Ladislav Müller

Ladislav Müller – známý neznámý autor

Na tohoto autora vystřihovánek si už dnes vzpomene málokdo, snad jen probírka starými ábíčky vyloudí na tváři drobné pousmání. Ladislav Müller publikoval modely v časopise ABC v letech 1971-1981 a vytvořil poměrně pestrou řadu modelů techniky.

Samotný autor je zahalen rouškou neznáma. Jen veeelmi matně si na něj vzpomínají lidé z tehdejšího ABC, jako např. pan šéfredaktor Vlastislav Toman: Ladislav Müller byl externím spolupracovníkem ABC a bohužel po sobě nezanechal hmatatelnější stopy a vzpomínky než jen své papírové kreace. Ani nevíme, zda ještě vůbec žije a kde.Ladislav Müller

Vzpomínky pamětníků a pár indicií naznačují, že Ladislav Müller byl vojákem z povolání, možná přímo důstojníkem Ministerstva obrany – v redakci ABC se údajně objevoval v uniformě. To by odpovídalo i vskutku unikátnímu souboru jeho vystřihovánek, které byly vydány coby armádní metodická příručka pod názvem Modelování bojové techniky, vydal ÚDA (Ústřední dům Československé lidové armády) v srpnu 1980 v nákladu 2500 výtisků. Jak se dočteme v tiráži sešitu, toto dílko bylo určeno jen pro práci v armádě – šťastní to bojovníci! Můžeme jen doufat, že vojáci nelepili müllerovánky za trest: pozdní příchod na rozcvičku => slepit třikrát Bestiolu!  😎

V příručce je obsaženo pět vystřihovánek Ladislava Müllera – a aby to chrabří bratři ve zbrani neměli tak snadné, konstrukce to jsou nevybarvené. Úvodních šest stran obsahuje rady, triky a popis rozličných modelářských technologií. Na pevnějším papíru pak poznáváme čtyři modýlky z ABC a jeden unikát, jinde nevydaný:

  1. Sovětská ponorka M-35 – Maljutka (hladinový model, vyšel v ABC č. 9/20 jako M 200 Mjesť)
  2. Obrněný vůz Austin – Putilovec (unikát!)
  3. Dvoumístný cvičný hornoplošník celodřevěné konstrukce Bestiola (vyšel v ABC č. 10/25, Bestiola Be-60.3)
  4. Stíhačka Polikarpov I-16 – Istrebitěl (vyšel v ABC č. 19/19)
  5. Soutěžní motocykl (vyšel v ABC č. 10/23) . . . těžko říci, jak tento stroj souvisí s bojovou technikou – možná sloužil u motospojek?

Dlužno říci, že v době vydání příručky (srpen 1980) byl unikátem nejen obrněný Austin, ale i letoun Bestiola, jelikož ten vyšel v ABC až o pět měsíců později, v lednu 1981. Takže vojáci měli v rukou dokonce dva dříve nevydané modýlky. Bestiola má v příručce jiný název a imatrikulaci: Be 60.6., OK-LSC. V ábíčku: Be-60.3, OK-BEE.

Modelovani2x Modelovani3x Modelovani4x

Je též možné, že tvůrce nabízel svého Austina-Putilova (Putilovce) i do ABC, kde byl zavedeným autorem. Ovšem, jak známo, v té době už čtenáři ABC měli tento vůz slepen ve dvou verzích, od Vladimíra Procházky (ABC č. 5/12) a od dvojice Šorel-Kobík (č. 12/19). Třetí kreace na toto leninovské téma už mohla být odmítnuta.

Porovnání návodné kresby k soutěžnímu motocyklu z vojenské metodické příručky (vlevo) a z ABC č. 10/23:

Ladislav Müller Ladislav Müller

Ladislav Müller, nový ábíčkovský autor

Když čtenáři otevřeli 3. května 1971 nové ábíčko č. 17, roč. 15, našli zde další z řady oblíbených autoveteránů, které doposud tvořili Pavel Blecha s Richardem Vyškovským. Ovšem jejich série old timerů zvolna končila a tento poslední historický vůz, sportovní Bentley „Speed Six“ z roku 1929, byl nakreslen novým autorem – jmenoval se Ladislav Müller.

Ladislav Müller Ladislav Müller

Vůz je nakreslen podle „angličáku“ Matchbox – Models of Yesteryear a velmi podobným stylem, jaký přinesli do ABC pánové Blecha a Vyškovský, v obdobném měřítku (cca 1:45), rozsahu a s obdobnými tvarovými prvky. Návodná kresba je vytvořena podobně jako u Blechy a Vyškovského v pravoúhlém promítání. L. Müller se rovněž inspiroval, pokud jde o autorské kódování modelů – první Bentley má výmluvnou SPZ: ML-01_00. Kresba L. Müllera není ovšem tak jemná a detailní, což způsobilo nižší oblíbenost modelů tohoto autora mezi modelářským lidem.

Autíčka s interiérem

Doménou L. Müllera byla především auta, letadla a lodě. Právě jeho modely automobilů jsou zajímavé tím, že všechny mají zpracován interiér kabiny. U otevřených autoveteránů to je nutností, ovšem u zastřešených vozů v malých měřítkách to je dodnes málo vídaný jev. Takto je zpracován vůz Zastava 1100 (M1:40, ABC č. 16/20), Fiat 125p (č. 1/21), VAZ 2121 Niva (č. 12/21), Citroën 2 CV ve zbarvení safari (č. 21/25) a dokonce i historický autobus Laurin & Klement 1907 (č. 14/19) a těžký tahač přívěsů Tatra 25 Buldog z roku 1926 (M1:54, č. 14/18).

Historická letadla

V dnešní době by série historických letounů L. Müllera u většiny modelářů neobstála, ale ve své době mohla zaujmout méně náročné stavitele. Zmiňme alespoň slavný italský historický dvojplošník Savoia-Verduzio-Ansaldo (S.V.A.) v měřítku 1:48 (ABC č. 11 a 12, roč. 16), vojenský hydroplán Short z roku 1915 (M1:72, č. 4/17), unikátní letoun Antoinette z roku 1907 (č. 3/18) a bitevník z 2. svět. války Hawker Hurricane Mk 1 (M1:54, č. 4/20).

Zapomenutý unikát i autor

Ladislav MüllerJedno nenápadné prvenství v ABC nese podpis L. Müllera. Je autorem vůbec prvního modelu lidové stavby v ABC určeného cíleně železničním modelářům, konkrétně do kolejiště N (1:160). Je to český větrný mlýn ze Zlínska. Vyšel rok před startem legendárního Skansenu ABC pánů Blechy a Vyškovského, v ABC č. 4/17 (říjen 1972, kód ML-07) a je poměrně dosti triviální – pouhých 15 dílů včetně reklamního podstavce (s nezbytnou dobovou reklamou na knedlíkovou směs – viz foto níže v galerii). A když jsme u těch prvenství, z jeho rýsovacího prkna pochází i první papírový model motorky v ABC, byl jím soutěžní motokrosový motocykl neudané značky, který vyšel v ABC č. 10/23 v lednu 1979 (foto najdete rovněž níže).

Ladislav Müller externě spolupracoval s redakcí ABC deset let a vytvořil 36 modelů, z toho 11 autoveteránů, 10 historických letadel a 6 plavidel, mj. trojstěžňovou karavelu Pinta z Kolumbovy flotily v M1:150, č. 23 a 24/16. Poslední prací Ladislava Müllera pro ABC byl již zmíněný Citroën 2 CV Safari (č. 21/25, kód ML-33-00, vyšel v červenci 1981) a definitivní tečkou pak vánoční ozdoba, která mohla posloužit i jako střádanka či krabička na malý vánoční dárek, v ABC č. 7/26 (11. 12. 1981).

Trocha pečlivosti navíc …

Nutno poznamenat, že tvorba s autorskými kódy LM nikdy nedobyla u modelářské obce úspěchů jako např. u současníka Richarda Vyškovského – a to ani zdaleka. Kresba nebyla tak pečlivá, jemná a detailní, v konstrukci a rýsování nacházíme řadu až zarážejících nepřesností, jako by konstruktér pracoval částečně „od oka“. Na první pohled byli čtenáři-modeláři odrazováni poněkud nedbalým grafickým projevem a nedokonalým pořádkem na vystřihovací stránce. Jak ovšem ukazuje galerie modelů LM níže, při troše trpělivosti a shovívavosti šlo z těchto lehce ledabylých kreací vytěžit zajímavé a kresbou specifické modýlky. Přes nepříliš populární tvorbu spadá tento autor neodmyslitelně do „zlaté éry“ časopisu ABC.

Kompletní seznam vystřihovánek Ladislava Müllera v časopise ABC

Frosi-obalka

Frösi č. 7/77 s vystřihovánkou plachetničky. Časopis měl netradiční formát: 237×291 mm

Překvapivý objev učinil kolega papírový archeolog Michal Erben: Müllerova plachetnička na poličku vyšla v lednu 1977 v ABC č. 10/21. O půl roku později se obdobným modýlkem pochlubil na zadní straně obálky pestrý východoněmecký měsíčník pionýrů Frösi č. 7/77. Konstrukce je překreslena a zjednodušena, je použito mnohem méně dílů, především u plachtoví.Frosi-ABC-plachetnicka1 Pod vystřihovánkou je podepsán Otto Sperling, jehož jméno není uvedeno v tiráži časopisu, čili do redakčního týmu pan Vrabec [Sperling] nepatřil – ale byl jedním ze stálých přispěvatelů a autorem her, skládaček, ilustrací, kreativních příspěvků i vystřihovánek. Šlo dozajista o spolupráci spřátelených redakcí časopisů pro mládež – sdílení tvořivých materiálů pro děti bylo tehdy běžné, viz také první kniha Papírová archeologie. Je teoreticky možné, že redakce ABC získala konstrukci plachetničky od německých kolegů v předstihu, dlouho před vydáním v NDR, ve stylu „podívejte, toto chystáme na léto“, a stihla ji nechat překreslit a vydat o půl roku dříve. Pro prvotnost německé konstrukce hovoří to, že jednoduchá plachetnička se poněkud vymyká Müllerově běžné produkci modelů středně složitých vozů, autoveteránů, letadel a lodí. Pravda je zahalena neprůhledným závojem času, ale spíše se přikláníme k prvotnosti propracovanější české verze. Ve Frösi dali vystřihovánce menší prostor – stránka časopisu je sice širší než ábíčkovská, ale vejít se musela návodná kresba i stručný návod. Čili spíše si dovedeme představit zjednodušení (ubrání rubových stran plachet) než dopracovávání. Je také možné, že nemuselo jít o oficiální předání vystřihovánky k dispozici kolegům v NDR – ábíčko se zasílalo spřáteleným redakcím (a jejich časopisy zase redakci ABC) a německý kreslíř se mohl sám rozhodnout, že model plachetničky upraví a připraví pro Frösi. Tomu by odpovídal půlroční rozdíl mezi oběma vydáními.
Dva snímky modelu plachetničky z ABC najdete níže v galerii.

Frosi-ABC-plachetnicka2

Pokud by někdo dokázal vnést světlo do tváře L. Müllera a přinést o něm jakékoli informace, bude tým papírových archeologů na jeho počest pět oslavný vícehlasý chorál. Případně koledy v létě, jako Rychlé šípy.

Ze svého fotoarchivu jsem vylovil několik snímků raritních modelů – za spolupráci děkuji Michalu Erbenovi, Michalu Kavalierovi, Pepovi Kropáčkovi, Jirkovi Mrhovi, „Mychalovi“, Petru „kizepapovi“ Papežíkovi, Robertu Pavelkovi a Radku Valenovi.

-StF-

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..