Vladimír Procházka

Vladimír Procházka – modelář tělem i duší

Vladimír ProcházkaVladimír Procházka (1908–1980) patří k první, nejstarší generaci autorů vystřihovánek v ABC, i když jeho modelářský záběr byl neskonale širší. Byl všestranným modelářem a konstruktérem, publikujícím již od poloviny 30. let minulého století.

V dětských letech mu učarovaly modely letadélek na gumu, kterým zůstal věrný napořád. V roce 1956 se stal mistrem republiky v kategorii volných motorových letadel. Později nalezl zálibu také v lodích, které sám vymýšlel a konstruoval. Byl jedním ze zakladatelů někdejší prodejny Mladý technik v Praze, nejstarším členem konstruktérské rady ABC a členem řady modelářských sekcí.

PanacaZmapovat Procházkovu tvorbu beze zbytku je dnes velmi obtížné, neboť to byl plodný a všestranný tvůrce. Za jeho nejstarší publikovanou rukodělnou práci považujeme pohyblivou šaškovskou postavičku „Paňáca“, která vyšla v Malém hlasateli v roce 1936 (náhled vlevo). Jednoduchá figurka pro děti kmitá končetinami tak vehementně, jak jest taháno za nit.

Mládežnický časopis Vpřed, v té době již nikoli skautský, ale pokrokově-stranický, se stal rovněž svědkem Procházkovy kreativity. Byl to ročník V. (1949-50), v jehož číslech 14-17 (listopad-prosinec 1949) vyšel seriál návodů na výrobu čtyř házedel Kolibříci, s díly určenými k překreslení a vystřižení. Po těchto jednoduchých papírových letounech pak seriál pokračoval od čísla 19 náročnějšími návody V. Procházky na kluzák z nosníků a nakonec na závodní školní kluzák ERO. Náhledy čtyř Kolibříků ze Vpředu:

Vpred-14-V-29NOV1949 Vpred-15-V-06DEC1949 Vpred-16-V-13DEC1949 Vpred-17-V-20DEC1949

„Miniboxy“ z roku 1951

Mlady_technik-casopisyNěkdejší časopis Mladý technik, týdeník pro technickou výchovu vydávaný Mladou frontou, nám odhalil jedno malé vystřihovánkové tajemství – v číslech 49 a 50 ročníku V. (vyšla 7. a 14. 12. 1951) totiž najdeme barevné vystřihovánky Vladimíra Procházky, který byl v té době redaktorem Mladého technika. Šlo pouze o miniaturní modely, nesložité krabičky, ale přece jen o skutečné vystřihovánky.

Papírové slepovací tramvaje vyšly v čísle 49. Samotné díly vystřihovánky se mají buď překreslit na kreslicí čtvrtku (proto díly obsahují kóty se všemi rozměry), anebo plánek vystřihnout z časopisu a podlepit – což se ovšem nedoporučuje kvůli poškození časopisu.

Tramvaje Tramvaje

Úvodní text říká, že „nezůstaneme jenom u modelů pražské tramvaje, postupně otiskneme také lokomotivy, vagony a trolejbusy, ba dokonce i kolejničky a výhybky.“ Nuže, zjevně se tak nestalo, papíroví archeologové nic z těchto příslibů v dalších Mladých technicích neobjevili – až na modýlek pražského trolejbusu z následujícího čísla 50. V textu u vystřihovánky najdeme avízo, že „v příštím čísle již přikročíme ke stavbě poněkud složitější slepovánky – malé parní lokomotivy s vagonky a kolejničkami, kde nebudou chybět ani výhybky.“ Žel, do těchto smělých plánů muselo něco náhle vstoupit, jelikož zůstaly nenaplněny. Hmatatelné svědectví poskytuje už jen dobový obrázek slepených modelů…

Vladimír Procházka

Konstrukce pro ABC

ABC1-57-SIPS časopisem ABC Vladimír Procházka spolupracoval od úplně prvního čísla, které vyšlo 22. 1. 1957 – zde měl premiéru sněžný kluzák Šíp.Stratoplan-navod

Jeho vystřelovací raketu Stratoplán XP-7 (ABC č. 7/1960, roč. 4, náhled vpravo) je nutno vyrobit z tuhého papíru (celkem deset papírových dílů určených k přerýsování). Raketa je po odpálení tažena gumou po vysoké rampě z dřevěných lišt, vymrštěna do výšky a poháněna vrtulí na gumovém svazku.

S ročníkem 1961 se v tiráži časopisu ABC objevují jména nového tvůrčího týmu, konstruktérské rady, jejímiž členy byli M. Kolář, J. Konvička, I. Mádr, O. Pilnáčková, P. Šrait a V. Procházka. Co jméno, to modelářský pojem.

XB-67Vystřelovací letadélko Kachna si mohli vyrobit čtenáři ABC č. 10/1961. Letadélko zpracoval V. Procházka podle námětu čtenáře J. Kupky. Je vystřelováno gumičkou na principu praku. Nosné křídlo a výškovku je nutno zhotovit z pevnějšího papíru, držadlo (prak) a trup letadélka jsou z dřevěné lišty. K obdobné konstrukci se stejný autor vrátil také v ABC č. 12/11 (srpen 1967), do kterého přinesl vystřelovací model supersonického letadla XB-67 obsahující velké střihy nosných ploch a směrovek (obr. vlevo: k návodu je připojen snímek dospělejší slečny či dámy vystřelující letoun – je mírně úsměvný, když si představíme, pro koho jsou podobné hračky určeny… ale nedivme se, i s vláčky a autíčky si hrají dospěláci).Krabotka

Plánek na plachetničku KRABOTKA (obr. vpravo) konstruktéra Procházky byl otištěn na obálkové příloze ABC č. 2/10 (říjen 1965). Nešlo o typickou vystřihovánku, ale hlavní části lodi (paluba, bočnice, vnitřní žebra, kýl a kormidlo) se měly zhotovit z tuhého papíru krabice od bot (jak vtipně napovídá název lodi).

Všechny výše uvedené počiny se řadí do velkého počtu návodových textů a plánků, jimiž Procházka aktivně vychovával čtenáře, ukazoval jim, jak si zhotovit své vlastní výrobky, hračky a vystřihovánky. Za všechny jmenujme alespoň dva články: Udělejte si sami – vozidla z papíru (č. 21/17) a Návody na hračky ze dřeva (č. 13/18).

Planky ABC14-12 Draha

Obr. výše: Plánky a návody č. 3, roč. 1960/61 z ledna 1961. „PaN“ byly vydávány zvlášť, mimo časopis ABC. Zobrazený výtisk obsahuje model jednokolejné visuté dráhy poháněné elektrickým motorkem z Procházkova konstrukčního prkna. Obrázek této mohutné hračky vyšel těsně předtím v ABC číslo 12/1960 (prosinec 1960). Její předlohou byla jednokolejná visutá dráha typu Alweg, o jejíž výstavbě ve slovenských Tatrách se v šedesátých letech reálně uvažovalo – což odráží obálka ABC č. 14/12 z března 1968 (2. obr.).

3. obr: O tom, že Plánky a návody byly opravdovou zkouškou umu a důvtipu čtenářů, svědčí citace z dopisu zaslaného redakci, která byla otištěna v ABC č. 10/1961. Týká se plánku na jednokolejnou visutou dráhu V. Procházky„Největší potíže nám připravila visutá dráha. Nechtěla jednoduše jezdit. Ale přece jen jsme ji přinutili. Předělali jsme náhon, místo mechové gumy jsme použili ozubeného převodu, kolečka jsme vzali rozbitému autíčku a dráha se rozjela. Ještě zbývalo upravit spoje kolejí, na které jsme upevnili slabý plech. Nyní jezdí dráha vytrvale až do úplného vyčerpání baterií.“ Podepsáno třináct členů technického kroužku a učitel ZDŠ M. Šikut, Nové Sedlo u Lokte. Věčná sláva osvíceným kantorům!

Inspirativní návodové knihy

Záběr konstruktérů, redaktorů a spolupracovníků ABC byl v 60. a 70. letech tak široký, že nemohl stačit ani rozsah zvlášť vydávaných „Plánků a návodů“. Tito plodní lidé s nápady začali vydávat knížky nebo přispívali do specializovaných návodných publikací. Vladimír Procházka, Jiří Konvička, Miroslav Kolář, Pavel Šrait, Vlastislav Toman (vedl časopis, tvořil návody, stal se spisovatelem), Václav Šorel a mnozí další, ti všichni měli tolik námětů pro tvorbu, že přetékala přes možnosti časopisu. Když listujeme množstvím těchto publikací nabitých schématy, výkresy a návody, napadne nás z pohledu dnešní stresující doby, kde na to ti lidé tehdy brali čas a sílu.

Ukázka modelářských a návodných publikací, na kterých se plně nebo spoluautorsky podílel Vladimír Procházka (první dva obrázky s publikacemi Větroně a Letecko-modelářské profily jsme si dovolili vypůjčit ze stránky Akademie letectví):

Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka

Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka

Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka Vladimír Procházka

V těchto knížkách se setkáváme se všemi druhy modelářství a s prací s rozličnými materiály a nástroji. Obsahují střihy na výrobu létajících modelů, aut či lodiček, vložené rozsáhlé plány a tak či onak se dotýkají i čistě papírových modelářů (s jednou výjimkou: výše zobrazený sborník Nápady pro všeuměly je propagačním neprodávaným výtiskem Mladé fronty z let 1966-67 a jde vlastně o katalog názvů návodů vyšlých ve VTM, ABC, v Pláncích a návodech ABC, v ročenkách Mladého technika a v dalších knihách MF).
Některé konstrukce a vystřihovánky se objevily i na stránkách ABC. Výborná byla především edice JAK nakladatelství Mladá fronta, s typickým otazníčkem nad rozevřenou knihou ve svém emblému. Autory těchto vybraných ukázek dobře znáte i z časopisu ABC:

Edice JAK Edice JAK Edice JAK Edice JAK

Edice JAK Edice JAK Edice JAK Edice JAK

Vystřihovánky v ABC

Skoda706-navesDotykove_meritko-ABC5-13Bylo jich celkem 23 podepsaných Vladimírem Procházkou a patří jim nesmazatelné místo v historii ábíčkovských papírových modelů. Nezpochybnitelné prvenství patří V. Procházkovi v kategorii velké dopravní techniky: v lednu 1966, v čísle 5/10, otevírá v ABC novou kapitolu papírového modelářství a opožděně naděluje čtenářům k novému roku vůbec první papírový model nákladního vozu – Škodu 706 s chladírenským vlekem. Je to vůbec první model nákladního vozu v ABC. Vystřihovánka v měřítku cca 1:55 zabírá více než 1 a půl strany A4, což je dosavadní rekord, pokud jde o rozsah. I když název modelu hovoří o „vleku“, jde o návěs na otočném čepu, jenž působí ve spojení s tahačem docela atraktivně. Návěs nese reklamu na lahůdkový margarín SANA. Závěrečná poznámka v návodu hovoří o alternativě pro zkušenější modeláře, a sice zhotovit model větší, poháněný elektromotorem – to je pro konstruktéry této staré ábíčkovské generace (dále například Jiřího Konvičku) naprosto typické. Propojovali různé druhy modelářství a ručních prací v barvité kreace a vytvořili spousty zajímavých návodů.

Kulickiada

Konstrukční nápadník V. Procházky byl široký a barvitý. Dobovým svědkem je i vystřihovací hříčka z ABC č. 17/12 – kuličkiáda, papírový labyrint na kuličky. Na bocích krabičky jsou úsměvné výchovné nápisy, kromě výše uvedeného (obsahujícího nevýchovnou pravopisnou chybku – chybí čárka za slovem zuby) zní druhý nápis: ZUBNÍCH PAST JE PŘECE DOST, JSOU LEVNÉ A VŠUDE K DOSTÁNÍ.

Autor nezůstal u jediného papírového vozu, po dvou letech následoval popelový vůz Škoda 706 (ABC č. 13/12, březen 1968) a za další rok chladírenská Praga S5T (č. 15/13, duben 1969). Pokud tyto tři „náklaďáky“ postavíme vedle sebe, neujde nám postupně se zvyšující kvalita provedení, zjemňující se kresba a snaha o realističtější detaily (pravda, pokrok je velmi mírný, ale je):

Skoda706-ABC Skoda706-popel1 Praga_S5T

Do této řady užitkových vozidel patřila rovněž dodávka Š 1203 „Tortela“ (ABC č. 4/14, říjen 1969 – Tortela byl název dobové bábovky). Tato dodávková Škoda vyšla rovněž jako nevybarvený model v Procházkově návodové knize Automodely v roce 1972. Všimněme si, jak autor hledal optimální způsob vykreslení skel oken – Tortela má podobná okna jako popelářská Škoda 706, zatímco okna prvního tahače Š 706 a chladírenské pragovky jsou ve zcela jiném stylu:

S1203-Tortela Automodely-kniha

Austin-ABC5-12aAustin-ABC5-12bVýborná vystřihovánka V. Procházky vyšla v listopadu 1967 v čísle 5/12. Jde o pancéřový automobil, z něhož 50 let „tomu nazad“ pronesl V. I. Lenin v Petrohradě svůj památný projev, který začínal slovy: „Ať žije socialistická revoluce!“ Bleděmodrý (= kovový) Austin-Putilov se dvěma střílnami se vešel na necelou jednu stranu. Návod je doplněn malou, ale působivou černobílou fotografií sestaveného modelu (obr. vpravo). Tento vůz, notně přepracovaný, vzešel rovněž z pera a štětce pánů Václava Šorela a Františka Kobíka o sedm let později, v čísle 12/19, a také v podání arch. Richarda Vyškovského v měřítku 1:50 (č. 2/53, leden 2008). Naprostým unikátem je Austin dalšího ábíčkovského autora Ladislava Müllera, který jej vydal v roce 1980 pro potřeby naší armády ve formě metodické příručky.

Auto_na_vitrJe nasnadě, že Procházkovy papírové modely se od pozdějších tvůrců liší a pro dnešní už zhýčkané (či spíše pokročilé) modeláře představují skutečný vystřihovánkový pravěk. O to více vyznívá autorova snaha mít modely funkční – důkazem je např. auto na vítr z ABC č. 7/10 (březen 1966, obr. vlevo), další přitažlivý nápad pro kluky. Velká kola vozu mají vyhnuté lopatky, vítr je roztáčí a vůz se pohybuje. Vozidlo je vyzdobeno výchovnou reklamou na Dětské mýdlo.

Plachetnička „REKREA“ z ABC č. 18/12 (květen 1968) dokládá Procházkovu širokou škálu zkušeností a eventualit, jak model dopracovat do funkčního stavu. Pochopitelně je třeba si nabízené možnosti dát do dobového kontextu – například při impregnaci zmíněného plavidla (aby vydrželo atak vodní tříště) může tvůrce použít dle Procházkova návodu řídké acetonové lepidlo, legendární Kanagom, pastu na parkety, bezbarvý krém na obuv, vosk ze svíčky či lepidlo na cyklistické duše.Motorest_Jednota-Pro1

V témže ABC (č. 18/12) byl otištěn i model motorestu Jednota, vůbec první stavby v ABC navržené jako doplněk železnice (1:120, TT), který zase překvapí úsporností návodu – ten spoléhá jen na dvě návodné kresby. V textu je pouze drobná zmínka, jak vyrobit reklamní poutač na budově.

Europa_Cup1Vrcholem Procházkovy prezentace v ábíčku jsou bezesporu jeho veledíla zabírající poskládanou plochu formátu A2. Autor zareagoval na stoupající popularitu autodrah Europa-Cup z n. p. Igla Trhové Sviny a podle vzoru západní produkce vytvořil souborEuropa_Cup-pocitac doplňkových staveb: depo, tribunu a věž časoměřičů (ABC č. 21/12, červenec 1968). Z dnešního pohledu je komplex překonán nejen zubem času, ale i pozdějším, mohutněji pojatým dílem Richarda Vyškovského (částečně ve spolupráci s Pavlem Blechou). Ovšem pokud tým Vyškovský-Blecha přidal ke svým dráhovým stavbám i několik papírových karosérií, praktik Procházka vedle autíčka Dueto na gumový pohon (č. 2/13) šel o kousek dál a umožnil zručným čtenářům vytvořit si i důmyslný mechanický počítač ujetých kol (č. 3/13, obr. vpravo).

Albatros19-13Druhá „plachta“ A2 věnovaná Albatrosu (ABC č. 19/13, červen 1969) zůstala originální nejen v rozličnosti, ale i tím, že bývalý Dům dětské knihy, v němž tehdy vydavatelství Albatros sídlilo, nikdo jiný coby model nevytvořil (ona budova na pražské Národní třídě stále stojí, ale najdete v ní už docela jiné firmy). Tentokrát šlo o vystřihovánky plnící úlohu statickou a proslulá mnohovrtulová vzdušná loď Albatros z Verneovy knihy Robur Dobyvatel je přítomna jen kvůli svému jménu. Přesto dvě nákladní autíčka (valník a skříň) a vrtulník na střeše budovy výtečně ozvláštnily poměrně chladnou moderní architekturu Domu.

Vladimír ProcházkaTím vším Procházkova „škola praktického využití“ rozhodně nekončila, čtenáři se dočkali například větroně Pifík (č. 3/13), který modeláři znali již z Procházkovy publikace Létající modely (vydavatel Mladé letá, 1961), ovšem bez pifíkovské ozdoby, dále vrtulníčku PPM (Pražských pekáren a mlýnů, č. 17/13), jehož rotor opět poháněl gumový svazek, či skutečně skákajícího papírového panáčka na lyžích (č. 8/13).

Avia15-pekarenskaKdyž pak čtenáři lepili Procházkovu pohlednou pekárenskou Avii A 15 (č. 14/14), netušili, že se s tímto velice plodným a všestranným autorem pomalu loučí. Nešlo o jeho definitivní modelářskou derniéru, ještě třikrát se jeho praktické hříčky na stránkách ABC objevily, ale šlo již jen o drobnosti:

_Kotouckyminci_do_branek4plachetnice-abc20-17

  • po dlouhé přestávce vyšla plachetnice (vkládaná příloha v ABC č. 20/17)
  • po dalších dvou letech hra „Mincí do branek“, č. 19/19
  • a nakonec (v kalendáři je prosinec 1976) přichází poslední vystřihovánka, fyzikální hříčka s kouzelnými kotoučky „Kde se ty barvy vzaly“ v ABC č. 7/21.

Vladimír Procházka se loučí v časopise Svět motorů

Ovšem Procházkovým naprosto posledním vystřihovacím počinem byla variabilní stavebnice vozu Avia A 15 pro časopis Svět motorů. V pěti pokračováních, v číslech 22, 23, 25, 26 a 30 ročníku 34 (1980) ohraničených daty 30. května až 25. července 1980, vyšla na tradičních „dětských“ půlstranách Dospělým vstup zakázán vystřihovánka dovolující sestavit několik verzí vozu, přesně v duchu staré konstruktérské školy: valník, valník s plachtou nebo uzavřený dodávkový vůz. Kresba dokazuje, že Procházka vystřihovánku pouze nepřevzal z ábíčkovské verze z roku 1970, nýbrž provedl další kvalitativní inovaci:

Avia15-SM

Poslední část vícefunkční Avie vyšla příliš pozdě – autor se jejího vydání již nedožil. Je smutnou ironií osudu, že nejde jen o Procházkův poslední papírový model, ale též o vůbec poslední vystřihovánku v časopise Svět motorů, které zde velmi nepravidelně vycházely v letech 1973-80. Tato „vystřihovací éra“ v SM začala drobným „miniboxem“, skříňovou Avií A-30NSPe, a skončila, jak vidíme, obdobnou Avií – více v samostatném článku o Světě motorů.

Skoda100

Papírový model vozu Škoda 100 zhotovený z vystřihovánkového plánku, který je součástí knížky V. Procházky Automodely (Mladá fronta, edice JAK, svazek 41, 1972)

ogonok-8-1961-62Vladimír Procházka zemřel 14. července 1980, ve svých 72 letech. Celý svůj život zasvětil modelářství. Jen pro časopis ABC vymyslel, napsal a nakreslil 93 plánky a návody, k nim připočítejme 23 vystřihovánky. Na svém kontě má přes dvacet modelářských knížek ze všemožných oborů a nesčíslné množství návodů pro modelářské kroužky. Za svou činnost byl mnohokrát vyznamenán. Právem jej řadíme k nejvýznamnějším postavám v historii českého modelářství a časopisu ABC.

-StF-, -JoK-, -RoP-, připraveno pro knihu Papírová archeologie 1 (lehce doplněno a upraveno), s použitím informací z nekrologu Vladimíra Procházky z ABC č. 2/25, str. 12 ze dne 15. 9. 1980

3 komentáře u „Vladimír Procházka

  1. Tomáš Špánik

    Dobrý den, našel jsem doma knihu Udělejte si sami, ale nejsou tam nákresy, vedeli byste mi je poslat, dekuji.

  2. Václav

    Dobrý den, rád bych se zeptal jestli byste byl schopen identifikovat, najít, … zkusím to popsat 🙂 Jednalo se o cca A4 „sešit“ v podstatě tvrdých čtvrtek a na každé byl předtištěn k vystřižení a snadnému slepení model „letadla“. Ale ne běžné modely, ale na tu dobu docela „psychedelické“ – barevné vlnovky bez konkrétních obrysů jen přibližných tvarů letadel. Našel jsem to doma, když mi mohlo být cca 10 let (tzn. cca rok 1996) a už tehdy to bylo relativně starší. Byla to samostatná „kniha“ jen těchto větroňů (byly u nich instrukce, kolik kusů „zátěže na čumák“ slepit, aby byly vyvážené)…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..