V. Šorel, F. Kobík

Pamětníci vzpomínají na vtipnou a legendární zkratku ŠOK, kterou po určitou dobu používala známá dvojice autorů tvořících po mnoho let vystřihovánky pro ABC: Václav Šorel (1937-2020) a František Kobík (1933-2006).
Podobně jako pánové Blecha a Vyškovský se i tito autoři znali z práce (Avia, Praha – Letňany). Tvůrčí spojení technického pracovníka, znalce a fanouška aviatiky, a vynikajícího ilustrátora, pracovníka podnikové propagace, byl šťastný osud. František Kobík dostal z ABC nabídku ke spolupráci a přenesl ji i na Václava Šorela. Ten se později, v roce 1987, stal řádným členem redakce ABC, nakonec i zástupcem šéfredaktora, až v roce 1999 odešel na zasloužený odpočinek, který je ovšem dále naplněn prací a hojnou publikační činností.

Kobík Šorel

Václav Šorel a František Kobík – stylové „ilustrace ve 3D“

Oba autoři přinesli do ábíčka osobitý, oku lahodící styl: pestré barvy a jasné obrysy, výrazné chlopně, nepříliš obtížné tvarové prvky (často jen kvádříky), jednoduché plastické detaily a většinou nevelký rozsah vystřihovánky (kolem jedné strany). Hned od svého prvního modelu nasadili laťku, kterou, možná bohužel, neměli potřebu překročit. Díky jednoduchosti konstrukce si mohli dovolit produkovat velké množství modelů a zejména v prvních letech svého působení se stali nejproduktivnější „papírovou továrnou“ pod křídly ABC.

Experimenty = učíme se papírovému modelářství

Šorel

ŠOKPíše se datum 7. září 1970, otevíráme zbrusu nové ABC č. 1, ročník 15 a máme před sebou novinku – experimentální tryskový stíhač X-210 Alkona, první model z konstrukční kanceláře Šorel-Kobík a také první z dlouhé řady „experimentů“ (celkem jich v ABC vydali čtrnáct plus jeden v Albatrosu, ale mohli bychom k této řadě směle přidat další drobné vystřihovánky techniky typu „proudové letadlo ABC“). Právě smyšlená letecká a kosmická technika byla typická pro počátky tvorby obou autorů a zrcadlí se v ní velké letecké fandovství Václava Šorela i Františka Kobíka. Na „experimentech“ se dalo dobře experimentovat i na straně čtenářů ABC, tedy vyučit se papírovým modelářem.

Kosmická technika pro malé i velké kluky

Kobík

Ilustrace Františka Kobíka z knihy Stavíme makety letadel a kosmických lodí (1976) s možným krédem papírových modelářů

Nejvýznamnějším příspěvkem dvojice ŠOK bylo vytvoření ucelené řady relativně jednoduchých modelů kosmické techniky. Od experimentálních letadel postupně přešli na konkrétní vesmírné koráby a sondy. Prvním z nich byla atraktivní raketa Sojuz 1 z ABC č. 15/15, s mírně obtížným tvarovým prvkem čtyř motorů semknutých kolem trupu.

K prvnímu výročí přistání automatické stanice Luna 17 na povrchu Měsíce připravili Šorel s Kobíkem model Lunochoda, prvního robotického vozítka na Měsíci z mise Luna 17. Model, jenž vyšel v ABC č. 6/16 v přibližném měřítku 1:40, má mimořádnou členitost – na jedné straně A4 je směstnáno 116 dílů, což je do té doby v ABC nevídané.

Za vrchol tvorby V. Šorela a F. Kobíka můžeme považovat přistávací modul americké mise Apollo 11. Dodnes zajímavý model vyšel ve dvou ábíčkách, č. 15 a 16/16 (duben 1972). Obsahuje 83 díly a je zpracován v přibližném měřítku 1:50. Originálním nápadem je podstavec pod model znázorňující měsíční povrch a obsahující pamětní desku této velevýznamné americké mise včetně klasického Armstrongova citátu o malém kroku a velkém skoku. Dalším výtečným prvkem je figurka astronauta šplhajícího po žebříku modulu. Spolu s předchozím Lunochodem by se mohlo zdát, že se dílna ŠOK vydala cestou náročnějších modelů, ale čas ukáže, že šlo spíše o výjimky.

 

V průběhu let vytvořili Šorel s Kobíkem pro ABC dvě desítky vystřihovánek konkrétní kosmické techniky, které tvoří sympatickou souvislou řadu. Autoři převedli do modelové podoby i některé sci-fi kosmické stroje z úspěšných kreslených seriálů vycházejících tehdy v ABC, které sám Kobík nepřekonatelně ilustroval: kraba „Malého boha“ a jeho VejcePříhod Malého boha, „koníky“ Arta a LinyPříchodu bohů a hvězdolet Prométheus ze Vzpoury mozků.

Resumé příběhů ze Žluté planety: vlevo nahoře Kobíkův originál, vlevo dole zmenšená výsledná podoba v ABC č. 8/40 (prosinec 1995). Vpravo je nevydaný unikát – již nerealizované pokračování ságy ze Žluté planety.

Konstrukční záběr Šorela s Kobíkem byl velmi široký. V jejich produkci nalezneme např. lodičku, gondolu Tortela, se třemi postavičkami (ABC č. 14/15), symbolicky funkční hodiny kukačky (č. 14/16), dále těžkou kolovou techniku, mezi kterou patří traktor Zetor Crystal 7511 (č. 10/18) a druhdy legendární vystřihovánku tahače Tatra 813 (č. 18/18); byli také autory série modelů architektury tvořené ve spolupráci s družstvem Jednota. Jsou podepsáni pod množstvím házedel a nesložité bojové techniky, ze které nejrozsáhlejším byl tank T34 – Lidice v přibližném měřítku 1:35, se stovkou dílů rozmístěných na téměř čtyřech stranách.

Obálky časopisu ABC a Speciálů ilustrované Františkem Kobíkem, včetně ukázky dochovaných originálů (z archivu Václava Šorela):

     

Na křídlech Albatrosu

Ve 21. ročníku začal Václav Šorel spolupracovat s dalším špičkovým malířem především letecké techniky, Jaroslavem Velcem (*1946), se kterým tvořil kosmické lodě (série šesti modelů v ABC nazvaná Muzeum kosmonautiky) a házedla. Devět let po první vystřihovánce v ABC se Václavu Šorelovi poštěstilo publikovat své práce i ve známé edici plastických vystřihovánek Albatros, nejprve s Františkem Kobíkem, později i s Jaroslavem Velcem (výtisky Házedla a soubor polomaket Letadélka).

Dnes sběratelsky cenná Kosmická tělesa patřila po Pražském hradu Pavla Blechy a Richarda Vyškovského (21 listů) k nejrozsáhlejším vystřihovacím souborům v Albatrosu: skládala se ze šestnácti archů. Sbírka kosmických objektů je známa ze stránek ABC, ovšem jen na první pohled: experimentální raketoplán z prvního vydání je zcela nový (tvarem a provedením křídel se velmi podobá strojům záchranné letky a obranným stíhačkám z kresleného příběhu Vzpoura mozků, který vznikl ve stejné době); navíc všechny ostatní povědomé modely byly přepracovány na větší formát a obohaceny o modelovou měsíční krajinu – zdaleka tedy nejde o prosté reedice z ábíčka.

Kosmická tělesa vyšla v Albatrosu dvakrát, nenechme se ale zmýlit označením „1. vydání“ v tiráži (1979) a „2. vydání“ (1986). Oba výtisky se liší nejen obálkou, ale i obsahem, tedy skladbou modelů. Částečně jsou modely tytéž (Vostok, Sojuz a Apollo, modul Apollo 11 a Saljut) a z části odlišné (první vydání obsahuje zmíněný unikátní experimentální raketoplán, druhé pak sondy Interkosmos 18, Pioneer 10 a Magion). Soubory to byly vpravdě naducané a stály tolik, co tehdy bohatý oběd v restauraci, tedy 16 korun.

Rovněž obsah výtisku Házedla z roku 1982 je částečně znám ze stránek ábíčka, nacházíme zde zvětšenou a konstrukčně upravenou verzi větroně Z-24 „Krajánek“ s imatrikulací OK-8586, který původně vyšel v ABC č. 21/22 (červenec 1978).

Vůbec nejúspěšnějším papírovým házedlem v dějinách ABC, alespoň pokud jde o počet vydání, byl školní větroň LF 109 Pionýr s imatrikulačním kódem OK-4166; v mírně upravené verzi je obsažen i v souboru Házedla. V ábíčku figuroval mnohokrát: v čísle 15/23 (duben 1979), č. 15/28, ve velkém Speciálu Léto’87 a v čísle 14/45 (zde je zmenšen o formát na A5). A ještě mikrodetail pro mikrodetailisty: vystřihovánka se také objevila coby upoutávka na druhé straně obálky ABC č. 15 a 16/46 a na poslední straně obálky čísla 6/47, zmenšena na délku letounu 31 mm a zrcadlově převrácena.

Experimentem to začalo, experimenty to končí

Pokud nepočítáme reedice, autorská dílna Šorel-Kobík se s námi loučila těmito drobnými modely:

Poslední společně podepsanou vystřihovánkou byl bleděmodrý sportovní letoun ABC Experimental, který vyšel v čísle 13/40 v únoru 1996. Čtvrt století dlouhá spolupráce s ABC se naplnila a kruh se uzavřel opět experimentálním modelem.

Malou záhadou pak byl jednoduchý závodní motocykl určený začínajícím modelářům z čísla 7/45 (duben 2000), v podstatě také bezejmenný „experiment“, zakapotovaný těžší silniční stroj (ač označen jako „závodní“, nemá na sobě startovní čísla). Text návodu pro něj připravil překvapivě Ladislav Badalec, známý autor papírových modelů. Vedle něj je uveden František Kobík jako autor kresby vystřihovánky a návodné kresby; parťák Václav Šorel zde není zmíněn. To je ovšem nedopatření, je to klasický modýlek značky „ŠOK“ – nechme zavzpomínat Václava Šorela:

„Vystřihovánku jsme samozřejmě udělali s Fandou Kobíkem my dva. Tento motocykl jsme skutečně připravili pro ABC, abychom si vystřihovánku ověřili, protože v různých barvách a s jinak nakreslenými motory jsme kolekci těchto motocyklů nabídli Albatrosu. Po smrti Františka ale z projektu sešlo.“

Poprosili jsme o ohlédnutí i Ladislava Badalce, jak se k této nikoli své vystřihovánce vlastně nachomýtl. Ladislav vzpomíná, že byl coby autor se zkušenostmi s modely motocyklů osloven redakcí ABC, aby vystřihovánku připravil k vydání, čili slepil zkušební model a dopsal chybějící text návodu. To Ladislav provedl a k vystřihovánce připojil i svou instruktážní kresbu doporučených pomůcek papírového modeláře.

     

Odhalené tajemství UFO

Poslední publikovanou vystřihovánkou nezapomenutelné autorské dvojice Šorel-Kobík bylo sci-fi dílko, neidentifikovatelný létající objekt, čili UFO. Tento létající talíř mohl být vedle hvězdoletu Prométheus dalším modelářským doplňkem známého komiksu obou autorů Vzpoura mozků, který vycházel v ABC v letech 1977-79 (roč. 22 a 23) – o inspiraci legendárním kresleným příběhem, ve kterém roboti útočí v létajících talířích, se také píše v úvodním textu v ABC č. 14/50 (červenec 2005), kde vystřihovánka zažila čtvrtstoletí od svého vytvoření premiéru.

Ovšem dochovaný letitý strojopis Václava Šorela odhaluje, že původně nezamýšlel model navázat na komiks. Autor sepsal na redakční formuláře úvodní krátký, ale dramatický příběh zasazený do naší československé reality: místem akce je dálnice Praha-Brno v čase víkendového návratu mnoha automobilistů domů. Nad kolonami vozů se náhle objeví UFO a jeho děsivý průlet způsobí kolaps dopravy, záhy ale zmizí na obloze…
Příběh také opodstatňuje zeleného (jak jinak!) mimozemšťana v pilotním prostoru talíře; není zde figurka robota z komiksu.

Podívejme se na samotnou vystřihovánku podrobněji – zaslouží si to, je to vskutku labutí píseň tvůrčí dílny ŠOK. UFO přinesl do ABC Václav Šorel jako šuplíkovou záležitost s nabídkou, zda by ještě měla šanci na vydání – a podařilo se. Redakce ovšem nechala na modelu provést řadu změn oproti originálu vzniklém na kreslířském stole Františka Kobíka:

Vystřihovánka je především zmenšena o formát, ze čtyř listů na dva. O grafickou úpravu se postaral ing. Václav Jančata, v té době velmi známý autor vypracovaných papírových modelů. Vystřihovánkové díly nemají běžný bílý podklad, nýbrž leží na zesvětlených stránkách komiksu Vzpoura mozků. Původně okrově žlutý talíř je v ABC oranžový, zmizel velký stylizovaný nápis ABC z těla disku a místo něj zde máme reklamu na jogurt PRINCE od Danone. Tato propagace není náhodná, o čemž může vyprávět papírový archeolog Josef Kropáček, který byl pověřen slepením zkušebního modelu. Stál totiž před problémem, jaké dostupné průhledné víčko použít coby kryt pilotního prostoru. UFO bylo zmenšeno a o původní velké krabičce z konce 70. let se nedalo uvažovat. Ochranky několika samoobsluh poté s nedůvěrou hleděly na Josefa, jak zevluje u pultů s mléčnými výrobky a pravítkem přeměřuje průhledná víčka jogurtových kelímků, což muselo vypadat krajně podezřele: nedostane samoobsluha pokutu za prodej malých kelímků?!? Nakonec náš kontrolor zakoupil mléčný pamlsek od Danone, jehož deklík rozměrově i tvarově vyhovoval. Redakce ABC pak dodatečně zařídila reklamu mlékárenské firmy a doplnila ji na vystřihovánku.

Václav Jančata ještě přikreslil pro UFO stojánek dokonce ve třech barevných variantách, ale zřejmě to nestačilo, aby se trefil do estetického vkusu Marťanů monitorujících dění na Zemi. Zlovolní mimozemšťané pak způsobili chybný tisk jednoho z podstavců (bleděmodrého), který je zdvojen. Stavba stojanu není zmíněna v návodu; dílům dále chybí slepovací chlopně; na rozdíl od létajícího talíře jsou vytištěny nekoncepčně na bílém podkladu, ovšem na rubu jiné vystřihovánky… krátce: Mars vrátil úder!

Občasné ŠOKy na modelářském stole

Vystřihovánkám obou autorů v popularitě velmi pomáhal pohledný výtvarný styl a poutavé, oku lahodící návodné kresby v plné barevnosti. Nebudeme ale zastírat, co si pamětníci pamatují – že autorská zkratka ŠOK někdy zavdávala modelářům impuls k pobaveným slovním hříčkám typu co to tady máme za ŠOKující výtvor? Když jsem později uchopil detektivku Agathy Christie The ABC Murders, bezděčně mne napadlo, zda román náhodou není o ábíčku a o jeho vztahu k nám čtenářům…

Odpusťte mi lehký sarkasmus, nemyslím to zle, může za něj občasná nepřesnost či nedotaženost konstrukce „ŠOKovánek“ (a jistěže nejen jich), zpravidla se ale dala překonat předvídavostí a drobným modelářským úsilím. Na konci snažení pak na stole vždy vznikla pohledná „prostorová ilustrace“ Františka Kobíka, model z dílny ŠOK.

Šorel Šorel

Václav Šorel, František Kobík a Jaroslav Velc jsou podepsáni pod více než 120 vystřihovánkami v ABC, které zabírají téměř 160 vystřihovacích stran (jen prvních vydání), což je řadí k historicky nejproduktivnějším autorům vystřihovánek v ábíčku. K tomu připočítejme několik her a množství návodů, Atlasů ABC, Obrazových škol, ilustrací a rozsáhlé komiksové dílo.

  

ŠorelKobíkS odstupem let můžeme shrnout, že relativně jednoduché vystřihovánky dvojice ŠOK byly určeny především pro děti a modeláře-začátečníky, což je nesporně chvályhodné. Částečně je to ale škoda, autoři rozhodně měli potenciál pro tvorbu náročnějších konstrukcí s mimořádně elegantní kresbou. Jejich hlavní přínos tedy spatřujeme v jednoduchosti s přiměřenou mírou atraktivity, která pomáhala vychovat modelářský dorost.
Vystřihovánky obou autorů a především ilustrace a komiksy Františka Kobíka vtiskly ábíčku nezaměnitelný, velmi pohledný a lákavý grafický styl v jeho zlaté éře.

-StF- (psáno pro knihu Papírová archeologie 2, červen 2016)

Dopsáno 12. 9. 2020:
Dnes Václav Šorel zemřel, čtyři dny po svých 83. narozeninách. Od ledna 2020 bojoval s následky těžké mozkové příhody.
Děkujeme za vše a nezapomeneme!
-StF-

Kobík   

Slovo má Václav Šorel (kapitola z knihy Papírová archeologie 2):

KOŠ nebo ŠOK?

ŠorelUž si přesně nepamatuji, jak jsme k těm zkratkám přišli. Hlavně ale proč jednou KOŠ a jindy zase ŠOK. V obou případech se jednalo o zkratky jmen František Kobík a Václav Šorel, pod kterými ábíčko přinášelo naše vystřihovánky. A věřte, nebylo jich málo. Sám jsem byl překvapen, když mně na jedné z přípravných schůzek k této knize pánové Stanislav Fajkus, Josef Kropáček a Robert Pavelka ukazovali vystřihovánky a k mému údivu sdělili, že jsem jejich spoluautorem. Až za notnou chvíli se mi vybavily souvislosti a hlavně vzpomínky na přítele Františka Kobíka, s kterým jsme zmíněné vystřihovánky vytvořili.

KobíkFrantišek Kobík, tichý, skromný a hlavně pracovitý člověk. Přítel, který nastartoval mou literární tvorbu, aniž by to vůbec tušil. Někdy na začátku sedmdesátých let minulého století za mnou přišel do konstrukce tehdejší Avie a nabídl mi spolupráci na tvorbě vystřihovánek. Práci jsme si rozdělili v duchu logiky: grafik František zpravidla načrtl návrh a já vypracoval vlastní vystřihovánku v tužce. On ji vybarvil, vytáhnul tuší, přelakoval čirým nitrolakem a já pak slepil model. Fanda poté nakreslil originál, já k němu napsal návod a celé dílo či dílko jsme odevzdali Martinu Pilnému do ábíčka, později i do nakladatelství Albatros.

Tak začala dlouholetá spolupráce, která vyvrcholila tvorbou komiksových příběhů, z nichž k nejznámějším patří Vzpoura mozků (1977-79), a knihou s názvem Stavíme makety letadel a kosmických lodí, vydanou nakladatelstvím Mladá fronta (1976). Teprve až v novém století nám vyšla další reprezentativní kniha, ale to už byl František na pravdě Boží. Kniha má název Zlatá kniha komiksů (2011) a mimo jiné obsahuje komiksy, které jsme s Františkem vytvořili.

Václav Šorel, červen 2015

    

Kam dál:

Galerie modelů Václava Šorela, Františka Kobíka a Jaroslava Velce:

Poděkování za spolupráci při stavbě modelů a tvorbě fotogalerie patří kolegům: Petr Balda, Zbyněk „Kaktusák“ Bilíček, Miloš Drábek, Michal „Medium“ Erben, Michal Kavalier, Josef Kropáček, RoBertino Pavelka, Radek Teichman, Radek Valena, Jiří „Velda“ Velocha st. a Jaromír Vojtěch – děkuji, pánové! -StF-

Modely publikované v Albatrosu:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..