – z podniku přišly nejen velké výkresy-náhledy celkového pohledu na vůz, ale také malá plechovka s původní červenou barvou, kterou se double-deckery natíraly! Mladý modelář tak na své papírové modely autobusů použil jejich SKUTEČNOU barvu (všimněte si, že autobusy si přece jen upravil – mají opačně řízení, volant vlevo, jako by jezdily u nás). Foto: archiv Jaromíra Svobody

Jaromír Svoboda - doubledecker 1 Jaromír Svoboda - doubledecker 2

Hmm… člověk by si hned dal nějaké jídélko od Krafta a zapil Trumanovým pivkem… 😎

Jaromír Svoboda - truck„Modelářství jako koníček u mne vyvrcholilo dlouhodobým záměrem udělat model jakéhosi města inspirovaného Londýnem,“ vzpomíná architekt Svoboda. Dobové fotografie níže nám ukazují počáteční fáze celého projektu, který však zůstal nedokončen – autor se začal věnovat zakázkám pro vydavatelství a jeho soukromá vize musela jít stranou. Nicméně dodnes se z tohoto veledíla dochovalo na padesát (!) autobusů, velké množství nákladních aut a dalších dopravních prostředků. Dobové snímky z archivu Jaromíra Svobody jsou mimořádně působivé…

Jaromír Svoboda - City 1 Jaromír Svoboda - City 2 Jaromír Svoboda - City 4

Jaromír Svoboda - City 3

Prapůvodní inspirační zdroj architekta Svobody se váže ke konečné stanici „šalin“ v Brně, kde si tehdy šesti-sedmiletý chlapec zkoušel kreslit, jak vypadá tramvaj. Dalšími zdroji v jeho modelářském rozletu byly obrázky z časopisů, knih a dobové filmy (tak vznikaly i ruské lokomotivy a moskevské trolejbusy). Mnohé podklady získal čilou korespondencí, která kromě Londýna směřovala i do zámoří. Britové zaslali mladému modeláři několik sešitů o svých autobusech a tramvajích, Američané mu poskytli prospekty loďařských a železničních společností. Od svých patnácti let začal Svoboda trávit také hodně času v prostředí technické knihovny, kde čerpal z velkého množství odborných zahraničních časopisů:

„… měli zde kupodivu technické časopisy s dopravní tématikou z Anglie i USA. Jiné mne tehdy nezajímaly, neboť jsem zcela propadl posedlosti Anglií a především Londýnem. Angličané na mne byli hodní…“

Jaromír Svoboda

Arch. Svoboda nám poskytl unikát ze svého fotoalba: patrně nejstarší fotografii svých papírových modelů. Je z roku 1953, tedy z doby, kdy mu bylo pouhých 8 let.

Koncepce, systematičnost a mezinárodní ambice

Jaromír Svoboda si pro sebe konstruoval spousty malinkých papírových „angličáků“…

Jaromír Svoboda - minicars 2 Jaromír Svoboda - minicars 1

… a aby měly kde parkovat, zhotovil jim i mohutnou patrovou garáž ve formě otevírací knihy s rozkládajícím se modelem (!), s vystřihovánkami a albem (leporelem) zahraničních aut – mladý autor projevil ohromný smysl pro koncepčnost, což uvidíme i dále (maně nám vytanou na mysli světoznámé rozkládací dětské knihy Vojtěcha Kubašty s podobně rozevíracími výjevy):

O mimořádně systematickém přístupu Jaromíra Svobody ke své tvorbě svědčí sborník, přímo almanach nazvaný prostě model, který si sestavil pro prezentaci své práce. A myslel především na spolupráci se zahraničními vydavateli a zákazníky, jelikož je psán nikoli česky, ale důsledně anglicky a německy. Je to vlastnoručně vyrobená kniha, album, formátu o něco menším než A4 obsahující množství přilepených černobílých fotografií dokumentujících portfolio papírových modelů z dílny autora a jejich koncepčnost jako velmi inspirativní zábavu pro děti. Sborník je dnes velmi vzácným a u některých prací jediným dochovaným svědkem rozsáhlé modelářské činnosti svého tvůrce. Vidíme zde veliká nádraží a části velkoměstských aglomerací, nedochované autoveterány nebo třeba velkou plovoucí loď z papíru. Na 4. snímku je také autoveterán Laurin & Klement 1907, ke kterému se ještě dostaneme:

Papírové modely Jaromíra Svobody jsou tvořeny nápaditě – např. automobil Fiat 1300 je dlouhý 20 cm a má vypracován interiér s variantami přestavby na kabriolet, sedan nebo coupe s odsunovacím střešním oknem. Navíc lze odklopit víko kufru i motoru s naznačeným vnitřkem. Konstrukce pomocí „zámků“ nevyžaduje lepení, resp. jej minimalizuje:

Jaromír Svoboda - Fiat 1300 b Jaromír Svoboda - Fiat 1300 a Jaromír Svoboda - Fiat 1300 d Jaromír Svoboda - Fiat 1300 e Jaromír Svoboda - Fiat 1300 f Jaromír Svoboda - Fiat 1300 c

Dva sedany Fiat 1300 pózují i na snímku, na kterém vidíme autoservis – ovšemže jde o pravý zápaďácký SERVICE:

Jaromír Svoboda - Service

Autor se nebál komplikovaných oblých tvarů techniky a vedle vesměs západoevropských či amerických předloh si občas vybral objekt i z opačného tábora tehdy rozděleného světa – automobily české, ale kupříkladu i tyto sovětské volhy vypadají parádně i půlstoletí od zkušebního lepení:

Jaromír Svoboda - ruská auta

Na unikátním snímku ve sborníku vidíme v popředí nákladní vlak s vagonem Mrazíren, který se jako jeden z mála modelů Jaromíra Svobody dožil v nakreslené, „placaté“ podobě dnešních dnů. Svou vydavatelskou premiéru zažil až půlstoletí po nakreslení, v knize Papírová archeologie 1:

Jaromír Svoboda - trains Jaromír Svoboda - nákladní vlak

Atraktivní soupravy s typickými vagony a mohutnými lokomotivami – to je svět americké železnice vytvářený autorem dle prospektů obdržených přímo z USA. Návrh vlaku z Divokého západu na druhém snímku je prototypem později vydaného modelu Great Western Railroad 1869:

Nádražní celek pak dokládá Svobodovu náklonnost k západním aglomeracím:

Jaromír Svoboda - nádraží 1 Jaromír Svoboda - nádraží 2

Pan architekt Jaromír Svoboda dnes s úsměvem vzpomíná, jak se mu v roce 1965 poštěstilo navštívit velké západoněmecké vydavatelství papírových modelů J. F. Schreiber v Esslingenu – to byla na naše poměry neskutečná papírová „fabrika“… ke spolupráci ale, bohužel, nedošlo.

Ukázka stavebnicově pojatých papírových hraček J. Svobody:

Jaromír Svoboda - variabilita 1 Jaromír Svoboda - variabilita 2

Jaromíru Svobodovi učaroval svět západních velkoměst se všemi svými auty, letadly či loděmi, ale především měl zájem o železnici… to vše podmalováno angličtinou a němčinou, kteréžto jazyky běžně používal i v modelářské tvorbě. To však neznamená, že by se nemohl nadchnout pro typicky české venkovské nádražíčko doplněné vláčkem s parní lokomotivkou. „Švejkovské“ postavičky nakreslené v oknech vlaku a na budově nádraží dokládají autorův smysl pro humor (lokomotivka a zelený osobní vagónek vyšly tiskem jako součást dvojlistu Vláčky, SNDK, 1965 – viz dále v textu):

Jaromír Svoboda - nádraží Zálesí kdysi Jaromír Svoboda - nádraží Zálesí dnes 2 Jaromír Svoboda - nádraží Zálesí dnes 1

Už jako mladík vyvážel svou práci do zahraničí

„… pak jsem snad dostal trochu rozum a zjistil jsem, že si lze modely i přivydělat. To bylo cca v roce 1963, tehdy to už bylo s dostupností podkladů lepší.“

Jaromír Svoboda - TrainsSvobodovým prvním publikovaným počinem byla řada čtyř sešitů určených pro export, vydal je nakladatelský dům ARTIA již v roce 1962 ve spolupráci s londýnským vydavatelstvím Bancroft & Co. (Publishers) Ltd. – autorovi bylo pouhých 17 let! Dnes velevzácné, anglicky psané sešity s vystřihovánkami se jmenovaly výmluvně: Trains, Cars, Planes a Ships, tedy Vlaky, Automobily, Letadla a Lodě. Z hlediska konstrukce vystřihovánek jsou zajímavé tím, že minimalizují nároky na lepení – díly se totiž přichycují k ostatním do prořezů pomocí „zámků“, zásuvných chlopniček (viz ukázka vpravo ze sešitu Trains). Je ovšem vhodné celou stavbu pojistit lepením.

Jaromír Svoboda - sešity ARTIA

Následovaly rovněž čtyři výtisky pro SNDK (Státní nakladatelství dětské knihy, budoucí Albatros) a jeho edici Vystřihovánky:

  • Letoun TU 104 (měř. 1:120) – edice Vystřihovánky č. 11, dvojlist, 1964
  • Letoun IL-18 (měř. 1:120) – edice Vystřihovánky č. 12, dvojlist, 1964
  • Vláčky – edice Vystřihovánky č. 17, dvojlist, 1965
  • Automobily (Laurin & Klement 1907, Fiat 1300, Škoda 1000 MB) – edice Vystřihovánky č. 25, čtyřlist, 1966

Jaromír Svoboda - výtisky SNDK

Jaromír Svoboda - Vláčky - originálOriginální výkresy pro výtisk Vláčky se dodnes dochovaly v autorově archivu a můžeme na nich pozorovat pracnou ruční kresbu v oné době, ještě veeelmi dlouho předpočítačové. Obrysy dílů jsou narýsovány černou tuší na pauzovacím papíru, barevné plochy pak na zvláštním archu.

Jaromír Svoboda - AutomobilyVe výtisku Automobily najdeme tři papírové vozy, přičemž dva z nich již známe: Laurin & Klement 1907 a Fiat 1300 – snímky obou jste našli ve sborníku model výše. Oba se tedy dočkaly oficiálního vydání, což je báječné. Variabilní Fiat je zde ovšem pouze ve verzi sedan v ocelově modré barvě a oproti 20 cm dlouhému prototypu je zmenšen na délku 16 cm.

Papírové archeology ovšem ihned zaujalo černobílé foto laurinky, které je ve výtisku Automobily – i tento obrázek můžete najít v autorově almanachu model. Při bližším prohlédnutí ale vidíme, že foto bylo doretušováno či dokresleno (všimněte si např. běhounů pneumatik) – vlevo původní fotografie J. Svobody, vpravo obrázek z vydané vystřihovánky:

Jaromír Svoboda - Laurin-Klement 1907

V ABC zanechal krátkou, ale nesmazatelnou stopu

S údivem papíroví archeologové shledali, že když se Jaromír Svoboda objevil v ABC, byl již zkušeným tvůrcem.

Se jménem Jaromíra Svobody se setkáváme i v časopise ABC a to dokonce dříve než u jeho první vystřihovánky. V čísle 12/1962 byly vyhlášeny podmínky soutěže na návrhy hraček pro děti od 9 do 14 let. Sešlo se množství návrhů a v čísle 5/1963 (2. 5. 1963) byl otištěn sloupek s informacemi o odměnách za tyto nově vytvořené hračky. Kromě známých jmen mimořádných konstruktérů (Miroslav Kolář, Jiří Konvička) a mnoha dalších účastníků se zde objevuje i jméno J. Svobody z Prahy, který obdržel jednu ze sedmi hlavních cen – za vystřihovánky zemědělských strojů, aut a zámořských lodí.
Podařilo se nám panu architektu Svobodovi po téměř padesáti letech poblahopřát k tomuto úspěchu – zároveň vyšlo najevo, že se z té doby nedochovaly žádné vystřihovánky zemědělské techniky, jen tento jediný snímeček skupiny modelů, na kterém vidíme mimo jiné dozer a kombajn – obrázek jste již zahlédli výše v textu, i mezi snímky sborníku model:

Jaromír Svoboda - Trains 3

Do ABC přinesl převrat kvality. Jako první tvůrce spojil ruční kresbu vystřihovánky s fotografií pro dosažení co nejvyšší věrnosti (dříve např. použil foto dřevěných klád v nakresleném nákladním vagónu).
Jaromír Svoboda - ESO - ABCJaromír Svoboda - ESO - ABCV ABC č. 6/11 (vyšlo 10. 2. 1967) uveřejnil první model vojenské techniky v ABC, obrněný transportér „ESO“ vycházející ze skutečného stroje OT-64. Vozidlo je v měřítku cca 1:55 a má rozsah jedné stránky. Tento model se významně liší od všech dosavadních vystřihovánek v ABC. Svoboda se jako první konstruktér pokusil o věrnou plastickou kresbu, což je nejpatrnější u dezénu kol, která působí téměř fotograficky dokonale. Model transportéru má navíc otevíratelný horní kryt se zástrčkou; vozidlo lze prolakovat a dokonce použít jako obojživelník, což předvádí černobílý snímek u návodu k modelu (obr. vlevo).

Jaromír Svoboda - nosič raket FluoraJaromír Svoboda - nosič raket FluoraDalším modelem J. Svobody v ABC byla opět vojenská technika – pásový nosič raket s označením zubní pasty Fluora. Model vyšel v čísle 11/11 a jeho zajímavostí je, že raketa sestavená pomocí tužky a vystřihovánkových dílů se dá z nosiče odpálit pomocí gumičky. Dočteme se, že průměrný dolet rakety od okraje stolu činí cca 6 metrů, což je slušný výkon. Samotná vystřihovánka působí na první pohled triviálně, nicméně autor si důmyslně pohrál se světlem a stínem při kresbě pásů a podvozkových kol.

Jaromír Svoboda - NautilusV 1. čísle 12. ročníku ABC nalezneme další zajímavou kreaci J. Svobody – ponorku Nautilus. Šrafování povrchu podmořského člunu kapitána Nema připomíná původní ilustrace z verneovek, což je výtečný nápad, využitý později také Ladislavem Badalcem. Konstrukční um autora dovoluje sestavit ponorku ve dvou variantách – jako běžnou papírovou maketu, nebo jako funkční model, který se potápí, vynořuje a pohybuje na vodě.

Že Svobodu oslovil Verneův svět fantazie, dokazuje i tento nikdy nevydaný model, trojživelný stroj Epouvanta (Postrach) inženýra Robura Dobyvatele z románu Pán světa. Podobně jako ponorka Nautilus se i tento papírový výtvor mohl potápět – všimněte si autorovy snahy o vpravdě „verneovský“ vzhled modelu, dle dobových rytin:

Jaromír Svoboda - Epouvanta Jaromír Svoboda - Epouvanta

Fluora rallye

Tak se nazývala první souvislá řada čtyř atraktivních historických automobilů v ABC, kterou vytvořil Jaromír Svoboda a na kterou v dalších ročnících navázal tandem Pavel Blecha–Richard Vyškovský a ještě později Ladislav Müller. Tuto čtveřici veteránů vybral J. Svoboda ze své tvorby pro ábíčko:

Jaromír Svoboda - Fluora rallye

Jaromír Svoboda - Fluora rallye

Jaromír Svoboda doplnil své vystřihovánky veteránů v ABC o transparent START a dvě dobové reklamní zdi. Doplňky jsou dokladem autorovy hravosti a kreativity.

Kresba Jaromíra Svobody jako by odrážela jeho příjmení – byla vzletná, rozhodně ne strojově pinktlich, prostě svobodomyslná, dokonce se nebál kreslit místy od ruky. Rovněž v konstrukci vystřihovánek nacházel neotřelá řešení – u pamětníků jsou už legendární jeho dělená kola autoveteránů s prohnutým nábojem, kterýžto podivuhodný prvek převzala i navazující konstruktérská dílna Pavel Blecha a Richard Vyškovský:

Jaromír Svoboda - dělená kola Jaromír Svoboda - dělená kola

Obrázky slepených modelů ze série Fluora rallye přineslo i ábíčko, ať už u návodů k vystřihovánkám nebo, což je případ prvního snímku zleva s Laurinem Taxi GDV, i později, konkrétně v čísle 16/18 u stručné redakční vzpomínky na historii vystřihovánek v ABC:

Jaromír Svoboda - Laurin taxi Jaromír Svoboda - Mercedes Jaromír Svoboda - RR

Dobové fotografie z archivu Jaromíra Svobody dokládají, že čtveřice báječných old-timerů publikovaná v ABC byla jen vzorkem z jeho rozsáhlejší sbírky vlastních papírových autoveteránů. Zaujme hračka-dioráma s historickou opravnou automobilů – na prostředním snímku si všimněte veterána s přizvednutým krytem motoru; barevný snímek ukazuje torzo přeživší do současnosti:

Jaromír Svoboda - autoveterány Jaromír Svoboda - dílna kdysi Jaromír Svoboda - dílna dnes

… a v přehledu samozřejmě nemůžeme zapomenout na již zmíněný vůz Laurin & Klement 1907 z výtisku Automobily (SNDK, 1966).

Pouhých sedm – to je počet modelů, které se z autorovy olbřímí tvorby dostalo do ABC. Mohlo jich ale býti osm, leč zůstalo jen u záměru. V posledním, 24. čísle třináctého ročníku vyšel poutavý článek o chystaných novinkách pro 14. ročník, který je doplněn snímky papírových modelů. Vedle dvou známých modelů dvojice Blecha-Vyškovský je zde ještě jeden, nad kterým zadumaně nakrabatili svá čela papíroví archeologové: bílý model, záhadný letoun, který v ABC nikdy nevyšel. Dolnokřídlý jednoplošník byl nakonec identifikován jako Avia BH 9 z produkce Jaromíra Svobody. Nacházíme jej nikoli v ABC, ale ve vzácném sešitu plastických vystřihovánek vydavatelství Albatros z roku 1972 s názvem Letadla 1918/1933 spolu se třemi dalšími historickými letouny. Autor nám totožnost letounu potvrdil:

Avia_BH9-Svoboda

3× Avia BH 9: zleva bílý model na obrázku z ABC č. 24/13, výřez z obálky sešitu Albatros a snímek dochovaného torza modelu z archivu J. Svobody (foto: -StF-, 2010)

Jaromír Svoboda - Velká Pacifická - náhledPrvní albatroska

Kromě prací pro ARTII a SNDK byl Jaromír Svoboda autorem prvního sešitu vystřihovánek pod hlavičkou Albatros z roku 1969, Velká Pacifická – Great Western Railroad 1869, což byl model vlaku i s nádražím, jako vystřiženým z romantických filmových či románových „kovbojek“. Dochovaný původní návrh obálky pro tento výtisk je svědkem přerodu SNDK na Albatros – než došlo k realizaci a vydání modelu, došlo ke změně jména vydavatele. Všimněte si změny anglického názvu na český, ale ve spodní části u podtitulu je tomu naopak:

Jaromír Svoboda - Velká Pacifická Jaromír Svoboda - Velká Pacifická - obálky

Píše se rok 1972 a tento originální autor vydává v Albatrosu tiskem svou poslední práci – sešit Letadla 1918/1933. Čtveřice historických letounů v měřítku 1:40-45 je dnes rovněž sběratelským bonbónkem.

Ing. arch. Jaromír Svoboda přestal již počátkem 70. let s tvorbou a vydáváním papírových modelů. V ABC působil jen krátce, přesto byl jeho vklad do standardů a úrovně vystřihovánek natolik zásadní, že jej právem považujeme za jednoho z praotců „české školy“ moderního papírového modelářství. Oceňujeme jeho nespoutaný, volný styl kresby a ohromný rozlet ve své, povětšinou ryze privátní tvorbě. Kdyby se narodil do jiné doby… ale žádné kdyby, to by pak možná nebyl tím, čím pro nás je a zůstává – přímo renesančním tvůrcem a nadšencem.

V názvu tohoto článku jsme použili obrat „… jeho zápaďácký svět z papíru“, ale správně by mělo být: … svět bez hranic.

Tento profil původně vznikl pro knihu Papírová archeologie 1. Jménem kolegů papírových archeologů za spolupráci na textu velmi děkuji Ing. arch. Jaromíru Svobodovi, taktéž za zapůjčení unikátních fotografií z jeho soukromého archivu a za svolení k publikaci – soudíme, že neuvěřitelně bohaté dílo autora by mělo vejít ve známost a zůstat nezapomenuto jako doklad o jeho ohromném tvůrčím modelářském duchu.

-StF-, 2004-2015

1. březen 2004 byl pro papírové archeology památným dnem: měli jsme tu možnost a čest pana Jaromíra Svobodu navštívit. Na stole se objevili svědkové jeho rozsáhlé a pradávné domácí tvorby. Některé modýlky stále zdobí stěny autorovy pracovny, jiné dlí v kufrech a krabicích a léta slávy už mají za sebou – ale i tak jde o velmi zajímavé počiny; zmapovat kompletní dílo tohoto tvůrce se jeví už jako téměř nemožné (foto: -StF-):

Jaromír Svoboda Jaromír Svoboda Jaromír Svoboda Jaromír Svoboda

Na konci roku 2022 vydalo Muzeum papírových modelů v Polici nad Metují další z řady tematických publikací ke svým aktuálním výstavám, konkrétně titul Albatros – legenda pokračuje. Ten obsahuje mj. rozhovor s Jaromírem Svobodou a také po letech jeho novou vystřihovánku: červený londýnský patrový autobus, kreslený tradičně ručně, rozevlátým stylem typickým pro tohoto tvůrce. Podrobněji o publikaci zde.

Albatros - legenda pokračuje Albatros - legenda pokračuje Albatros - legenda pokračuje

Následující galerie modelů arch. Jaromíra Svobody zobrazuje pouze práce oficiálně vydané tiskem:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..