Elektrón Zenit – 1. část

Související texty a materiály:

Elektrón Zenit – 1. část: BaJ na scéně

Už řádku let hledím na hromádku starších a výborných slovenských časopisů a občas zatlačím kroupu, že to byl přesně ten časopis, který by mne jako chalana velmi bavil, a jaká to byla škoda, že v českých luzích, hájích a blatech nešel běžně sehnat. V 90. letech jsme o něm něco tušili, vyprávěli si legendy o neznámých a úžasných vystrihovačkách na úrovni Richarda Vyškovského a sháněli je veeelmi pracně, což trvá dodnes. A nezlepší se to. Zkusme tedy o Elektrón Zenitu (E+Z) porozprávět, nyní, kdy už dávno neexistuje a stal se sběratelským předmětem.

Elektrón Zenit

Vývoj „slovenského ábíčka“

Nesmazatelnou stopu na nebi slovenských vystřihovánek zanechal časopis, který byl znám jako Zenit pionierov, později jen jako Zenit a v zenitu své kariéry jako Elektrón Zenit, či zkráceně E+Z nebo e+z.

E+Z se v mnohých aspektech silně podobal našemu ABC:

 • Zenit pionierovZaměření měl obdobně polytechnické, populárně vědecké a přírodovědné, s důrazem na rukodělné práce, modelářství papírové i plastikové a na rozvoj počítačové techniky. Nezapomínalo se ani na děvčata, komiksy a společenské hry.
 • Stejně jako ABC byl (nejprve) čtrnáctideníkem. Už ve 3. ročníku redakce přišla na to, že na konci roku je výhodné vydat dvojčíslo – resp. hned dvě dvojčísla po sobě. Posléze se stal časopis měsíčníkem a ke sklonku své existence dokonce dvouměsíčníkem.
 • Zenit, stejně jako ABC, vycházel v souladu se školním rokem (první číslo ročníku vyšlo v září) a později přešel na rok kalendářní (od ročníku 1991). Ale záhy opět ročníky ctily školní rok (od ročníku 1992/93).
 • Vystřihovánky v Zenitu zpočátku nebyly, až časem a stejně jako v ABC (později) na pevnějším papíru uprostřed časopisu. V Zenitu místy vidíme obdobné dobové technické potíže s kvalitou tisku – podobně jako v ábíčku občas „utekl“ soutisk a lze tak narazit na zoufale vytištěné modýlky.
 • E+Z měl štěstí na výtečné autory vystřihovánek a někteří z nich publikovali jak v E+Z, tak v ABC. Několik svých vystřihovánek vydali v obou periodikách beze změn, jiné upravili do jiné verze. Poznáváte všech pět tváří na snímku z papírácké akce konané ve slovenských Vrútkách v březnu 1999?
Vrutky1999

Vrútky ’99 – setkání autorů vystřihovánek z dob E+Z: zleva Ivan „Condor“ Lupták, Michal Antonický, Ing. arch. Marián Hlaváč a dvojice BaJ: Ladislav Badalec a ing. Ladislav Jakubčo (foto: -StF-, 13. 3. 1999)

 • I v Zenitu vycházely rozsáhlejší papírové modely, které byly rozděleny do více čísel.
 • I v Zenitu najdeme vystřihovánky vytvořené podle aktuálního vycházejícího komiksu.
 • Podobně jako ABC vydával své vystřihovací speciályminiZENITY.
 • Stejně jako ABC vychovával cílevědomě papírové i plastikové modeláře – články a návody, recenzemi, monografiemi a informacemi z modelářských akcí.
 • Stál původně 3 Kčs, jako dlouhá léta ABC.
 • Podobně jako ábíčko v průběhu let měnil svou grafickou podobu – viz obrázek obálek nahoře.
 • ABC mělo svou vzdělávací Obrazovou školu a encyklopedické kartičky Atlas ABC, Zenit šel příbuznou cestou – čtenářům přinášel v prvních ročnících na prostředním dvojlistu ALBUM, což byly sběratelské a zájmové obrázky (karty) i celostránkové modelářské monografie:

Elektrón Zenit

Sečteno: velmi atraktivní mix nejen pro děti a mládež. Ovšem v něčem se Zenit od ABC nakonec zásadně odlišil – nepřežil drsný kapitalismus 90. let a po necelých dvanácti letech zhynul na úbytě, zatímco abecečko vychází stále.

Kdyby redakce tehdy měla možnost přivézt časopis do ČR, věřím, že masa čtenářů ABC kupujících tento časopis kvůli vystřihovánkám či obecně kvůli atraktivnímu polytechnickému obsahu by podpořila i E+Z – vystřihovací modely v něm byly mnohdy naprosto skvělé. Ovšem rozdělení republiky v roce 1993 zabránilo snadnému a levnému vývozu tiskovin. Bylo sice možné si jej kupovat u českého vydavatele PROPAGTEAM Vsetín, ale tuto variantu rozhodně nebylo možné považovat za masové šíření málo známého časopisu. Ten se nakonec na menším slovenském trhu při vzrůstající konkurenci všech jiných zábav a periodik prostě neuživil (cena E+Z stoupala z původních 3 Kčs na konečných 19 Sk).

Elektrón Zenit

E+Z se systematicky věnoval plastikovým modelářům, monografie se v časopise objevovaly téměř po celou dobu jeho existence. Na zadní straně obálky se objevily od čísla 1 / 93/94.

První generace časopisu, Zenit pionierov, začala vycházet ještě v dobách reálného socialismu, v září 1986. Slovo pionierov z obálky zmizelo v porevolučním období na přelomu let 1989-90 – číslo 11/1989-90 (roč. 4) z ledna 1990 je posledním, které tento název nese.

Název Zenit nacházíme poprvé na obálce čísla 12/1989-90 a pak až do čísla 9/1990-91.

Poté nastává zlom – ekonomický tlak přinutil dvě redakce obdobně zaměřených časopisů (Zenit a Elektrón) ke sjednocení, ovšem drsnému – ze dvou sedmičlenných redakcí vznikla jediná, pětičlenná.

Časopis Elektrón měl mnohem delší tradici než Zenit – vznikl už zkraje roku 1973 a náplní se podobal českému VTM – Vědě a technice mládeži (Pepovi Kropáčkovi děkuji za zapůjčení několika letitých Elektrónů):

Elektrón Elektrón

A tak ze dvou populárně vědeckých a naučných magazínů vznikl jeden – Elektrón Zenit (e+z, E+Z).
Prvním E+Z bylo číslo 1/91 a časopis poté hrdinně bojoval o místo na slunci až do čísla 10/1998 (z června 1998), kteréžto bylo definitivně posledním.

Pomyslným vrcholem v éře E+Z je období ohraničené čísly 1/92, kdy časopis dostal dvojlistovou vystřihovací přílohu z pevného papíru všitou doprostřed, přes č. 1 / 92/93, kdy se pevná příloha zdvojnásobila na 4 listy, až po číslo 10 / 92/93. V této době jde o bohatě naplněný časopis na kvalitním papíru – radost pohledět, „slovenské ábíčko“ jak malované, na vrcholu sil a přitažlivosti.
Číslem 1 / 93/94 se začínají projevovat úspory a ekonomický tlak: cena stoupá z 6 Sk na 9 Sk a obálka (podobně jako u ABC v polovině 90. let) je najednou vyrobena z tenkého, háklivého papíru snadno podléhajícího zkáze.

Redakce koncem 80. let určitě zjistila, že papírové modely jsou tahákem a zvedají prodej časopisu. Přítomnost vystrihovačky tak byla avizována výraznou grafickou nálepkou na obálce hned pod názvem časopisu (poprvé v čísle 25/1987-88). Časem upoutávek přibývalo, až v čísle 10/1989-90 přišla poslední – už v každom čísle!

Zenit pionierov

… což se nepodařilo splnit vždy – v číslech 7 a 9/1990-91 a 1/91 vystrihovačky nejsou. Ovšem je pravda, že ve stejné době vyšly hned tři vystřihovací speciály – miniZENITY (o nich si povíme ve 2. části tohoto povídání).

Přicházejí dva nerozluční Ladislavové: Badalec + Jakubčo = BaJ

První vystřihovánka vyšla v Zenitu pionierov č. 7/1987-88, tedy ve 2. ročníku, v prosinci 1987, což je avizováno na obálce výtisku upoutávkou Prvé vystrihovačky (obr. níže). Šlo o družice Prognoz 1 a Venera 1 a autory nebyli nikdo menší než BaJ – Ladislav Badalec a ing. Ladislav Jakubčo.

BaJ-M.Weiner

Tyto první modely i mnohé následující vyšly v Zenitu na tenkém papíru, nevhodném pro přímé slepení.

Zenit pionierov

Ano, poznáváte je, tyto družice pak vyšly i ve speciálu ABC Století vystřihovánek 2 v létě roku 2000 (kolega papírový archeolog Michal „Medium“ Erben v únoru 2014 výtečně slepil družici Prognoz 1 z reedice, ze Století 2 – obr. vpravo).

Ladislav Badalec (*1947) vstoupil na českou papíráckou scénu impozantně, a sice velkými projekty pro nakladatelství Albatros (Sojuz 28 na odpalovací rampě, vzdušná loď Albatros podle Julese Verna, soubor Starověké lodi či kolesový parník Mark Twain).

L.Badalec L.Jakubco

Teprve poté se dostal do ABC a ve stejné době, tj. v průběhu roku 1987, i do Zenitu díky přátelství a spolupráci se svým jmenovcem, Ladislavem Jakubčem.
Seznámili se v roce 1983 na 2. celopolském setkání papírových modelářů v polské Ołešnici, kde L. Badalec slavil úspěch se svým křižníkem Aurora – obsadil 2. místo (možná nevíte, že Ladislav je nejen výtečným autorem papírových modelů a velmi zdatným ilustrátorem a kreslířem, ale i špičkovým modelářem – v roce 1984 se stal neoficiálním mistrem světa v lodním modelářství s modelem italské protiponorkové fregaty Andrea Doria v M1:200).

Oba Ladislavové vytvořili autorskou dvojici (nikoli snad přímo rýsující společně jeden výkres, ale spíše vzájemně konzultující a pomáhající si – bydliště měli vzdálená), která od úplného počátku až dodnes vystupuje pod značkou BaJ. U některých modelů ale také nacházíme podpis pouze L. Badalce nebo pouze L. Jakubča.

Ing. Ladislav Jakubčo (*1953) je obdobně mimořádným zjevem slovenského modelářství. Jeho autorská tvorba je vyhlášená, viz např. známý, skvostný a legendární Harrier FRS Mk 1 s pohyblivými klapkami, kniplem a vysouvatelným podvozkem (snímky jsou ze Zenitu č. 10/1989-90, foto: Ján Koráb):

Harrier1 Harrier2

Jakubčův vyšperkovaný Harrier i sám autor jsou možná vůbec nejfotografovanější modelářské objekty v celé éře Zenitu:

Harrier3-6-91 Harrier4-8-91-foto-Buchan Harrier5-2-93-94

E+Z č. 9 / 93/94 se Harrieru hodně věnuje, přináší obrázek letounu na obálce i podrobnou monografii. Nechybí snímky modelu a jeho tvůrce. Na dvou obrázcích níže vpravo s modelem pózuje tehdejší šéfredaktor E+Z, RNDr. Ladislav Györffy (foto: PhDr. Ondrej Buchan, redaktor):

Harrier6a-9-93-94 Harrier6c-9-93-94 Harrier6b-9-93-94

Rozsáhlý, dvoustránkový článek napsal L. Badalec pro ABC č. 12/32 (únor 1988) o modelářské-papírácké akci v polské Ołešnici pořádané v listopadu 1987 – jsou zde obrázky s L. Jakubčem (obr. níže, zcela vlevo jako člen mezinárodní komise rozhodčích) i jeho Harrierem, který na této akci dosáhl absolutního vítězství (foto: L. Badalec):

Jakubco-ABC-12-32 Harrier-ABC-12-32

Cituji z článku: Jeho Harrier, model Sea FRS Mk1, udivil precizním zpracováním, přesností detailů i povrchovou úpravou, zejména pak funkčním zatahováním podvozku, plně vybavenou pilotní kabinou s počítači, řiditelnými motory pro kolmý start a vodorovný let a dalšími modelovými lahůdkami. Pro nezasvěceného diváka bylo takřka nepochopitelné, že něco takového jde z papíru vůbec vyrobit!

Při čtení výborného Ladislavova článku z ABC zpozorní čtenáři Zenitu ještě nad jedním jménem, které v textu nakrátko zazní: …úspěšný byl i modelář z ČSSR Jozef Tarda s modelem parní lokomotivy řady 556.

Keckes-23-24-89-90Ano, je to tentýž Jozef Tarda, který o čtyři roky později začne pro E+Z připravovat vystřihovánky lokomotiv (celkem 4 – více ve 2. části tohoto článku). O tomto modeláři a autoru vystřihovánek se zmiňuje už Zenit č. 19/1988-89 z června 1989 v článku nazvaném Prototypová dielňa Zenitu. Zástupce šéfredaktora Zenitu, RNDr. Marián Kečkéš, v něm přinesl reportáž o Stanici mladých techniků ze Spišské Nové Vsi, čili z bydliště L. Jakubča. Ve Stanici v té době působilo 25 (!) kroužků, přičemž velká část z nich byly modelářské – a jeden z nich vedl Ladislav Jakubčo. V textu zmíněný Jožko Tarda tehdy byl jedním z modelářů z kroužku, kteří zkoušeli vhodnost vystřihovánek ze Zenitu – byli to testeři. Dovoluji si reprodukovat alespoň dva snímky z tohoto článku, na kterých je L. Jakubčo nad svými ratolestmi – členy kroužku (šťastní to lidé, že měli tak skvělého vedoucího!)  i modely (foto: Marián Kečkéš). Zaujmou bílé prototypy modelů MiG-29, měsíčního modulu Eagle (na prvním snímku vykukuje jeho kolega, slepený lunární modul s astronautem z dílny Šorel-Kobík, který vyšel v Albatrosu, Kosmická tělesa, 1979 a 1986, za ním leží věrný přítel z dětského lepení – červenobílá tuba na papír nevhodného lepidla Kanagom 😎 ), dále je zde bílý motocykl Suzuki 750 R a hotový model tanku T-34/85 s jiným označením na věži, než ve vystřihovánce rok předtím v Zenitu. Na snímku vlevo vidíme družice Venera 1 i Prognoz 1, při pozorném pohledu odhalíte egyptskou plachetnici. Na obou snímcích pózuje bleděmodrý vůz Škoda 136 L a též model od Michala Antonického z ABC č. 23/32 (srpen 1988), experimentální dvourotorový vrtulník, jehož předlohou byl ruský Jak 24 (na druhém snímku mu poněkud chybí listy obou rotorů). Hádankou zůstává téměř neviditelný model lodi vedle bílého motocyklu Suzuki – identitu výtvoru bychom možná odhalili, pokud by byla loďka lépe vidět:

Zp-19-88-89a Zp-19-88-89b

Ladislav Jakubčo je prostě modelářským zjevem a hybatelem par excellence – další obrázky najdete v jeho profilu.

Stopy pohyblivosti Harriera můžeme vysledovat i u vystřihovánky letounu, který BaJ vydali ve dvou Zenitech č. 16+17/1988-89 – jejich MiG-29 je možno postavit s pevným nebo zatahovacím podvozkem (monografie letounu vyšla těsně předtím, v čísle 15):

Zenit-MiG29

Ve stejném čísle jako první vystrihovačka (č. 7/1987-88 ) vyšel i první výchovně návodný text obou autorů: Desatoro „papierového“ modelára. Označení „papierový“ je uvedeno v uvozovkách, jako by šlo o nějaké exoty – přesně tak! :D

Ako_na_to-8-Zenit-6-91Záhy oba Ladislavové, podobně jako Richard Vyškovský nebo Milan Weiner v ABC, sepsali pro Zenit sérii návodných článků nazvanou Ako na to s papierom. Vyšlo celkem 8 částí tohoto cyklu, nepravidelně od čísla 10/1987-88 do 6/91, kdy vyšel poslední díl Papírové mechanismy (pro autory příznačné téma – vzpomeňte na všemožně se hýbajícího Harriera). Kniha-Ako_na_toPro ilustraci, jak invenční byli oba autoři, si dovoluji zde umístit tento poslední text – snad se nebudou zlobit, jde o velmi inspirativní čtení – obr. vpravo. Pokud sledujete modelářské dílo ing. Jakubča, jistě jste si všimli, že tento návodný seriál byl také vydán v souborné knize Ladislav Jakubčo – Papierové modely, vystrihovačky (Perfekt + Fifík, prosinec 2012 – náhled vlevo; knihu si přiblížíme v samostatném profilu L. Jakubča).

Zajímavé předlohy, ojedinělé modely

Pánové Badalec a Jakubčo přinesli do Zenitu řadu zajímavých vystřihovánek, z nichž mnohé jsou dnes velmi unikátní, např. vůz Škoda 136 L s přívěsným vozíkem (č. 12+13/1987-88) …

Zenit-Skoda136

… nebo tento autograder SHM 5-125 C (č. 7+8/1988-89) – v Zenitu se poprvé objevují tvarované boky pneumatik:

Zenit-autograder

Měli nápady, měli, a vznikaly neobvyklé a ojedinělé vystřihovánky. Z hlavy Ládi Badalce, fandy do lodí a plavidel (ale i kosmické techniky), jistě pochází tento detail streliska na galeone zo 17. stor. z čísla 9 / 95/96. Je k němu možné přidat další historické lodní dělo, které vyšlo už dříve v čísle 4:

Zenit-strelisko

Nebo co říkáte na toto vozidlo z 18. století – korunovační kočár ruské carevny Kateřiny II. i se dvěma koňmi? Do vytvoření takto tvarově složité a konstrukčně křehké vystřihovánky se mohl pustit opravdu jen člověk silný v kramflecích… výsledek najdeme v čísle 5 / 94/95:

Korunovacni_kocar2 Korunovacni_kocar1

Rozsáhlý a velkorysý kosmický projekt nazvaný Expedícia na Mesiac přinesli oba autoři BaJ do dvojčísla 21-22/1988-89. Na téměř pěti stranách je rozložen měsíční modul EAGLE (Orel), měsíční vozidlo ROVER a postavičky dvou kozmonautov:

Zenit-Apollo

Atraktivní setkání dvou od sebe hodně vzdálených generací motocyklů jsme nalezli v čísle 19/1988-89 – dřevěný Reitwagen a moderní Suzuki 750 R – obr. níže (všimněte si efektní autorovy ilustrace obou motocyklů u návodu). Vpravo je pak náhled zajímavé vystřihovánky historického těžkého motocyklu Harley-Davidson Panhead 1948 v měřítku 1:10, který vyšel v E+Z č. 1 / 95/96 (spoluautorem L. Jakubča zde byl PhDr. Ondrej Buchan, od tohoto čísla již bývalý redaktor a nadále jen externí spolupracovník E+Z):

Zenit-Suzuki Reitwagen Zenit-Harley

Elektrón ZenitPředlohy vystřihovánek Ládi Badalce pronikly na vskutku čestná místa – přímo na obálky Zenitů (obr. vpravo). Ten titanoplechový člověkorobotický a pohyblivý polda vyšel poprvé coby Eltroncop v čísle 10 / 92/93 a jeho motocykl BMW K 100 hned v následujícím – to už bylo č. 1 / 93/94, které je na snímku.

Eltroncop-AB-CopJen o dva měsíce později Ladislav vydal Copa i v ABC pod cool názvem AB-Cop (č. 24/37+1/38, později též v prvním Století vystřihovánek), ovšem motocykl až rok nato v číslech 1+2/39. Co je ovšem zajímavé – Ladislav stihl pro ABC model figury (i následně motocyklu) barevně upravit k věrnějšímu kovovému vzhledu – vlevo model z E+Z, vpravo z ábíčka (oba copové se potkali ve vitríně Muzea papírových modelů v Polici nad Metují – název města propagují na svých motocyklech 😎 . Foto: -StF-) …

Eltroncop AB-Cop Eltroncop-1-93-94 AB-Cop-kytara

Parni_slonParní slon, který plní i funkci pokladničky, jinak silniční lokomotiva dle románu J. Verna Zemí šelem, je znám čtenářům ABC-filům rovněž, vyšel ve speciálech ABC Dramatické momenty energetiky (březen 1997) a Vynálezy Julese Verna (říjen 2005). Ovšem svou premiéru měl v E+Z č. 7 / 93/94 (foto vpravo).

Ladislav Jakubčo samotný je podepsán např. pod tímto atraktivním kouskem, je jím motorová trojkolka Trikes z roku 1990 (vyšla ve dvou číslech 5+6/92):

Trikes Zenit-trojkolka

Hornet-v_TV-foto-Buchan-7-94-95Vysoce hodnotím důslednou redakční práci v E+Z: když vyšla vystřihovánka např. letounu, byl k ní přidán veškerý modelářský servis – monografie, články, obrázky. Vzorným příkladem je model letounu McDonnell Douglas F/A-18 HORNET L. Jakubča. V čísle 1 / 92/93 vyšla mohutná monografie s mnoha obrázky, vystřihovací anatomie letounu a originální vystrihovačka kokpitu, načež v číslech 7+8 vyšel rozsáhlý, pětistránkový model v M1:48:

Zenit-Hornet1 Zenit-Hornet2

K modelu německého průzkumného letounu z 2. svět. války Fieseler Fi 156 C-1 STORCH (Čáp) v M1:50 rovněž vyšla monografie a překrývací anatomie:

Storch-8-92-93

Reedice tohoto modelu ale provázelo přímo satanské prokletí – jak v E+Z, tak ve speciálu ABC:

 • Původní vydání modelu a anatomie: E+Z č. 5 / 92/93
 • Reedice v E+Z přesně o pět let později: č. 5 / 97/98 – u anatomie byla omylem jedna strana vytištěna 2× a u modelu jedna strana chybí
 • E+Z č. 6 / 97/98 – dotisk jedné strany anatomie k předchozímu číslu (takže nakonec je lze postavit dvě) + dotisk chybějící strany modelu
 • Model Čápa (bez anatomie) vyšel pak i u nás ve speciálu ABC Století vystřihovánek 3 v listopadu 2000, ale jeden list měl chybně vytištěnou barvu, čehož si všimli ještě před distribucí, a tak byl defektní list vytištěn znovu a do výtisku volně přiložen.

MB_Unimog_U600Variabilnost modelu je pro běžného lepiče vždy přitažlivá, podporuje jeho přirozenou hravost a je výtečné, že L. Jakubčovi často nestačilo postavit jen statický model na pouhé koukání.
Různé možnosti stavby a výsledného modelu si L. Jakubčo vyzkoušel např. na užitkovém voze UNIMOG U 600, který se objevil v E+Z č. 1 / 94/95. Záhy nato, v čísle 3, vyšly k vozu užitkové nadstavby, a sice kosačka a drvič vetiev. Obrázek vpravo ukazuje verzi drvič 😎 .

Ukázky dalších zajímavých vystřihovánek z dílny L. Jakubča:

Zenit-T34 Zenit-Hokum Zenit-Calypso Zenit-Dardo Zenit-Phantom Zenit-Dromader

Co napadne každého sběratele – existují nějaké nevydané modely L. Jakubča z období Zenitu? Nechme promluvit samotného autora: „V Zenite bolo niekoľko „šuflíkových“ projektov, ale zachoval sa mi iba jeden – Škoda Octavia 1 ako bezfarebná kópia originálu v tuši. Mám taký dojem, že ešte kdesi mám foto prototypu.“

Minipočítač ZenitČasopis Zenit měl štěstí na tvůrčí osobnosti, jakými byli v ideově příbuzném ABC např. Miroslav Kolář, Vlastislav Toman, Martin Pilný, Jiří Konvička, Vladimír Procházka či Pavel Šrait – lidé s nápady, konstruktéři zdatní v řemesle a schopní zaujmout čtenáře.
Jako příklad si uveďme „funkční“ vystřihovánku minipočítače ZENIT, který vyšel v čísle 1/1988-89. Těmi osvícenými tvůrci byli ing. Václav Petráček a právě Ladislav Badalec coby kreslíř.
Postavením papírového počítače ale zábava teprve začínala a měla celkem 10 pokračování rozprostřených do celých dvou ročníků – k počítači postupně v Zenitu vycházely hry, které se hrály za pomocí oné základní počítačové desky a příslušných pokynů, které byly psány formou počítačového programu:

Minipočítač Zenit

Dlouhodobé hry, pokud jsou atraktivní či nějak dobrodružné, vždy přitahují čtenáře a dopředu zajišťují odbyt – věděli to v Zenitu, ábíčku i dalších časopisech.

Papírová recyklace (1.)

Mnozí autoři vystřihovánek si ulehčují svůj strastiplný život a připravují verze svých již zhotovených konstrukcí – mutace, vylepšené předělávky, recolory apod., což vždy znamená udržování sběratelů ve střehu 😉 :

Zenit-MB210

Sanitku L. Jakubča Mercedes-Benz 210 D známe z E+Z č. 4 / 97/98 (náhled vlevo). Ve stejné době se objevila jako reklamní výtisk (sešit) pojišťovny (náhled uprostřed a vpravo) – model je vytištěn mírně menší, má jasnější barvy, na vůz byly přidány reklamy pojišťovny, kód modelu na registrační značce změněn na BA 19-97, což může být skutečná značka (viz foto vozu ve výtisku), nebo rok vydání. Model zobrazený na obálce se graficky liší od vystřihovánky uvnitř (srovnejte např. boky vozu).

Tentýž model pak někdy najdeme u jiného vydavatele – s malými či většími změnami. Časopisy ABC, Zenit/E+Z, speciály ABC, miniZENITY, Fifík, Svetlo, TOM a k tomu pompézní vystřihovací knihy Mariána Hlaváče a Ladislava Jakubča jsou přímo eldorádem příbuzných verzí papírových modelů – nejen obou jmenovaných autorů, ale též Ladislava Badalce či Michala Antonického. A nemluvě o dalších, spíše ojedinělých verzích v reklamních tiskovinách, v časopise Skaut Junák apod. Podívejme se nyní na několik prací Ladislava Badalce a Ladislava Jakubča, které vyšly primárně v Zenitu/E+Z, ABC a Fifíku (viz také podrobný seznam vystřihovánek v Zenitu/E+Z):

Zenit-Skoda136LOsobní vůz Škoda Favorit 136 L je jedna z prvních vystřihovánek v Zenitu. Spolu s přívěsným vozíkem vyšel ve dvou číslech 12+13/1987-88. K této předloze se autorský tým BaJ vrátil a pro letní Magazín e+z (červen 1990) připravil bílý, variabilní model dovolující postavit několik verzí vozu (blíže o tomto Magazínu ve 2. části článku). Stejný nápad s nevybarveným modelem pak L. Badalec využil i v ABC č. 4+5/50 (únor-březen 2005), kde už vidíme kresbu počítačovou. Ovšem pouze verze z Magazínu e+z dovoluje postavit i prodlouženou verzi vozu Tourist (Forman).

Egyptská plachetnice ze Zenitu č. 14/1988-89 původně vyšla v jiném zbarvení v nakl. Albatros v roce 1985. Vyšla pak rovněž barevně upravena v ABC č. 7/40 (prosinec 1995) jako starověká egyptská loď (Královna Hatšepsovet) – na plachtě přibyla Tutanchamónova pohřební maska 😎 :

Egyptske_plachetnice2 Egyptske_plachetnice

NeretvaDalším ukázkovým příkladem recyklace je minibus Neretva v M1:32 ze Zenitu č. 14/1989-90, který původně vyšel v ABC č. 24/32 (srpen 1988) jako vozidlo rychlé záchranné pomoci – jde o téměř stejnou, přebarvenou konstrukci, lišící se v několika detailech vyplývajících z odlišnosti sanitního vozu a minibusu – na obrázku je vlevo původní verze z ABC, vpravo předělávka ze Zenitu.

Zenit-EOLEHistorické letadlo z roku 1890 EOLE III známe z E+Z č. 2/91. Vystřihovánka vyšla i v ABC č. 20/41 (květen 1997) a 9/50 (duben 2005), ovšem v ABC je model překreslen a doplněn o postavičku letce.

Zenit-rogalloHázedlo Rogallo (XS Parasail) podepsané L. Jakubčem najdeme v E+Z č. 2/92 (na obrázku prvni zleva). Předělávka jeho přítele L. Badalce vyšla pod názvem závěsný kluzák (XS-2 Parasail) v ABC č. 15/41 (březen 1997) a 12/48 (červen 2003). A do třetice, zcela vpravo je počítačová reedice XS Parafoil L. Jakubča z časopisu Fifík, letní magazín 2009. Výtvor může potěšit jako házedlo i jako statický model.

Zenit-CamelDvojplošník Sopwith F.1 Camel z E+Z č. 4/92 v M1:38 je překamuflážovaným modelem, který o půl roku dříve vyšel v ABC č. 4/36 (říjen 1991). Verze z E+Z se také dočkala vydání v ábíčku, a sice v čísle 10/47 (květen 2002).

MontgolfieraPrůkopnický historický balón z roku 1783 Montgolfiéra vyšel v E+Z č. 4 / 92/93 na čtyřech stranách coby opravdu mega-balón. V ABC č. 21/41 (červen 1997) a ve speciálu Století vystřihovánek 4 (listopad 2001) pak vyšel nemlich tentýž, ovšem zmenšený o formát, na dvě stránky.

Pohyblivá figura – člověk-robot podle románu a filmu Robocop nazvaný Eltroncop v měřítku 1:8 Eltroncop-AB-Copjiž byl zmíněn výše, nicméně si pro úplnost výčtu zopakujme: vyšel v E+Z č. 10 / 92/93. Coby AB-Cop pak vyšel i ve dvou ABC č. 24/37-1/38 (srpen-září 1993) a ve speciálu ABC Století vystřihovánek 1 (prosinec 1999), ovšem přepracován, s věrnějším kovovým vzhledem.

Zenit-BMWEltroncop byl vybaven silným policejním motocyklem BMW K 100. Jeho vystřihovací model byl publikován ihned po Eltroncopovi, v čísle 1 / 93/94. Stejná a opět jako u figury přebarvená konstrukce potěšila i čtenáře ábíčka – ovšem na rozdíl od slovenských bratrů si museli na motorku počkat celý rok – vyšla ve dvou ABC č. 1+2/39 v září 1994.

Ford_TransitLadislav Jakubčo rovněž později publikoval v ABC, kde jsme našli mj. jeho Ford Transit (SWB) v M1:32, který vyšel v E+Z č. 1 / 96/97. Jde o užitkový vůz v modrém zbarvení a je možno postavit dodávku, mikrobus nebo valník. Na stejnou konstrukci narazíme rovněž ve slovenském časopise Svetlo č. 1-2/96-97 a v ABC č. 24/45 (listopad 2000) – v obou vyšla jen dodávka a to červená.

Jak jsme zmínili v úvodu článku, některé vystřihovánky autoři zužitkovali dvakrát i třikrát – vydali je bez velkých změn jak v Zenitu, tak v ABC (nebo v opačném pořadí), či v příbuzných speciálech. Jmenujme modely L. Badalce, které měly toto privilegium:

 • Družice Prognoz 1 a Venera 1 – Zenit č. 7/1987-88, speciál ABC Století vystřihovánek 2 (červen 2000)
 • Meziplanetární sonda Phobos – Zenit č. 5/1988-89, ABC č. 24/44 (listopad 1999)

______ Fobos

 • PNH-5Důlní přepravníkový nakladač PNH-5 – ABC č. 6/32 (listopad 1987), Zenit č. 2/1989-90
 • Stavební stroj UNC 060 – ABC č. 19/31 (červen 1987), miniZENIT 1 (podzim 1990), speciál ABC Století vystřihovánek 3 (listopad 2000)
 • Jawa-YamahaMotocykly Jawa TS 500 a Yamaha YZ 500 s figurkami jezdců – miniZENIT 2 (prosinec 1990), ABC č. 22+23/37 (červenec-srpen 1993)
 • Magion1Hvězdolet Magion – miniZENIT (srpen 1991), ABC č. 16+17/48 (srpen 2003)
 • Vor Thora Heyerdahla Kon-tiki – E+Z č. 9/91, ABC č. 16/41 (březen 1997) a č. 17/47 (srpen 2002)
 • Dvojplošník Sopwith F.1 Camel – E+Z č. 4/92 (jde o předělávku – jinou kamufláž modelu z ABC č. 4/36, říjen 1991), ovšem pak tento model z E+Z vyšel i v ABC č. 10/47 (květen 2002)
 • Kon-tiki1Historický balón Montgolfiéra – E+Z č. 4 / 92/93, ABC č. 21/41 (červen 1997), speciál ABC Století vystřihovánek 4 (listopad 2001). V ABC a speciálu je model zmenšen o formát, tj. na 2 strany
 • Parní slon – pokladnička – E+Z č. 7 / 93/94, speciál ABC Dramatické momenty energetiky (březen 1997), speciál Vynálezy Julese Verna (včetně osobního vagonu, říjen 2005)
 • AP1-88Osobní dopravní vznášedlo AP 1-88 – E+Z č. 4 / 94/95, ABC č. 7+8/46 (duben 2001)
 • Indiánské pueblo – Skaut Junák, č. 6/37 (červen 1994), E+Z č. 7 / 94/95, ABC č. 18+19/45 (září 2000)
 • Pohyblivá figura – pokladnička hladový dinosaurus – E+Z č. 9-10 / 94/95, speciál ABC Století vystřihovánek 2 (červen 2000)
 • ArizonaBitevní loď U.S.S. Arizona – E+Z č. 3+4 / 95/96, ABC č. 5-10/42 (říjen-prosinec 1997)
 • Vrtulník Bell 47 G/H-13 C Sioux – E+Z č. 4/1997, ABC č. 18/41 (duben 1997)
 • Liberecká radnice s fontánou z roku 1603 – E+Z č. 4/1997, ABC č. 6/44 (březen 1999), samostatný výtisk města Liberec (přepracováno na PC, 2004)
 • Slovenský lehký tank vzor 40 – E+Z č. 1 (september) 97/98, zároveň vyšlo v ABC č. 2/42 (září 1997), ale jen verze s kulomety

A ještě hrst reedic z dílny Ladislava Jakubča:

 • Švýcarská kabinová lanovka – miniZENIT (1991), ABC č. 23+24/45 (listopad 2000), kniha Ladislav Jakubčo – Papierové modely, vystrihovačky (Perfekt + Fifík, 2012)
 • Monster automobil – Mud Monster Truck – Team „TAURUS“ – miniZENIT všitý do E+Z č. 12/91, ABC č. 24/50 (listopad 2005)
 • Německý průzkumný letoun z 2. svět. války Fieseler Fi 156 C-1 STORCH – E+Z č. 5 / 92/93, reedice ve dvou E+Z č. 5+6 / 97/98, speciál ABC Století vystřihovánek 3 (listopad 2000)Zenit-Lilienthal
 • Historický kluzák z roku 1894 Lilienthal č. 11 – E+Z č. 4 / 95/96, počítačová reedice Fifík, letní magazín 2009 (možno postavit i jako funkční házedlo)
 • Zenit-CmelakUžitkový letoun Z 37 – Čmelák – E+Z č. 3/1997, počítačová reedice Fifík február 2009

K „recyklovaným“ modelům se ještě dostaneme ve 2. části tohoto povídání – několik jich takto pro Zenit přepracoval Michal Antonický nebo pro časopis Fifík Marián Hlaváč. V profilu Ladislava Jakubča si dále ukážeme, jak se mu podařilo překreslit některé další původní ručně kreslené vystřihovánky na počítači v souborné knize Papierové modely, vystrihovačky.

Ladislav „LamBada“ Badalec – komiksový kreslíř

A závěrem ještě k jednomu tvůrčímu oboru Ladislava Badalce. Tento osvícený autor není zdaleka jen vynikajícím modelářem a autorem papírových modelů – stejně zdatným je též ilustrátorem a kreslířem komiksů. V časopise Zenit/E+Z uveřejnil celkem 5 kreslených příběhů. Po dvou kratších, čtyřstránkových komiksech přišlo na řadu první rozsáhlejší dílo, Nemesis z hviezd – podívejme se na ně blíže.

Příběh napsal Tomáš Hasil volně na motivy románu H. Kneifela. Začal vycházet v Zenitu č. 1/1990-91 a hned v úvodu vidíme typickou rozmáchlou kosmickou kreaci ála Prométheus nebo Galaxia – ovšemže tentokrát s hvězdoletem Magion, jehož modelovou podobu naleznou ctění modeláři ve velevzácném miniZENITU, který vyšel v srpnu 1991, nebo v o chlup méně vzácných ABC č. 16+17/48 (srpen 2003):

Elektrón Zenit

Nemesis-KirbyZa zmínku stojí, že jedna z hlavních postav příběhu, Kirby, velitel průzkumné lodě, má knírek, je mu 43 let, je ženatý a vo voľnom čase rád modeluje historické dopravné prostriedky… čili můžeme v něm jasně rozpoznat autorovo alter ego a klidně by se mohl jmenovat třeba Lam Bad 😎 .

Ovšem hlavní hvězdou meziplanetární expedice je blonďatá top-model-moviestar z Československa, navigátorka, geologička a pilotka II. třídy Beáta. 24 let, svobodná a zajímá se mj. o operní zpěv (!), což není z obrázků až tak patrné. Poté, co se zjistí, že se na planetě Skoga jako naschvál zase dá normálně dýchat, se hvězda může odšatit z přiléhavého skafandru (Lino, pomóóóc!), načež už to pak všechno tak nějak kmitá kolem ní a po většinu děje má (česko)slovenská děvucha potíže zůstat aspoň trochu oděná, adekvátně k mimozemské divočině kolem 😎 :

Nemesis-Beata

V lechtivých křivkách hlavní hrdinky měl autor praxi, ve stejné době totiž připravoval kreslený příběh pro trochu odrostlejší pionýry, pro erotický magazín LEO. Pozn.: Originály seriálu pro LEO se autorovi ztratily. Sběratelé, přiznejte se, kdo je Láďovi čmajznul? 😎

Kolumbus-komixNemesis se s námi rozloučila 24. dílem v čísle 8/91, ovšem Ladislav-komiksový kreslíř nikoli. Velmi záhy, v čísle 1/92, se objevuje nový kreslený seriál z jeho pera, tentokrát historický, Kryštof Kolumbus (píše J. Pecinovský). Časopis se v roce 1992 velmi inspiroval 500. výročím objevení Ameriky tímto slavným mořeplavcem a tématu věnoval velký prostor ve více číslech – texty, hry, vystřihovánka, komiks. Kreslený seriál má taktéž „abíčkovských“ 24 dílů a končí v čísle 4 / 92/93.

I k tomuto příběhu se váže hezký papírový model (i když údajně hůře slepitelný, jak zjistil kolega Michal „Medium“ – to ale vyvrací modelář vyfocený níže) doprovozený bohatou monografií, za což je třeba pochválit jak autory samotné, tak redaktory E+Z – Kolumbova loď Santa Maria. Relativně dosti rozsáhlý, téměř pětistránkový model vyšel v čísle 2 / 92/93 a jelikož komiks tvořil jeden Ladislav, pod modelem je podepsán druhý – Jakubčo:

Elektrón Zenit Elektrón Zenit Model92-foto-Krbata-6-92-93b

Na chvilku si nyní odpočiňme – a pak hurá na 2. část tohoto povídání. Arch. Marián Hlaváč, Michal Antonický a skupinka dalších autorů ze Zenitu si rozhodně zasluhují pozornost, stejně jako ojedinělá sbírka vystřihovacích speciálů – miniZENITŮ.

-StF- (za spolupráci velmi děkuji pánům Ladislavu Badalcovi, ing. Ladislavu Jakubčovi, Michalu „Medium“ Erbenovi a Josefu Kropáčkovi)

7 komentářů u „Elektrón Zenit – 1. část

 1. peter

  Otázka teda L. Jakubčov Harrier FSR MK I. nebol teda nikdy publikovaný ani E+Z ani v ABC. Kde teda publikovaný bol? Ďakujem

 2. Peter Pro

  Pozdravujem aj ja. Miloval som tento časopis a stale ho mam rad, všetkých, ktorý sa podielali na tejto perfektnej veci. Ako jediný v triede som od roku 1994 odoberal v škole Elektron Zenit 9 Kčs za čislo. Mal mnoho model dokonca vystavoval. Najradšej však som mal Levočsku radnicu, Harley Davidson, Pueblo, Vznašadlo, Historický koč, Dragster, Apollo, Pokladnička dinosaurus, na ktorej mi bolo treba pomocť zo strany bratrancov. Na tieto rád spominám. Boh Vám žehnaj urobili ste kus skvelej práce a bola radosť sa tešiť na každe číslo a straviť pri ňom hodiny svojho života. Niektore modely som robil aj 2krat.

 3. Miro

  Ďakujem za nostalgické čítanie pri ktorom som sa navrátil do mojich krásnych detských časov strávených pri tomto úžasnom časopise! Pamätám sa ako som sa vždy netrpezlivo tešil na nové číslo a potom hodiny strávené nad vystrihovačkou, alebo prepisovaniu zdrojových kódov na niekdajšom PMD85 🙂 Samotný zánik časopisu je už smutný príbeh, ktorý si vyžiadala nová porevolučná doba s novými možnosťami. Pozdravujem autorov tohto webu rovnako aj autorov, ktorí mali čo to do činenia s časopisom a prajem Vám mnoho úspechov v ďalšom profesijnom čí osobnom živote. Taktiež pozdravujem aj terajších dospelákov, ktorých generáciu vychoval práve tento úžasný časopis.

 4. RoBertino

  Excelentní počtení,
  ovšem co jiného od mistrů pera a dalších psacích pomůcek včetně keyboard computer manual system čekat. K oné otázce dvourotorového věrtaljotu či flying bus machine, řekl bych, že inspirace vzešla z tradičních a tehdy velice oblíbených „fauplasťáků“, neboli modelů VEB Plastikart z NDR, tady šlo o sklapávačku nesoucí typové označení JAK 24-P. S ohledem na údiv vyslovený velectěným tesačem archeologické historie StF nejspíš zůstalo jen a pouze u prototypu.

  1. -StF-

   Otázka dvourotorového věrtaljotu přestala být otázkou – kolega docent věd archeopapyrusových Michal Medium přišel na to, že jde o dílko z ABC od M. Antonického – v článku text opraven a doplněn. Michale, díky!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..