Zpravodaj CPM (1997-2005)

Papíroví modeláři měli vždy jedno přání, které se jim nikdy pořádně nesplnilo – mít svůj vlastní časopis, který by se primárně věnoval pouze jejich báječnému koníčku. V Polsku, kde je mnohem větší trh než u nás, existovaly výpravné specializované časopisy, např. Kartonówka a Kartonowy Fan, ale ani ty ekonomicky nepřežily dlouho. V ČR jsme jeden takový časopejsek, fanzin, měli také. Jmenoval se Zpravodaj CPM.

Zpravodaj CPM

Na počátku byl jeden papírenský obchod …

   Vše začalo v polovině 90. let, kdy jeden mimořádný nadšenec do papírového modelářství, Milan Tesař, měl svou firmu a prodejnu ARPP. Obchůdek měl na náměstí v Neratovicích a kromě papírenských potřeb, tapet a dekoračních doplňků zde bylo možno zakoupiti, jako v jediném specializovaném kamenném obchodě u nás, i vystřihovánky a papírové modely.

Milan se stal, vedle tradičního časopisu ABC, největším propagátorem papírového modelářství u nás. Měl výborný nápad – založil volné zájmové sdružení CENTRUM stavitelů papírových modelů s cílem popularizace „papírařiny“ a k tomu začal vydávat bulletin, zpravodaj, který by informoval veřejnost o nových papírových modelech, o jejich nabídce, o výstavách a soutěžích, a který by sloužil jako metodická pomoc kroužkům i jednotlivcům. Milan provozoval informační servis, většinou to byl pátek večer – kdokoli se mohl ozvat telefonicky za účelem získání pro něho potřebných informací, např. o termínech akcí a vydávaných modelech (Milan občas tento infoservis provozuje dodnes). Do své bohulibé činnosti tehdy zapojil i časopis ABC, ve kterém několikrát uveřejnil inzerát Centra.ZCPM-letak-min

Na úplném počátku měla tiskovina podobu velmi skromného nabídkového letáku, pouhého složeného listu A4, do kterého byl vložen ještě jeden lístek A5. Obsahoval prakticky jen nabídku papírových modelů – a co bylo zvlášť atraktivní, i nabídku modelů polských, obřích letadel, lodí a bojové techniky, které tady nebylo možno snadno získat. Na obrázku je bulletin Nabídka 10/96 – hned na úvodní straně je vypsáno celé motto Milanova CENTRA.

1997: narodil se Zpravodaj CPM

ZCPM-1-97-prilohy-min

ZCPM-97-minOd roku 1997 se původní nabídkový list z Milanova obchodu proměnil: získal novou grafickou podobu obálky, dostal název Informační zpravodaj, ztloustl na dva složené listy A4 plus drobné přílohy (na obr. vpravo jsou přílohy v ZCPM č. 1/97) a získal jistou pravidelnost – v letech 1997 a 1998 to byly dva výtisky, pro 1. a 2. pololetí. Obsah byl již bohatší, nabídka modelů širší a přibyly mj. informace o papíráckých akcích (tehdy jim kralovala velká mezinárodní soutěž v České Lípě – žel, tento kdysi slavný podnik s bohatými cenami je již minulostí). Zpravodaj uveřejňoval též inzeráty papírových modelářů a po letech jsem s úsměvem objevil i jeden svůj, je ve Zpravodaji č. 1/98 – důkaz, že jsem intenzívně pracoval na doplnění archivu 🙂 :

Inzerat-1-98

V roce 1998 začalo CENTRUM masívněji nabírat nové členy, což byla další pamětihodná Milanova aktivita – a členové mohli zakládat kluby CPM (KCPM). Ve Zpravodaji č. 2/98 uveřejnil náborový text s řadou zajímavých výhod pro členy – členství je zde krásně označeno jako exklusivní ;-). Přihláška rovněž nechyběla.

CPM-ucebnice

CPM se dostalo dokonce do škol! Obrázek je z učebnice Český jazyk 6, II. díl – jazykové projevy, sloh, str. 8, vydal ALTER v roce 1998. Pro výuku byl použit jeden z inzerátů ARPP v časopise ABC.

Tak začala zlatá éra nejen Zpravodaje, ale i celého Centra, jehož název byl zkrácen na Centrum papírových modelů, CPM.

1999: redakční rada se pouští do práce

Zpravodaj se od svého čísla 1/99 razantně změnil: ztloustl (16-20, i více stran A5), na obálku přibyly snímky papírových modelů a začal vycházet 4× do roka – to vše díky redakční radě velmi zapálených fandů, jakými byli vedle Milana Tesaře ještě ing. Václav Jančata a Miroslav Gabriel. Přibyly články a modelářské recenze nejen redaktorů, ale i čtenářů-dopisovatelů.

Zpravodaj CPM

Od čísla 2/2000 se redakční rada dále rozrostla, pomocnou ruku podali Mgr. Vít Maryška i já. Vzpomínám si, že tehdy nás práce pro Zpravodaj opravdu bavila – náhle jsme měli to, po čem jsme vždy toužili – svůj vlastní, čistě papírácký časopis, do kterého jsme mohli svobodně psát a fotit. Vašek Jančata se stal specialistou na internetové free modely a vyrostl ve výtečného autora jednodušších i velmi náročných modelů. Činnost pro CPM a pro Zpravodaj inspirovala k organizování nových papíráckých akcí – vznikly např. dodnes existující a úspěšné akce v Brně, Neratovicích, Ostravě a Praze-Chodově, nebo ve Strakonicích (ta je již minulostí). Všichni jsme hledali, co nového do Zpravodaje připsat: recenze modelů, novinky, reportáže z akcí, pohledy do sbírek…

2001: vznik občanského sdružení

Brno-cerven2001-min

Rok 2001 byl přelomovým v chodu CPM. Jelikož aktivit přibývalo, stále více rostla potřeba po  zřízení oficiálního statusu CPM. Stalo se, na konci března se CPM stalo registrovaným občanským sdružením a 23. června v Brně – Lužánkách proběhlo první Setkání členů CPM. Vzniklo oficiální předsednictvo a příslušné výkonné komise. Díky Vaškovi Jančatovi se dopracovala koncepce pravidel hodnocení papírových modelů, které se používají dodnes na Mistrovstvích republiky papírových modelářů, jenž probíhá jednou ročně na předem zvolené akci.Historie_CPM2001-min

Na obrázku vlevo jsou první předsedové CPM vzešlí z ustavujícího Setkání členů CPM v červnu 2001: zleva Vít Maryška, Milan Tesař, Václav Jančata a Stanislav Fajkus.

Vpravo si můžete přečíst článek o rané historii CPM „z první ruky“ – od Milana Tesaře, jak byl otištěn ve Zpravodaji č. 2/2001.

Členské modely

Unimog-minZpravodaj byl nyní opravdu bohatým čtvrtletníkem a díky Václavu Jančatovi se v něm objevily též unikátní členské modely – čili vložené vystřihovánky. Prvním byl nákladní Mercedes Unimog U1400, malinký „angličák“ v měřítku 1:87 (délka modelu pouhých 52 mm), který připravil Vašek pro Zpravodaj č. 2/99. Dnes jde o sběratelský unikátek, celkem bylo na inkoustové tiskárně vytištěno 67 kusů modelu v šesti barevných variantách. Na obrázku je pracovní bílý model slepený autorem modelu.

ZCPM-Kolos-minV čísle 4/2001 vyšel další: Jaroslav Kučera ve spolupráci s Václavem Jančatou zde vydal vpravdě kultovní Tatru 813 8×8 Kolos, opět v malém měřítku 1:87. Každý člen CPM obdržel společně se Zpravodajem hned dva kompletní výtisky modelu. Kolosek je to miniaturní, ale náročný a se spoustou drobných dílů.ZCPM-T34-min

V pořadí třetím členským modelem byl tank T34-76 od neúnavného Vaška Jančaty a opět v hánulkovém měřítku 1:87. Vyšel v ZCPM č. 1/2003 a byl vytištěn na barevném, brčálově zeleném papíru.

Ve Zpravodaji č. 3/2004 jsou hned dvě vystřihovánky Vaška Jančaty, vystřelovací letoun MiG, více o něm dále, a vojenské vozidlo BVP 1 v měřítku 1:43 nakreslený u příležitosti Dne tanků s ABC v Lešanech v srpnu 2004.

ZCPM-Bestr-Navratil-minProfesionálně připravená o ofsetem tištěná vystřihovací příloha se objevila v ZCPM č. 4/2004. Ing. Robert Navrátil a Pavel Bestr dodali na pevném složeném listu A4 hned čtyři „miniboxy“ ze své Mini – Models Serie v měřítku 1:87 – stíhač tanků Jagd Tiger (se kterým bylo možno později soutěžit na akci Papírové Království Brno 2005), osobní vozy Mercedes třídy „S“ a Škoda Felicia Combi a konečně dodávkový Volkswagen Transporter.

ZCPM-Manga-minJako oficiálně 4. členský model CPM byla označena vystřihovánka panenky „Good Morning“ z mangy (japonského animovaného seriálu), která byla svého času dočasně volně přístupná na internetu. Ve spolupráci s rakouským kolegou ji Václav Jančata upravil na menší formát Zpravodaje a připravil pro členy CPM. Cudně klečící nahá papírová kráska způsobila přiměřený ohlas především u pánské části modelářského národa na brněnské akci v únoru 2005 (řekl bych, že o něco větší, než zablácené papírové tanky). Zaujme doporučení v návodu k modelu panenky: použít vatu jako vycpávku dílů – „panenka je pak na omak taková pěkně pružná a přesto drží správný tvar“ 😎 .ZCPM-Octavia-min

V úplně posledním Zpravodaji č. 4/2005 jsou pak i zcela poslední vystřihovánkové počiny, symbolický betlémek a graficky pěkně vyvedená Škoda Octavia II v měřítku 1:43 Vaška Jančaty, s „espézetkou“ PF 2006.

2003: plíživé problémy

CPM i jeho tribuna Zpravodaj prošly parabolickou vývojovou dráhou, dosáhly svého vrcholu (2001-2003) a počal pokles. Nárůst počtu členů CPM, vznik předsednictva a komisí, spousta mnohotvárných činností, nárůst úřednické práce a agendy – to vše začalo způsobovat únavu a vyčerpanost lidí. Nemusím zdůrazňovat, že veškerá činnost kolem CPM se prováděla ve volném čase aktérů, mnohdy „na koleně“, na úkor času pro rodinné záležitosti, po pracovní době atd.

ZCPM-MiG-minPrvním signálem, že uvnitř CPM něco neklape, byla konfliktní komunikace s aktivním redaktorem ZCPM Mirou Gabrielem. Mira se přestal podílet na tvorbě Zpravodaje a posléze i na řízení Centra. Odešel z redakční rady vystřihovánek ABC, byl nespokojen s procesem změny původního CPM na občanské sdružení, které dle jeho názoru neproběhlo korektně,  nesouhlasil s dalším směřováním sdružení a ve finále byl „na kordy“ skoro se všemi, mne nevyjímaje, hlavně ale s Vaškem Jančatou, na kterém už tehdy stála hlavní organizační tíha celého „kolosu“ CPM. Komunikační křeč s Miroslavem vyústila až v ojedinělou sarkastickou tečku vyjádřenou, jak jinak, vystřihovánkou: Václav připravil pro Zpravodaj č. 3/2004 papírové vystřelovací házedlo v podobě letounu MiG 21, které bylo doplněno humoristickými konotacemi (Mira Gabriel používal a používá iniciály „MiG“): Rozloučení s MiGem v Neratovicích 2004; Vystřelte si svého MiGa s úsměvem; Tento model Vám nepřinesla firma MIG (použito logo ruské konstrukční kanceláře), a v neposlední řadě nese letoun označení CPM 007 – jelikož Mirovo číslo průkazky CPM bylo právě ono „bondovské“. A tak Mira opustil CPM supersonickou rychlostí po balistické dráze 😎 . Jeho vlastní a velmi zajímavé vzpomínkové vyprávění z roku 2002 najdete zde.

(Rád bych podotknul, že uvedené konflikty již dávno odvál čas a osobní třenice se dostaly opět do přátelského normálu. Ovšem Zpravodaj už neexistuje, situace se změnila a vlastně každý z původní úzké party jdeme svou vlastní cestou.)

Pohlednice-CPM-Dukase-min

Pohlednice vydaná tiskárnou DUKASE pro ARPP – vytvořil Petr Balda

ZCPM-1-02-min

V ZCPM č. 1/2002 bylo vloženo leporelo s tématikou kosmických papírových modelů – opět perfektní práce Petra Baldy a tiskárny DUKASE

Za druhou negativní vlaštovku můžeme považovat nestíhání připravit Zpravodaj včas. K ryze objektivním a technickým potížím, které se jistěže mohou přinatrefit, přistupovala i ona únava redaktorů. A tak se stalo, že ve druhé polovině roku 2003 vyšly nikoli dva Zpravodaje, ale pouze jeden, dvojčíslo 3-4/2003. Což o to, čtenář a člen CPM zatím ochuzen nebyl, časopejsek to byl našlapaný a přinesl 68 bohatých stran, čili plně vyvážil dva běžné Zpravodaje. Dalším dvojčíslem pak byl výtisk 2-3/2005.

Zdálo se, že zdvojení čísla na konci roku 2003 bylo jen výjimečné a z objektivních důvodů, jelikož následující rok vyšly opět Zpravodaje čtyři. Došlo zde ale k jistému narušení koncepčnosti a grafické jednotnosti či stylovosti celého časopisu, jelikož padlo rozhodnutí, že příprava a výroba Zpravodaje už nebude na bedrech jen jediné stálé redakce, ale že se zodpovědnost za Zpravodaj přenese také na aktivnější skupiny v Praze (JoK a já s pomocníky – např. Michalem Kavalierem), Brně (Zdeněk Herzig, Pavel Šmíd, Oto Bernreiter a celá brněnská parta) a Olomouci (lidé kolem Víti Maryšky a Honzy Lázny). Nápad to nebyl špatný, značně odlehčil přetížené neratovické centrále, tedy Václavovi a Milanovi, Zpravodaj č. 2/2004 připravený olomouckou redakcí v čele s Víťou Maryškou měl dokonce vůbec poprvé barevnou obálku, ale ve finále, soudím, přispělo toto roztříštění redakcí k zániku celého Zpravodaje.

PF2001-CPM

„Péefka“ CPM s obrázky prvního členského modelu. Vytvořil a na své myši fotil Václav Jančata.

V době hledání, jak dál se Zpravodajem, byl navázán kontakt s Richardem Vyškovským ml. a jeho firmou ERKOtyp, který projevil zájem o spoluúčast na tvorbě a výrobě ZCPM včetně jeho šíření v rámci své distribuční sítě. Zpravodaj by získal kvalitní grafiku a barevnou obálku ve stylu polské Kartonówky, dostal by se k širší veřejnosti – leč, zůstalo jen u nápadu, nákladný projekt nakonec nebyl realizován.

2005: finále

V průběhu roku 2004 začalo být zjevné, že v době tepajícího internetu a okamžitých informací začíná být tištěný Zpravodaj vycházející jednou za kvartál médiem již zbytnělým, málo akčním a neschopným přinést aktuality či rychlé reakce. K tomu médiem velmi pracným a nákladným. V úvodníku ZCPM 1/2004 Václav píše: „… lze předpokládat, že informační hodnota Zpravodaje bude ustupovat z důvodu časového zpoždění ve prospěch internetu …“, načež uvádí tehdy funkční, dnes už neexistující www-stránky CPM.

Důkazem síly internetu byla www-stránka Miry Gabriela papermodel.cz. Mira zkraje nového tisíciletí provozoval tento první český, ryze papírácký web a začal vlastně suplovat Zpravodaj. Jeho „Papírové noviny“ byly velmi navštěvované a jistě jsem nebyl sám, kdo každé ráno po spuštění počítače si jako jednu z prvních věcí otevřel právě Mirův web, očekávaje zajímavosti, novinky a polemiku v jeho diskusním fóru. To byl po několik let ranní rituál pro papírové fandy v ČR i SR.

CPM mělo na sklonku existence Zpravodaje 77 členů a 7 aktivnějších klubů – hodně šťastných sedmiček, zdálo by se. Těmi kluby (pořádajícími papírové výstavy a soutěže) byly: AVZO Neratovice, Delfín Prostějov, Golden Apollo (Praha), Lužánky Brno, Red Wings Dubenec, Warrior Olomouc a YMCA Ostrava.

Pro předsednictvo a vůbec výkonné členy začalo být velmi demotivující, že v řadách členské základny CPM byla spousta naprosto pasivních členů, kteří nechodili na papírácké akce a nijak se nepodíleli na činnosti Centra. Obrazem tohoto jevu byla tristní účast na Setkáních členů. Tito pasivní členové dostali nelichotivé přízvisko „gaučovníci“, lidé sedící doma na gauči a jen pasivně přijímající výhody členů CPM.

Gauc

Pepa Kropáček bojuje názornou satirou proti „gaučovníkům“ v CPM. Tento snímek se objevil v předposledním Zpravodaji č. 2-3/2005 s dovětkem: „… tak jak je to s tím gaučem u vás?“

Pokud sečteme výše uvedené negativní tendence, nákladnost Zpravodaje (tisk a distribuce v podstatě vyčerpaly finanční možnosti sdružení) nástup internetu a celkovou únavu aktivních členů ze vší té „úředničiny“, vyjde nám jediné – a to se také stalo – Zpravodaj zanikl.

A zazvonil zvonec… nebo jen nůžky o skalpel?

ZCPM-posledni-minÚplně posledním vydáním Zpravodaje bylo číslo 4/2005 připravené brněnskou redakcí na konci listopadu 2005. Na posledním Setkání členů v Ostravě dne 1. 10. 2005 padlo rozhodnutí o konci papírového Zpravodaje a jeho náhradě internetovou stránkou CPM a uvažovaným diskusním fórem, které by bylo daleko pružnější a více interaktivní pro všechny členy CPM i další zájemce o papírové modelářství.

Otovi „Berniemu“ a Zdeňkovi „Mamutíkovi“ Herzigovi z Brna tak zbyl poslední úkol, vydat závěrečný Zpravodaj – a ten skončil tak, jak před devíti lety začal – jako pouhý jediný složený list papíru (přidány byly ale vystřihovánky betlémku a Octavie, viz výše). Brněnská redakce se loučí a to do doby, než se potkáme na diskusním fóru cpm.cz. Na této doméně ale fórum nevzniklo, CPM zakoupilo doménu obecnější, papirovemodelarstvi.cz, a od února 2006 na ní funguje diskusní fórum papírových modelářů dodnes. S původním CPM, které stále existuje, nemá ale toto fórum společného již téměř nic, žije samostatným životem.

CPM-logoObčanské sdružení CPM je (do jisté míry) funkční dodnes, především díky nezničitelnému Milanovi Tesařovi, který jej kdysi založil a který je stále jeho přirozeným předsedou. Ovšem pokud jde o aktivity sdružení, je jich neskonale méně než před lety, www-stránka CPM už dávno neexistuje, žádné komise se nescházejí, rozhodčí se neškolí, redakční rada vystřihovánek při časopise ABC se už dávno rozpadla… kdysi to vše šlo – asi to souviselo s tou prvotní nadšenou dobou a jistěže i našimi mladšími léty. CPM ale stále drží určitou záštitu nad papíráckými akcemi a podniky a členům přináší drobné výhody.

Zpravodaj CPM byl ojedinělým pokusem úzce specializovaných, tedy papírových modelářů mít svou vlastní tribunu, vlastní časopis. Papírové modelářství je ve srovnání např. s plastikovým nebo RC-modelářstvím takovou Popelkou – vždy bylo a patrně vždy bude, není to prostě takový business, jaký nesou stavebnice uvedených dvou oborů.

Rodina papírových modelářů je poměrně velká, což vidíme na větších papíráckých akcích i na diskusních fórech, ale zřejmě stále příliš malá na to, aby uživila stálý časopis. Nemluvě o internetu, který tiskovinám tvrdě konkuruje.

ZCPM-komiks

Humor nám nechyběl – zde jsme si vypůjčili a upravili kousek „Strážců“. Z obálky ZCPM č. 3/2004.

Přesto, že příprava Zpravodaje byla pro zúčastněné častokrát zničující, vzpomínám na tu dobu rád. Existovalo něco, co mělo opravdu hodnotu a náplň.

Cituji Miru Gabriela: 
Díky (původnímu) CPM vznikly v oboru papírové modelařiny kontakty a známosti mezi osobami podobně postiženými, mezi autory, vydavateli, modeláři, sběrateli, nadšenci a organizátory, díky nimž vznikla dlouhá řada nápadů, projektů, klubů, výstav a soutěží a také… papírových modelů. Zpravodaj a CPM byly tím prvním, co začalo tyto lidi spojovat napříč celou republikou – díky nim se o sobě začali dozvídat, sdružovat, vymýšlet, realizovat…

Stalo by se tak určitě i bez ZCPM, jen trochu později a jinak. A pro plno věcí třeba už ne v tu správnou dobu.

Takže, Vašku J., Miro G., Víťo M., Pepo K., Michale K., Franto P., Jirko V., Honzo L., Oto B., Zdeňku H., Růži & Pavle Š. a především Milane Tesaři (a určitě jsem na několik dalších NEgaučovníků zapomněl) – díky za bezva práci a fajn dobu!

-StF-, červen 2013,
s decentní korekcí a laskavým shlédnutím Miry Gabriela, Milana Tesaře, Víti Maryšky, Vaška Jančaty a Oty Bernreitera – děkuji!

Zpravodaj CPM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..