Ladislav Jakubčo

Ladislav Jakubčo – klasik slovenské vystrihovačky

Prohlížím si dvě starší fotografie (papírové, z kinofilmu), které jsem pořídil na někdejší příjemné modelářské akci ve slovenských Vrútkách. Jsou na nich dva papírové modely motocyklů. Dvě křehké hračky, které povstaly z několika listů papíru. Dělí je od sebe tři desítky let a vytvořily je tytéž ruce. Je na nich vidět, jak daleko dokáže dojít dítě ohromené tvorbou vlastního světa z papíru, od úsměvné dětské snaživosti limitované svými pršteky a jednoduchými pomůckami až po vrcholné modelářské dílo na světové úrovni. Vítejte v barvitém modelářském světě, který vytvořil inženýr Ladislav Jakubčo.

Jakubco59-motocykl Jakubco-Honda_CBX-650

Ing. Ladislav Jakubčo se narodil v roce 1953 ve slovenské Levoči. Od nejútlejšího dětství se bavil výrobou vlastních papírových hraček (lze si snadno představit, že koncem 50. let neměly děti k dispozici taková kvanta herních vymožeností jako dnes). Skromnost začátků jako by se podepsala na jeho povaze – známe ho jako nenápadného, hodného a skromného člověka.

Zájem o ruční a technickou práci se projevil i ve volbě povolání, coby pozdější stavař vystudoval Průmyslovou školu stavební v Prešově a poté SVŠT (Slovenskou vysokou školu technickou) v Bratislavě. Dnes žije ve Spišské Nové Vsi.

Po vlastní papírové stezce

Jakubco59-autoPo celou dobu ho provázela záliba v modelářství, nefalšovaná celoživotní láska. Papíroví modeláři jej znají jako vynikajícího autora vystřihovánek a papírových modelů, což je ovšem jen část celého jeho modelářského záběru, možno říci, že dokonce ta menší. Dejme slovo přímo ing. Jakubčovi:

„Nie som čistokrvný ‚papierak‘, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Je síce pravdou, že z papiera som niekedy dávno okolo roku 1959 začal tvoriť svoj svet modelov, ale neskôr som prepadol kúzlu funkčných modelov. Papier je však natoľko ohromný materiál, že som ho nedokázal zavrhnúť a veľmi rád sa k nemu vraciam v rôznych podobách. Mojim prvým papierovým modelom bola Aero 30, ale dnešných dní sa nedožila. To, čo nasledovalo, boli tiež papierové modely. Boli ich hádam stovky…“

Jakubco-Model91-foto-Buchan-1-92

L. Jakubčo jako rozhodčí na soutěži MODEL’91, Košice, říjen 1991. Foto: Ondrej Buchan, E+Z č. 1/92

Touto svou domácí tvorbou od dětství L. Jakubčo připomíná klasického českého autora, Ing. arch. Jaromíra Svobodu, který si na přelomu 50. a 60. let vytvářel ohromné sady vlastních modelů techniky i staveb (vesměs správně „zápaďáckých“).

Ve své tvorbě papírových modelů se ing. Jakubčo vydal vlastní cestou a s přibývajícím věkem a zkušenostmi i jeho modely výrazně měnily svou tvář – nepodobaly se příliš běžným vystřihovánkám, jaké znal z časopisu ABC nebo z polské edice Mały modelarz. Nakonec došel ve své práci do stadia, kdy začal mít dojem stagnace a pocítil nutnost výměny zkušeností s modelářským světem:

„V roku 1982 som sa prostredníctvom poľského modelárskeho časopisu Modelarz dozvedel o súťaži v Olešnici. Rok 1982 som už nestihol, ale nasledujúci 1983 už áno. Z hľadiska môjho prístupu k papierovým modelom bol tento rok asi prelomový. Na tejto súťaži som poprvé stretol dvojicu Badalec–Abrhám, ale aj skupinu modelárov z Černošic pod vedením Lumíra Apeltauera. Od toho času som začal papierové modely deliť na tie z vystrihovačiek a tie vlastné.“

Vystřihovánkový zenit v časopise Zenit

Jakubco-Model92-foto-Krbata-6-92-93

Ze soutěže MODEL 92, Košice, listopad 1992 – seminář vedený L. Jakubčem o papírovém modelářství. Foto: M. Krbaťa, E+Z č. 6 / 92/93

V září 1986 vznikl na Slovensku nový časopis pro mládež, Zenit pionierov, později Zenit a Elektrón Zenit (E+Z). Svým polytechnickým a populárně vědeckým zaměřením se podobal českému ABC a to zvláště poté, co začal otiskovat také vystrihovačky:

„Zhodou okolností v tom čase vznikal na Slovensku časopis Zenit pionierov pod vedením agilnej dvojice RNDr. Ladislav Györffy – PhDr. Ondrej Buchan. Slovo dalo slovo a z Láďom sme sa teda na to dali. Láďa ma začal postupne zasväcovať do tajov tvorby vystrihovačiek. Prvým projektom bola Venera a mojím prvým samostatným projektom bol T-34.

Je to tak, úplně první vystřihovánkou, která vyšla v Zenitu (č. 7/1987-88, 2. ročník, prosinec 1987), byla dvojice kosmických družic Prognoz 1 a Venera 1, které vzešly z tvůrčí spolupráce obou Ladislavů.

V těch pionýrských dobách Zenitu byly vystřihovánky tištěny ještě na tenkém papíru, nevhodném pro přímé slepení. Prognoz s Venerou si proto zasloužily reedici a modeláři je nalezli ve speciálu ABC Století vystřihovánek 2 (červen 2000).

Jakubco-Plastic_Session93-foto-Buchan-9-92-93

L. Jakubčo v rozhovoru s modelářem (snímek z reportáže v E+Z č. 9 / 92/93 o modelářské soutěži Plastic Session’93 v Popradě, foto Ondrej Buchan)

I přes značnou vzdálenost, která oba Ladislavy dělila (Spišská Nová Ves – Liberec) se jim dařilo dobře spolupracovat a vypomáhat si. Prostě – Ladislavům to ladilo. Jejich společná autorská značka psaná přímo na modely, BaJ, je ve světě papírových modelářů dobře známa a je zárukou kvality. Oba autoři společný kód dodnes ze vzájemné úcty používají, i když dnes spolu už netvoří – L. Jakubčo též používá zkratku BaJ-S, jako „Slovensko“.

Ladislav Jakubčo byl vůbec nejvýznamnějším a nejaktivnějším autorem vystřihovánek pro časopis Zenit. Ať už sám nebo ve spolupráci s L. Badalcem v tomto časopise publikoval na 60 modelů. Jeden společný projekt v Zenitu vytvořil rovněž s dalším skvělým autorem, Ing. arch. Mariánem Hlaváčem – šlo o pětistránkový letištní terminál v měřítku 1:400 (z dílny M. Hlaváče) doplněný o sadu sedmi dopravních letadel a další letištní techniky L. Jakubča, nazvanou Aero Séria E+Z. Toto originální, bohužel nedokončené papírové dílo vycházelo v průběhu jednoho roku od čísla 2 / 93/94 do č. 2 / 94/95 (říjen 1993–říjen 1994).

Další ukázky prací dvojice BaJ v Zenitu / E+Z najdete v 1. díle povídání o tomto časopise.

Jakubco1-v_TV-foto-Buchan-7-94-95 Jakubco2-v_TV-foto-Buchan-7-94-95

Snímky výše jsou z reportáže v E+Z č. 7 / 94/95 s názvem „E+Z aj v telke!“. Pracovníci redakce E+Z, L. Jakubčo se svými modely a papíroví modeláři byli pozváni do pořadu Crn-Crn (odvysílán v lednu 1995, foto: Ondrej Buchan).

Kocar-Jakubco3Bohužel, časopis Elektrón Zenit nepřežil do dnešních dnů, v červnu 1998 vyšlo poslední číslo (10/1998) a modeláři i autoři ztratili unikátní časopis sdružující papírové i plastikové modeláře:

„Zánikom E+Z moja tvorba ustala, z času na čas som sa objavil v ABC, na Slovensku v časopise Svetlo. Po výpadku autora v Propagteame som suploval niekoľko modelov tatroviek. Dnes tvorím pre redakciu časopisu Fifík, tiež ako náhradník za Mariána Hlaváča.“

Modely v pohybu, pohyb v modelu

Jak jsme si řekli, L. Jakubčo sám o sobě prohlašuje, že není čistokrevný „papírák“ – propadl kouzlu funkčních modelů. Již někdy kolem roku 1963 začal stavět létající modely. Tím prvním byla stavebnice větroně Vážka, kategorie A3, později F1A. Od roku 1983 staví modely třídy V2 až F3J a od roku 1990 motorem poháněné modely, kterými se zabývá dodnes. Pro ilustraci nám pan Jakubčo poskytl několik snímků (z roku 2005), na kterých chystá ke vzletu velký model letounu Piper J3C:

Piper-J3Ca Piper-J3Cb Piper-J3Cc

Díky této zálibě a zkušenostem s modelářskými mechanismy se snažil mnohé své papírové modely oživit alespoň jednoduchou mechanikou.

Harrier1Modeláři nejen na Slovensku znají jeho skvostný a legendární Harrier FRS Mk 1 s pohyblivými klapkami, kniplem a vysouvatelným podvozkem – takto náročné modely spojující rozličné modelářské techniky si dokáže postavit z čiré radosti.

Stopy pohyblivosti unikátního Harriera můžeme vysledovat i u vystřihovánky, kterou BaJ vydali ve dvou Zenitech č. 16+17/1988-89: MiG-29 je možno postavit s pevným nebo zatahovacím podvozkem.

Mezi funkční a pohyblivé papírové modely L. Jakubča patří také švýcarská kabinová lanovka, která vyšla nejprve ve speciálu miniZENIT počátkem roku 1991, později i v ABC č. 23+24/45 a v souhrnné knize Papierové modely, vystrihovačky (2012), o které si povíme níže.

Kniha-Ako_na_toSnahu vnuknout modelářům stavitelskou invenci a vychovat z nich opravdu zručné tvůrce odráží i série návodných článků pro časopis Zenit. Nejprve to bylo Desatoro „papierového“ modelára, na které navázal osmidílný seriál Ako na to s papierom (č. 10/1987-88 – 6/91). Zvláště poslední díl seriálu je pro L. Jakubča typický, jmenuje se Papírové mechanismy. Papíroví modeláři se z textů mohou poučit rovněž o technikách, které se nepoužívají u vystřihovánek běžně, např. kašírování, ovšem které dovolí postavit unikátní model složitých tvarů. Seriál se dočkal kompletní reedice ve výpravné vystřihovací knize Ladislav Jakubčo – Papierové modely, vystrihovačky (náhled vpravo).

Variabilnost modelu je pro modeláře vždy přitažlivá, podporuje jeho přirozenou hravost a je výtečné, že L. Jakubčovi často nestačilo postavit jen statický model na pouhé koukání. Jako příklad uveďme dva užitkové vozy, nejprve UNIMOG U 600, který se objevil v E+Z č. 1 / 94/95. Záhy nato, v čísle 3, vyšly k vozu užitkové nadstavby, a sice kosačka a drvič vetiev.

O dva roky později pak vyšel Ford Transit (SWB), E+Z č. 1 / 96/97. Je z něj možno postavit dodávku, mikrobus nebo valník.

Jakubco-stavbaLadislav Jakubčo stále aktivně modelaří, staví náročné létající modely a kreslí vystřihovánky pro časopis Fifík. Od roku 1983 je vedoucím Modelářského klubu ZMoS 09 v Spišské Nové Vsi.

Podobně jako jeho kolega Ladislav Badalec tvoří vystřihovánky už léta na počítači – započal na přelomu 90. a dvoutisících let. Jeho první vystřihovánkou zpracovanou na PC byl remorkér Cyklon pro časopis Svetlo (č. máj 1999-2000).

Kniha Papierové modely, vystrihovačky

Jakubco-kniha1Po čtyřech letech od vydání luxusní knihy Marián Hlaváč – Vystrihovačky se bratislavské vydavatelství Perfect rozhodlo navázat obdobným dílem, do série řekli bychom, tentokrát zaměřeným na tvorbu Ladislava Jakubča. Soubor vyšel v prosinci 2012, má prostý název Papierové modely, vystrihovačky a obsahuje průřez autorovou tvorbou. V tlustospise (byť o něco tenčím, než je sborník M. Hlaváče) najdeme 31 vystřihovánek na kvalitním papíru (celkem 75 vystřihovacích stran), pestrou směs známých i unikátních (do té doby nepublikovaných) modelů techniky a architektury. Nechybí solidní snímky slepených modelů. Máme zde reedice ze Zenitu, Svetla, Fifíku i z ABC s původní ruční kresbou i předělávky na PC. Některé konstrukce se velikostně liší od původního vydání (v knize jsou povětšinou mírně zmenšené), jiné jsou prakticky stejné, ale zase se liší sytostí barev… inu, sběratelé a archiváři zde dostali opět výživné sousto k podchycení a zpracování 😎 .

Jakubco-kniha2 Jakubco-kniha3 Jakubco-kniha4 Jakubco-kniha5 Jakubco-kniha6

Zaujmou nejen neznámé a dosud nevydané modely, jako renesančná zvonica Strážky nebo nákladní vagón GBGK, ale třeba i počítačová předělávka elektrické lokomotivy E 499.05, jejímž původním autorem byl Jozef Tarda, dávný člen modelářského kroužku vedeného L. Jakubčem ve Spišské Nové Vsi, přítel L. Jakubča a někdejší tester nových vystřihovánek pro Zenit. V knize nechybí podrobný a inspirativní seriál návodných textů Ako na to, který známe ze Zenitu (zmíněn výše).

Jakubco-kniha8 Jakubco-kniha7 Jakubco-kniha14 Jakubco-kniha13 Jakubco-kniha11 Jakubco-kniha12 Jakubco-kniha9 Jakubco-kniha10

Pihou na modelářské kráse knihy je absence měřítek u modelů, což zřejmě souvisí se změnou velikosti některých vystřihovánek oproti původním vydáním. Autor též důsledně odstranil z reedic všechny kódy BaJ – to se dá pochopit, jsou svázány s původními verzemi. Fatální chyba ale postihla model výzkumné lodi Jacquese Y. Cousteaua Calypso, což je reedice ze Zenitu: tři strany jsou velikostně shodné s původním vydáním, ale 4. strana s množstvím dílů je výrazně zmenšena. Jako příznivce konzervativnějšího pojetí tradičních modelů si neodpustím malou poznámku, že stavbám lidové architektury z Kremnice a Gemeru (a vlastně všem stavbám historické architektury) by více slušela klasická ruční kresba, kterou ing. Jakubčo ovládá – nu což, vývoj nelze zastavit.

Zajímavost ze zákulisí – pan Jakubčo původně připravoval pro knihu 50 (!) vystřihovánek, čili mělo jít o pekelně obsáhlé sousto a jistě autoru zabralo hodně času, který nakonec nebyl zužitkován. V každém případě je kniha velmi reprezentativní a modelářsky i sběratelsky lákavá. Naše obtěžkané police tak dostaly za dobré chování další pompézní příděl.

Ladislav Jakubčo

A vize do budoucna, plány? Nechme závěrem opět promluvit samotného tvůrce:

„Ak mám povedať pravdu, nerobím si žiadne plány, žijem prítomnosťou, na ktorú sa snažím reagovať. Jeden sen predsa len mám. Rád by som ešte urobil model typu ‚strip down‘. Už niekoľko rokov som zháňal podklady na V-22 Osprey a mám pocit, že čas dozrel. Z funkčných modelov – dokončujem maketu Z 226 kategórie F4CX a EXTRA 330.“

Nezbývá mi, než Ladislavu Jakubčovi popřát ještě mnoho splněných modelářských snů a nám, papírákům, hodně výborných a nápaditých vystřihovánek s kódem BaJ.

-StF- (Dočetli jste přepracovaný text, který jsem původně napsal pro výstavu BaJ – 30 let profesionální dráhy, Liberecká knihovna, červen 2010. Za spolupráci a pomoc děkuji ing. Ladislavu Jakubčovi, jeho citace v článku jsou z dubna 2010, a Michalu „Medium“ Erbenovi – nenechte si ujít jeho rozhovor s ing. Jakubčem níže.)

Ladislav Jakubčo ve 22 otázkách Michala „Medium“

Ing. Ladislav „Laco“ Jakubčo, slovenský kolega Ladislava Badalce a nedílná součást dua BaJ. Některým jeho jméno v Čechách nebylo možná tolik známé a to až do doby, kdy na přetřes přišla jeho souborná kniha Papierové modely, vystrihovačky (2012). Tento autor je ovšem podepsán i pod modely v ábíčku, na které si určitě vzpomenete. Tím nejrozsáhlejším byla vatikánská bazilika sv. Petra (ABC č. 25+26/45), anatomie člověka (č. 19/45), či Monster truck (č. 24/50) a švýcarská lanovka (č. 23+24/45, dvě posledně jmenované vystřihovánky vyšly na počátku 90. let na Slovensku v edici miniZENIT) a další.

Pan Jakubčo je od konce roku 1987 (spolu s Mariánem Hlaváčem) nejzásadnějším autorem píšící, přesněji kreslící dějiny slovenského papírového modelářství. Podílel se hned na první vystřihovánce družic v Zenitu a do časopisu přispíval pravidelně až do jeho zániku. Následovalo kreslení do náboženského časopisu pro chlapce Svetlo. Jeho vystřihovánky se dostaly i na stránky ABC. Nyní již několik let kreslí pro slovenský časopis Fifík a odskočil si i ke „konkurenčnímu“ Ohníku.

BaJ-20101) S Láďou Badalcem jste se prvně potkal v na soutěži v polské Olešnici v roce 1983, to jest celé čtyři roky před vydáním prvních společných vystřihovánek v Zenitu pionierov. Kdo vlastně tehdy přišel s myšlenkou spojit Vaše společné tvůrčí síly?

Oslovil ma RNDr. Marián Kečkéš, ktorý bol tehdejšom zástupcom šéfredaktora Zenitu pionierov. Tam to začalo. Poznali sme sa cez Amavet (Asociácia mladých pre vedu a techniku), kde sme mali spoločné aktivity, a tam padla reč o vystrihovačkách. S tvorbou vystrihovačiek pre verejnosť som nemal žiadné skúsenosti, preto som oslovil Láďu. Ten súhlasil s podmienkou, že sa do toho pustíme spoločne, lebo v tom čase mal veľmi bohatý program pre Albatros (Mark Twain, James Watt).

2) Láďa měl za sebou již několik modelů vydaných v Albatrosu a první vystřihovánku v ABC, a uměl si tedy poradit i s důležitou složkou veřejně vydávaných modelů, což je strukturovaný návod a návodná kresba, aby model byl schopen postavit každý i bez podrobnější znalosti předlohy. Modely jste si konstruoval již dávno sám pro sebe, jak jste si poradil s těmito nezbytnými složkami klasicky publikovaných vystřihovánek? Pro některé autory to není zrovna nejoblíbenější část tvorby vystřihovánky.

Návodné kresby považujem za takú čerešničku na torte, ktorá je neklamných znakom, že práce na podstatnej časti vystrihovačky sú hotové. Možno aj preto sú moje kresby návodov v perspektíve a nie v axonometrii. Písanie textov je už iná „kapusta“, to mi veľmi nechutí, ale niekedy sú tieto texty nevyhnutnosť, pretože aj tá najlepšia návodná kresba nevie povedať všetko.

T34-navodka

Staré a nové časy. Návodná kresba k tanku T-34 Ladislava Jakubča v původní ruční kresbě ze Zenitu č. 19/1987-88 a počítačová reedice v knize Papierové modely, vystrihovačky (2012)

3) Další změnou oproti modelům, které jste si kreslil sám pro sebe, byla nutnost jejich zjednodušení pro mladší a začínající modeláře.

Tvorba vystrihovačiek pre veřejnost má svoje špecifiká, ale asi najrozhodujúcejšími obmedzeniami boli a sú termín a rozsah. Samozrejme aj konštrucia musí byť postaviteľná s jasným vymedzením polohy dielov a ich tvaru. Napriek tomu sa v mojích vystrihovačkách objavujú časti, ktoré vyžadujú osobnú invenciu a cit. Možno aj preto sa objavovali rovnaké modely, postavené rôzne.

4) Většinu modelů jste kreslil asi podle vlastního výběru, ale něco co bylo přímo na přání redakce?

Výber modelov bol a je vždy po konzultácii s redakciou. Časopis je skoro vždy ponímaný tematicky na rôzne udalosti, či ročné obdobie. Ponuku, ktorú dávam, sa snažím nasmerovat tak, aby vysledkom bol model, ktorý je „neokukaný“, teda skoro „exot“. Samozrejme, nie vždy sa to podarí, lebo zmodelované už bolo hádam všetko.

E-Z-Barbie5) Do redakce chodila určitě spousta čtenářko-modelářských ohlasů na vydávané vystrihovačky s mnohými přáními, jaký model by rádi našli na stránkách časopisu. Je nějaký model, který jste nakreslil právě podle takového dopisu?

Kontakt s čitateľmi je vždy veľmi dôležitý ako pre redakciu, tak aj pre tvorcu. O dôvodoch asi nemusím. Samozrejme potom sa stalo, že niektoré modely vznikli na ich želanie. K takým určite patril súbor F/A-18 či Barbie, ale aj iné.

6) A byly nějaké ohlasy i záporné? Co se v takových nejčastěji objevovalo? Napadá mě třeba nevhodný měkký papír, na kterém byly z počátku modely tisknuty. Ale to nemohli ovlivnit autoři a možná ani redakce.

Na nedostatok ohlasov sme si nemohli sťažovať, vždy boli. Tie pochvalné sice tešili, ale tie druhé boli a sú vždy žiadaným „postrkom“. Okrem nekvality papiera či tlače boli aj ohlasy na nepresnosti konštrukcií. Musím povedať, či priznať, že boli a občas sú aj dnes. Všetko je spôsobené nedostatkom času na korekcie a potom absencia „dvorného lepiča“, ktorý by ako nezainteresovaný všetko poriadne preveril. Iba tíško môžem závidieť „papierovému kráľovi“, ktorý ma na vystrihovačku čas od troch mesiacov do pol roka. V mojom prípade je to od dvoch do troch týždňov, max. mesiac, a to ešte musím stíhať rodinu a zamestnanie.

miniZENIT-Monster Jakubco-motorky

Ladislav Jakubčo umí kreslit, dvě ukázky jeho ilustrací: obálka miniZENITu s monster automobilem (součást E+Z č. 12/91) a doprovodná kresba k vystřihovánkám motocyklů ze Zenitu č. 19/1988-89.

7) Spolu s Mariánem Hlaváčem jste, dá se říci, celé čtvrt století „vlajkovými loděmi“ papírového modelářství na Slovensku. Mnoho soutěží organizovala i redakce Zenitu. Byl jste na těchto akcích takovým „guru“ a tím, kdo dětem poradil spoustu zajímavých modelářských fíglů. Jak na ta setkávání vzpomínáte?

Stretnutia s deťmi majú svoje osobité čaro. Modelárstvo má však ešte niečo navrch. Nepoznám hádam také odvetvie ľudskej činnosti, kde zanikajú všetky vekové rozdiely aj rozdiely v spoločenskom postavení. Kde sa dokáže napríklad sedemdesiatnik porozprávať so šesťročným „capartom“, či naopak. Preto si také stretnutia nesmierne vážim a vždy sa na ne nesmierne teším. Za všetky hádam spomeniem „Jablonec“, kde sme si spolu postavili figúrku francúzskeho napoleonského vojaka z kancelárského papiera. Bol to momentálny nápad, ktorý prekvapil všetkých včítanie mňa.

Jakubco-Krakow

Vášeň pro letadla (z muzea v polském Krakowě)

8) Můžete nějak zhodnotit vývoj papírového modelářství na Slovensku a zájem o něj od konce 80. let řekněme po dnešek? Třeba u věkové kategorie dětí a těch mladších, pro které jste kreslil jak v Zenitu, tak ve Svetle i Fifíku, a setkával se s nimi právě na těch akcích nejvíce.

Papierové modelárstvo vo všeobecnosti v Európe zaznamenalo nebývalý rozvoj. Je to asi spôsobené tým, že tradiční vydavatelia nepovolili a k ním sa pridali noví, či už stály, alebo občasný. Prakticky neobmedzená možnosť výberu predlôh, ktorú iné modelárske odvetvia nevedia zrealizovať, budú asi tou prvotnou príčinou rozvoja. Časopisy ABC alebo Zenit a iné vychovali základňu, ktorá dnes už dokáže byť plnohodnotným nástupcom, lebo časom už dávno dospela.

9) Dnešní profi-modeláři sáhnou mnohdy po složitějších modelech z polské produkce. Navíc díky e-shopům a obchodům nezávislých na hranicích to je dnes určitě jednodušší než dříve. Objevovaly se na soutěžích v oněch 90. letech pouze modely z Československa, nebo i z Polska či jiných zemí?

„Profi“ modelári sú nádstavbou tej širokej základne začínajúcich, ale aj pokročilých. Profíci sa stále objavovali aj zanikali, v každom prípade boli inšpiráciou pri voľbe predlôh či technologie spracovania. Preto je logické, že v tomto kontexte sa zložitejšie modely objavovali nielen ako vlastné konštrukcie, ale aj jako vystrihovačky zahraničných vydavateľov. Myslím, že aj dnes patria k oživeniu a vyskytujú sa oveľa častejšie ako v minulosti. V žiadnom prípade ich nepokladám za konfrontáciu, skôr ich chápem ako inú konštrukčnú školu.

10) Papírákům se věnujete, dá se říci, celý život, ale není tajemstvím, že jste velmi všestranným modelářem. Jaké další modelářské obory ovládáte?

Jakubco-stavba2S modelovaním som začal niekedy v roku 1959, samozrejme papier bol tým základným stavebným materiálom. Postupne som však prešiel k funkčním modelom. Učarovali mi lietadlá, takže ťažiskom mojej modelárskej aktivity boli práve tie. Začal som samozrejme voľnými modelmi, ktoré som od roku 1983 začal robiť aj súťažne. Veľmi dôverne preto poznám letiská nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Ak spomeniem Sezimák, tak to bol medzi voľňaskármi pojem, rovnako tak Ivan Hořejší, ktorý mi bol vzorom. Preto medzi mojim náčiním nechýbali jeho projekty, jako Bejbina, či Hit. Práve strata modelu Hit aj po vykopnutí determáku ma navnadila zmeniť vzduch v podobe rádiom ovládaných modelov. Nový začiatok bol v podobe „V dvojok“, neskôr „F3J“, ktoré som tiež robil súťažne. Rok 1997 bol opäť novým začiatkom v podobe motorových modelov, ktorým sa zatiaľ venujem dodnes. Niekedy na prelome rokov 1972-73 som spolu s bratom postavil windsurfing podľa fotografií, ktoré sa objavili v časopise National Geographic. Bola to sice hrozná doska, ale fungovala. Malo to však jednu chybu, že doska bola jedna a my sme boli dvaja. Preto som zostrojil model plachetnice na amatérske rádio, známy WP 23, ktorého stavebný návod vyšiel v Amatérskom rádiu. Neskôr pribudlo i autíčko, pretože niekoľko skúseností som získal počas študií v Bratislave, kde som bol členom internátneho klubu modelárov dráhových modelov. Celý ten čas ma však sprevádzali papierové modely, pretože papier stále považujem za ohromný materiál, ktorého možnosti neboli zďaleka vyčerpané.

Jakubco-letiste Jakubco-let1 Jakubco-let2

11) Jak jste řekl, učarovala Vám letadla a je známo, že jste dokonce pilotem. Jsou letadla právě těmi předlohami, které zpracováváte nejraději?

Každý, kto čo len trochu okúsil voľnosť vzdušného priestoru, vie o čom to je. Ktosi múdri povedal, že vzduch je naše more. Zhora aj tie najvšednejšie veci vyzerajú úplne inak. Tomuto pokušeniu som samozrejme neodolal, ale dnes už stojím pevne na zemi, ale „knipel“ som z rúk nestratil. Preto je pochopiteľné, že k téme lietadiel všetkého druhu sa veľmi rád vraciam.

Clanek-2-93-94a Clanek-2-93-94b

Ladislava Jakubča letadla táhla až za hranice a z autora vystřihovánek se rázem stal reportér přinášející zajímavé zprávy ze svých cest. Ukázka článku z E+Z č. 2 / 93/94 není jediným případem, kdy L. Jakubčo obohatil obsah časopisu něčím jiným než modelem. Byl autorem několika reportáží a monografií a to jak jejich kreslené podoby, tak i doprovodného textu, např. monografie rakety Saturn 1B, kterou zpracoval též jako vystřihovánku.

Jakubco-Bazilika-Trnava12) Možná bude pro mnohé zajímavostí, že Vaše civilní povolání je spojeno s architekturou, jako u Mariána Hlaváče. Pro Zenit kreslil domečky právě pan Hlaváč. Později jste Vy sám namaloval několik modelů architektury. Asi nejrozsáhlejším byl Svatopetrský chrám ve Vatikánu. U modelů techniky se odreagováváte od svého zaměstnání. Ale jak si vybíráte předlohy pro modely architektury, přece jen budete mít jiný pohled než „domečkář“ – neprofesionální architekt.

Ono asi každé hobby je určitým spôsobom útekom od všetkých tých povinností a sterotypov života. Modelárstvo je naviac možno prostriedkom na vytvorenie si vlastného sveta, sice malého, ale veľkého svojou myšlenkou a pohnutkami. Takto bude asi aj s mojou tvorbou vystrihovačiek architektúry. Ak predsa len zablúdim do týchto vôd, musí ma predloha niečim osloviť. Naše obe zeme sú veľmi bohaté na stavby, ktoré toto kúzlo majú, ale priestor , ktorý je na ich publikáciu u nás daný, nedáva priestor na to, aby ich krása zapôsobila naplno. Dnes už asi najrozsiahlejšou vystrihovačkou tohoto druhu je bazilika sv. Mikuláša v Trnave, ktorú vydalo skromné vydavatelstvo SVAP. Určite sa k téme architektúry v budúcnosti vrátim.

13) Velmi zajímavým modelem je švýcarská lanovka vydaná v edici miniZENIT. Zajímavý model doprovázela možná ještě zajímavější soutěž. Když se provozovatelé švýcarského horského střediska, kde předloha lanovky funguje, dozvěděli o této vystřihovánce, vyhlásili spolu s redakcí Zenitu soutěž o nejlépe slepený model. Hlavní cena byla naprosto luxusní – pobyt právě v onom středisku. Pamatujete si ještě, jaká byla účast a kolik se sešlo modelů? A setkal jste se s výhercem po jeho návratu ze Švýcarska?

miniZENIT-lanovkaProjekt lanovky vznikol úplnou náhodou. V redakci hľadali niečo na zimnú tému, naviac niečo, čo sa nevidí len tak. Tak sme skúsili lanovku. V poľskom časopise Technika mládeže som objavil obrázky lanovky vo švajčiarskom Grap Laax a bolo rozhodnuté. Prototyp modelu ležal na stole v redakci a keď ju pri jednej návšteve zbadal priateľ Ondreja Buchana, ktorý pracoval pre nemenovanú cestovku pre tento región, bolo o jedno rozhodnutie viac. Ak sa nemýlim, modelov sa zišlo asi tak 25, po termíne uzávierky možno ešte viac. Podstatné bolo to, že dobrá vec sa podarila. S výhercom som sa sice nestretol, ale viem, že to bolo chlapčiatko, ktorému výlet určite pomohol.

14) Do Elektrón Zenitu přispěl čtyřmi vystřihovánkami lokomotiv Jozef Tarda. Můžete něco více prozradit o tomto autoru? V jednom z čísel Zenitu jsem narazil na nějakou výsledkovou listinu z modelářské soutěže, kde figurovalo i jméno právě pana Tardy a dokonce byl ze Spišské Nové Vsi, kde také bydlíte.E458

Áno, Jožko Tarda je môj dlhoročný, už nielen modelársky priateľ. V poslednej dobe sa stretáme zriedka. Čo ma mrzí viac, už nemodeluje napriek tomu, že spod jeho rúk vyšlo niekoľko celkom podarených modelov. Pôvodne robil voľné modely a môžem povedať, že má ma tak trochu na svedomí v dobrom slova zmysle. Vystrihovačky tvoril na môj popud a s mojou pomocou, výhradne železničné modely, nakoľko pôvodným povolaním bol železničiar. Dnes už je na dôchodku.

15) Přešel jste jako většina autorů z ruční tvorby na počítačovou. Počítač má určitě spoustu výhod, ale vidíte zde i nějakou nevýhodu oproti ruční kresbě?

Pokrok vo výpočtovej technike zasiahol aj do tvorby vystrihovačiek. Určite nespornou výhodou je to, že nemusíte zháňať vhodný papier, tuše i farby, nemusíte opravovať neúmyslné „kaňky“, nemusíte do únavy prekresľovať niekoľko rovnakých dielov a podobne. Jako určitú nevýhodu chápem akési odosobnenie, skrátka strojová výroba. Snažím sa preto o to, aby celkový koncept vystrihovačky bol osobitý, aby bolo na prvý pohľad jasné, kto to má na svedomí bez toho, aby sme prečítali tiráž.

16) Je nějaký z modelů z éry časopisu Zenit, který považujete za svůj řekněme nejpovedenější nebo nejzajímavější?

Nemám taký model, všetky sú mi aj po rokoch veľmi blízke. Je to asi rovnaké, ako keď sa opýtate mamy, ktoré dieťa je jej najmilejšie. Každý model predstavuje pre mňa určitý stupeň poznania aj životnú etapu, ak to maličko preženiem.

17) A je nějaká vystrihovačka, se kterou jste se nečekaně natrápil? Ať již šlo o obtížné shánění podkladů, či se nedařilo při samotném kreslení?

Určite trápením boli začiatky, nakonec je to aj na nich vidieť, ale s pribúdajúcimi skúsenosťami už ostala iba radosť, ktorú odovzdávate iným. S podkladmi to bolo rovnaké, ale v dnešnej dobe internetu aj tú nastal prospešný zlom, ak beriem v úvahu okrídlenú vetu: „Na webe je všetko!“

18) Jak s odstupem času vzpomínáte na spolupráci a atmosféru v redakci Zenitu? Určitě máte i nějakou „veselou příhodu z natáčení“…

Jakubco1-v_TV-foto-Buchan-7-94-95V redakcii Zenitu sa zišla výnimočná partia zapálených ľudí, čo sa zrejme odrazilo aj na obsahu časopisu i jeho technickém hodnote, naviac nás modelárov brali úplne vážne. Dotiahli sme to do takej „dokonalosti“, že redakcia si urobila výjazd na súťaž do poľskej Olešnice. Myslím, že nocľah na manželských posteliach aj poruchu na prevodovke auta pri spiatočnej ceste niekde v severných Čechách a následnú dopravu vlakom môžem s odstupom času pokladať za veselú príhodu. Úsmev vyvoláva aj natáčanie televíznej relácie „Crn-Crn“, kde moje hádam všetky vety začínali slovkom „NO“!

19) Je nějaká předloha, kterou byste si nakreslil hlavně pro svou radost, takový autorský vysněný model?

Asi každý, nielen modelár, má svoje vytúžené méty. Pokiaľ mám hovoriť o papierových modeloch, určite sú to modely typu „strip down“. Určite ako predvoj bude autorský model, možno neskôr aj vystrihovačka. Modely tohoto druhu sú zriedkavé a medzi „papierákmi“ asi dvojnásobne.

Jakubco-Vasa20) Ještě se vrátím na začátek k Vašim modelům, které jste si kreslil sám pro sebe. Vedle všech musím zmínit historickou loď Vasa, která se dostala až do lodního muzea ve Švédsku. Můžete nám prozradit, o jaké muzeum se jednalo, jak se dozvěděli o Vašem modelu a kdy Vás oslovili?

Modeláři sú zvláštna odroda, ktorá si vždy našla cestu. Myslím si, že aj v neďalekej minulosti sme nachádzali spôsoby cezhraničnej spolupráce s kýmkoľvek. Model Vasy vznikol jako súťažný model pre Olešnicu. Chcel som ukázať iný spôsob spracovania, než aký používali poľský modelári. Oslovilo ma námorné muzeum v Gdaňsku, ktoré o existenci môjho modelu vedelo, naviac toto múzeum bolo zberným táborom modelov strednej Európy pre medzinárodnú výstavu vo Švédsku v múzeu Vasy. Okrem toho model absolvoval aj putovnú výstavu modelov z papiera, ktorú organizovalo námorné muzeum v nemeckom Bremerhavene.

21) Nakreslil jste kostelík z Vašeho domovského města Spišské Nové Vsi. Vyšel ve Fifíku, objevil se v knize Vašich vystrihovačiek a vydalo ho zvlášť i samo město. Je v plánu ještě nějaký model předlohy ze Spišské Nové Vsi?

Mám pripravený bohatý obrazový aj výkresový materiál starého mesta Spišská Nová Ves, určite sa k tejto téme vrátim. V roku 2008 som začal pracovať na ručne zhotovenom modeli mesta, samozrejme z papiera v mierke 1:750 pre Spišské muzeum. V súčasnosti model obsahuje do dvesto domov a historický stred mesta. Model je vystavený v kulturnom multicentre mesta a niečo z toho neskôr určite pripravím aj pre publikovanie.

Jakubco-kostel_SNV Jakubco-kostel-SNV2 Jakubco-mesto-SNV

Ladislav Jakubčo s výtisky kostela ve Spišské Nové Vsi (vydalo Mesto Spišská Nová Ves v r. 2012, původně Fifík č. Apríl 2009, model vyšel též v knize L. Jakubčo – Papierové modely, vystrihovačky, 2012). Vpravo autor nad rodící se papírovou podobou tohoto města (… aneb co mají společného pánové Langweil, Vyškovský a Jakubčo?)

22) A když už jsme nakousli autorskou knihu Papierové modely, vystrihovačky, můžete nám ji přiblížit?

Jakubco-kniha1Knižka vystrihovačiek vznikla úplne neplánovane a vo veľmi krátkom čase. Pôvodne mala obsahovať 50 modelov rôzneho druhu predlôh aj náročnosti. Konečná podoba je výsledkom kompromisu medzi ekonomikou a technickými možnosťami. Koncipovaná je jednak tematický, ale aj obsahovo, aby skrátene predstavila viac jako 30-ročnú tvorbu. Vyskytujú sa tu teda modely chronicky známe, ale aj modely, ktoré doposiaľ neboli nikde publikované. Niektoré modely prešli inováciou na základe ohlasov od modelárskej pospolitosti, dúfam, že k prospechu. Vzhľadom na to, že som mal na prípravu k dispozícií dva mesiace, dúfam, že nebude obsahovať príliš veľa zásadných chýb. Tiež dúfam, že autograder či Saturn 1B v počítačovej podobe potešia všetkých, aj pamätníkov.

Vážený pane Jakubčo, děkuji za rozhovor.

Závěrem by se možná hodilo ještě pár vět o Ladislavu Jakubčovi přidat. Měl jsem tu čest se s ním potkat osobně, a tak mohu říci, že ač je to velká osobnost papírového modelářství, je až nadmíru skromný. Navíc nám modelářům vychází vstříc – pokud někdo přijde s dobrým nápadem na nějaké dodatečné doplnění jeho vystřihovánky, autor mnohdy tento nápad zpracuje a umístí na web či vyslyší některé prosby již při přípravě svých modelů. Občas se do jeho vystřihovánek vloudí nějaká ta chybička, ale jak je psáno výše – někdy chybí dostatek času, jindy někdo, kdo by dělal kontrolní stavby modelů. A tak pokud by se našel nějaký modelář, který by rád pomohl při tvorbě nových věcí, je určitě vítán – stačí se ozvat.

Michal „Medium“ Erben, leden 2013

Kam dál:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..